LODĚ, STANICE A JINÁ PLAVIDLA


Jak dělíme databázi?

Databáze má v současnosti dvě části. Hlavní částí je abecední seznam lodí Federace, které se kdy ve Star Treku objevily. U každé lodi naleznete její jméno, pokud je to možné, tak i registrační číslo, třídu a všechny další dostupné informace. Dále zde naleznete informaci, ve které epizodě nebo ve kterém filmu se loď objevila, oficiální zdroj informací a případně další doplňující informace nebo zajímavosti. V pravé části naleznete design třídy, ke které daná loď patří. Pokud se loď někdy objevila na obrazovce, naleznete u ní jeden nebo více obrázků (kromě lodí z Animované série a Star Trek: Enterprise jsou všechny obrázky v DVD kvalitě). Zvláštní částí této sekce je stránka "?". Sem patří pouze lodě, jejichž jména sice neznáme, ale známe jejich registrační čísla (kdyby zde měly být uvedeny všechny lodě s neznámým jménem, byla by tato stránka hooodně dlouhá, vezmeme-li v potaz, kolik bezejmenných lodí se objevilo např. v DS9). Při tvorbě tohoto seznamu byla snaha o kompletnost a oficialitu, proto může být např. loď na obrázku špatně viditelná, nebo rozmazaná – jde o autentické snímky přímo z epizody.

Druhou částí jsou informace o třídách lodí. Ta se dělí na tři sekce. V části Obecný popis naleznete informace o designu, technických specifikacích a další charakteristiky. Zde jsou už podmínky oficiality volnější, mohou se objevit informace a především nákresy polooficiální (o této problematice níže). Naleznete zde i různé nákresy, animovaná schémata a fotky modelů, pokud jsou k dispozici. Sekce Známé lodě obsahuje seznam oficiálně známých lodí této třídy a seznam epizod a filmů, kde se objevily nepojmenované lodě dané třídy. Obrázky z Galerie se pak dělí na obrázky z epizod a na fanart, což je asi nejneoficiálnější část celé databáze. Tyto obrázky jsou zde z důvodu, že u mnoha tříd sice známe design, ale na obrazovce jsme zahlédli jen různé "rozmazané stíny“. Aby si tedy čtenář udělal představu o tom, jak třída vlastně vypadá, obsahuje databáze i tyto amatérsky vytvořené obrázky. Na lodích z těchto obrázků můžeme často rozeznat jména a registrační čísla; tyto údaje jsou neoficiální a vymyšlené.

Co patří do databáze?

Nyní by bylo vhodné definovat, které lodě (a třídy lodí) do databáze patří. Hlavní částí databáze jsou lodě Hvězdné flotily; jsou to tedy lodě, které nesou název U.S.S. xxxxxxx a mají přidělené registrační číslo NCC-nnnnn. Do databáze taky řadíme mnoho lodí, které sice nepatří ke Hvězdné flotile, ale patří do systému registračních čísel (jejich registrační číslo může vypadat: NAR-nnnnn, NDT-nnnnn); jsou to lodě osobní, civilní, dopravní, vědecké… Je také mnoho lodí, které vlastní některý z členů Federace – mnoho ras má svou vlastní flotilu lodí. Ty do databáze nepatří, přestože patří k Federaci. Proto taky do databáze až na výjimky neřadíme vulkánské lodě. Poslední skupinou lodí, která do databáze patří jsou tzv. pre-Federační lodě. Jedná se o lodě Hvězdné flotily, která už ale existovala před vznikem Federace. Sem patří především lodě, známé ze seriálu Star Trek: Enterprise (v seznamu konstrukčních tříd jsou řazeny zvlášť). V databázi nalezneme i několik výjimek – lodě, které nepatří ke Hvězdné flotile, nebo lodě z doby před jejím založením. Svým způsobem ale do databáze patří, tak je tam řadíme (např. U.T.S. Aeon nebo Phoenix).

Druhým hlediskem je oficialita informací. V abecedním seznamu lodí naleznete až na jednu výjimku pouze oficiální informace. Touto výjimkou jsou obrázky plaket, které visí na můstku lodi. Některé oficiální jsou, ale naleznete zde i plakety lodí, jejichž interiér jsme nikdy neviděli. Důvod je takový: Na každé plaketě je kromě jména lodi uveden i její registr a třída. V databázi nenaleznete plaketu, na které všechny tyto tři informace neodpovídají oficiálním informacím, čímž je určitá oficialita zajištěna.

Jak už je uvedeno výše, druhá část databáze, kde naleznete informace o třídách, už obsahuje i informace polooficiální. Pokud ale informace není oficiálně potvrzená, vždy to je u dané problematiky uvedeno.

Co je tedy oficiální a co ne?

Nejvěrohodnějším a nejoficiálnějším zdrojem jsou vždy samotné epizody a filmy. Přesněji tedy filmy ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9 a ST10 a seriály TOS, TNG, DS9, VOY a ENT. U Animované série je oficialita sporná, prozatím ji považujeme za oficiální. Druhým zdrojem jsou oficiální faktografické publikace "posvěcené“ Paramountem, ke kterým patří především Star Trek Encyclopedia I, II a III, Star Trek Fact Files, TNG Technical Manual, DS9 Technical Manual a Star Trek Fact Files. Za neoficiální se považují jakékoli knihy románového nebo povídkového typu až na dvě výjimky, které stanovil Paramount – knihy "Mosaic“ a "Pathways“ ze série VOY od Jeri Taylor. Tato výjimka byla vytvořena především proto, že v knize nalezneme mnoho informací o postavách od oficiální autorky seriálu Star Trek: Voyager. Obecně uznávaný názor je, že informace o lodích z této knihy se za oficiální nepovažují, protože by do systému vnesly neuvěřitelný zmatek (resp. ještě větší, než v něm je... :))

Mezi méně oficiální, ale stále ještě uznávané jako oficiální patří informace, které uvedli autoři Star Treku mimo své publikace, tj. na svých internetových stránkách, v různých rozhovorech, časopisech. Jde především o autory, kteří se přímo podíleli na vytváření, vybírání a označování lodí v seriálu, autory oficiálních publikací o lodích nebo modelů lodí – Mike Okuda, Denise Okuda, Larry Nemecek, Mick Jaeger nebo David Stipes (např. Mike Okuda ochotně spolupracoval s fanoušky, kteří se pokoušeli rekonstruovat trosky z bitvy u Wolf 359, Mike v e-mailových rozhovorech popisoval, jakým způsobem označovali lodě, kdo a jak vyráběl modely apod). Do této kategorie řadíme i informace z kartiček, za které je zodpovědný Larry Nemecek.

Polooficiální informace jsou především informace o designech méně známých tříd. Tyto informace "kdysi dávno někde někdo uvedl a od té doby jsou všeobecně uznávané“. V případě designů lodí to někdy vede až tak daleko, že k tomuto neoficiálnímu designu dokonce vznikne i fyzický model (případ třídy Bradbury).

Za neoficiální, a tedy ignorované informace jsou považovány především informace ze všech knih, kromě těch, které uznal Paramount (viz. výše), dále ze všech počítačových a jiných her, fanoušky natočených filmů a seriálů atd.

A proč všechna tato "přísná“ pravidla? Mnoho zahraničních, ale i českých stránek má databázi lodí, která je kombinací oficiálních informací (mnohokrát špatně podaných a zařazených) a informací nesmyslných, které si buď autor sám vymyslel, nebo je převzal z jiných stránek. Je totiž mnoho stránek, jejichž autoři si dali za cíl domyslet chybějící lodě; příp. vytvořit kompletní seznam lodí, seřazených podle registračních čísel od NX-01 až po např. NCC-80000 včetně jejich designu. Pokud si každý autor stránek domýšlí vlastní lodě, v kombinaci se zařazováním informací z knih a PC her, popř. pochybných informací z internetů, vzniká tím obrovská chaotická hromada netříděných, často i protiřečících si informací.

Závěr

Na upřesňování a přidávání informací v databázi se stále pracuje, každý update obsahuje kromě hlavní aktualizace mnoho oprav a zpřesnění, především v sekci abecedního seznamu lodí. Cílem je eliminovat informace pochybného původu a nahradit je informacemi pravdivými a oficiálními, převzatými především pokud možno přímo ze Star Trek seriálů a filmů.