BITVA U WOLF 359


Koncem roku 2366 se u hvězdy Wolf 359 střetla flotila 40-ti lodí Federace pod velením admirála Hansona s borgskou krychlí. Výsledkem této bitvy bylo zničení všech těchto 40-ti lodí. Na obrazovce jsme měli možnost identifikovat tyto lodě celkem třikrát. V epizodě TNG: The Best Of Both Worlds přilétá Enterprise-D po bitvě na "vrakoviště" lodí. Několik lodí můžeme vidět nejprve na hlavní obrazovce, poté Enterprise proletí kolem několika dalších vraků. Několik z nich nadporučík Shelby identifikuje. V epizodě DS9: Emissary jsme se dočkali dlouhé scény přímo z bitvy a v epizodě VOY: Unity se jedná pouze o zmínku jedné z lodí.
Následující článek by měl být pokusem o rozbor údajů o lodích a sestavení seznamu lodí, které se bitvy účastnily.

The Best Of Both Worlds

Začněme nejprve analýzou informací, které jsme získali z epizody TNG: The Best Of Both Worlds v kombinaci s údaji z oficiálních zdrojů. Pro tuto epizodu bylo vymyšleno mnoho nových tříd a designů. Ze ST Encyclopedie víme, že se bitvy účastnily lodě:

U.S.S. Ahwahnee třídy Cheyenne - design známe, model byl vyroben.
U.S.S. Buran třídy Challenger - design známe, model byl vyroben a pravděpodobně i použit.
U.S.S. Chekov třídy Springfield - design známe, model byl vyroben a použit.
U.S.S. Firebrand třídy Freedom - design známe, model byl vyroben a použit.
U.S.S. Kyushu třídy New Orleans - design známe, model byl vyroben a použit.
U.S.S. Melbourne třídy Nebula - design známe, byly vyrobeny dva modely, první byl poškozen a použit, druhý se objevil jako dekorace v TNG: Future Imperfect a některých epizodách DS9.
U.S.S. Princeton třídy Niagara - design známe, model byl vyroben a použit.
U.S.S. Tolstoy třídy Rigel - design neznáme.

První lodí, o které víme, že se bitvy účastnila, je vlajková loď admirála Hansona třídy Excelsior. Jméno jsme se nedozvěděli, ale z displaye známe její registrační číslo: NCC-40273.

Po příletu na místo bitvy vidíme několik vraků na hlavní obrazovce. Shelby je označuje: "Tolstoy, Kyushu, Melbourne". Zde se dostáváme k prvnímu spornému bodu - podle původní verze scénáře měla Shelby říct "Chekov, Kyushu, Melbourne". Podstatné je, Tolstoy na obrazovce zřejmě vůbec nebyl spatřen, neznáme ani design třídy Rigel. U.S.S. Chekov se však v tomto záběru objevil. Kyushu jsme mohli na obrazovce vidět zřetelně. Je to vrak lodi třídy New Orleans, jejíž design ze ST Encyclopedie odpovídá lodi na obrazovce.

Lodě Kyushu a Melbourne jsme na obrazovce viděli. Melbourne je podle Encyklopedie třídy Excelsior, na obrazovce však vidíme jednu ze studií třídy Nebula (označovanou někdy jako proto-Nebula). Pro tuto scénu byly vyrobeny 2 modely 4-gondolové studie třídy Nebula, přičemž jeden (úmyslně poškozený) se objevil v TBOBW a druhý byl použit jako dekorace v pracovně kapitána Siska na DS9 a pravděpodobně i v pracovně kapitána Rikera v alternativní budoucnosti v TNG: Future Imperfect.

Na tomto záběru se ale objevila ještě jedna loď. Vidět ji můžeme vpravo dole. Je možné, že to je Tolstoy třídy Rigel, který zmínila Shelby. Pravděpodobnější ale bude teorie, že se jedná o U.S.S. Buran. Designově vrak odpovídá třídě Challenger mnohem více, než vrak v dalším záběru. Potvrzeno to ale není.

Kromě lodí, které Shelby identifikovala, se na obrazovce objevuje zcela zřetelně záhadná 4-gondolová loď. Tuto loď nikdy nikdo neidentifikoval; objevila se i na vrakovišti Qualor II v TNG: Unification. Někdy se uvádí, že by to mohla být U.S.S. Ahwahnee třídy Cheyenne (tato třída má 4 gondoly), ale není tomu tak.

Následuje záběr na Enterprise prolétávající kolem trosek lodí. Podle designů ze ST Encyclopedie můžeme s jistotou identifikovat U.S.S. Princeton třídy Niagara.

Ve stejném záběru se objevuje vrak, který by designově odpovídal lodi U.S.S. Buran třídy Challenger. Údajně byl však použit model jedné ze studií třídy Excelsior. Designy jsou si velmi podobné, ale když se podíváme na nákresy třídy Challenger, zjistíme, že talířová část, která byla použita z třídy Galaxy není přesně kulatá. Vrak na obrazovce má talíř přesně kulatý, proto byl pravděpodobně použit model studie Excelsioru a o U.S.S. Buran se nejedná.

Po tomto záběru následuje televizní reklama (při původním vysílání) před jejímž začátkem se na moment objeví část trupu lodi třídy Constitution Refit. Po reklamě už tam Constitution není. Použit byl model poškozené U.S.S. Enterprise ze Star Trek III: The Search for Spock - zřetelně můžeme vidět detailní záběry na okna skundárního trupu. Tento záběr se ale objevil jen v některých verzích epizody TBOBW.

Jak Enterprise proplouvá dál, vidíme opět Kyushu a Melbourne. Na okamžik můžeme zřetelně rozpoznat další loď - poškozenou U.S.S. Firebrand třídy Freedom. Poslední zmíněnou lodí, která se ale zřejmě na obrazovce vůbec neobjevila, je U.S.S. Ahwahnee třídy Cheyenne. V troskách se také nacházel zbytek raketoplánu, označený U.S.S. Liberator NCC-67016. Je pravděpodobné, že Liberator byla další lodí, která se bitvy účastnila. Raketoplán byl zničen pravděpodobně poté, co se posádka lodi pokusila evakuovat se.

Emissary

Začátek epizody DS9: Emissary zobrazuje samotnou bitvu. Objevují se zde spíše osvědčené a známé třídy. Oficiálně jde o lodě:

U.S.S. Bellerophon třídy Nebula
U.S.S. Bonestell třídy Oberth
U.S.S. Gage třídy Apollo
U.S.S. Melbourne třídy Excelsior
U.S.S. Saratoga třídy Miranda
U.S.S. Yamaguchi třídy Ambassador

Bitevní scéna z epizody DS9: Emissary je celkem jednoznačná - bez problémů identifikujeme Bellerophon, Saratogu a Yamaguchi. U.S.S. Gage se na obrazovce neobjevila, U.S.S. Bonestell můžeme zahlédnout z okna kajuty na Saratoze.

Problém vzniká u U.S.S. Melbourne, která byla v souvislosti s TBOBW identifikována jako třída Nebula, zatímco v DS9: Emissary je to jednoznačný Excelsior. V souvislosti s epizodou TNG: 11001001 se jedná také o Excelsior. Model Excelsioru i oba výše uvedené modely Proto-Nebuly byly označeny U.S.S. Melbourne, NCC-62043. Konečný verdikt oficiálních zdrojů nakonec zní, že se jedná o třídu Excelsior.

Argumenty pro verzi Proto-Nebula:
Záběr z epizody TBOBW.
Model v Rikerově pracovně (TNG: Future Imperfect)
Picard říkal Rikerovi, že Melbourne je dobrá loď - i když byly Excelsiory v té době hojně používané, patřily už spíše ke starším třídám, 4-gondolová verze Nebuly je rozhodně lepší než Excelsior.

 

Argumenty pro verzi Excelsior:
Fakt z epizody TNG: 11001001.
Záběr z DS9: Emissary.

Unity

V epizodě VOY: Unity byla pouze zmíněna jedna loď, která se bitvy účastnila, a to U.S.S. Roosevelt NCC-2573 třídy Excelsior.


SHRNUTÍ

Následující tabulka obsahuje lodě, které se účastnily bitvy na základě výše uvedených rozborů:

Jméno Registrační číslo Třída Vizuální identif. Model Další info
??? NCC-40273 Excelsior Ano Vlajková loď admirála Hansona; zničena.
U.S.S. Tolstoy NCC-62095 Rigel Ne
U.S.S. Chekov NCC-53702 Springfield Ano Ano
U.S.S. Kyushu NCC-65491 New Orleans Ano Ano
U.S.S. Melbourne NCC-62043 Excelsior Ano
??? NCC-6204? Proto-Nebula Ano Ano Původně U.S.S. Melbourne NCC-62043
??? ??? Excelsior Study Ano 4-gondolová studie Excelsioru
??? ??? Constitution Refit Ano Ano
U.S.S. Princeton NCC-59804 Niagara Ano Ano
U.S.S. Buran NCC-57580 Challenger Ano Ano Vizuální identifikace nepotvrzena.
??? ??? Excelsior Study Ano Studie třídy Excelsior podobná třídě Challenger
U.S.S. Firebrand NCC-68723 Freedom Ano Ano
U.S.S. Ahwahnee NCC-73620 Cheyenne Ne Ano Loď byla zřejmě opravena, protože o rok později je v aktivní službě.
U.S.S. Bellerophon NCC-62048 Nebula Ano
U.S.S. Yamaguchi NCC-26510 Ambassador Ano
U.S.S. Saratoga NCC-31911 Miranda Ano
U.S.S. Bonestell NCC-31600 Oberth Ano
U.S.S. Gage NCC-11672 Apollo Ne
U.S.S. Roosevelt NCC-2573 Excelsior Ne
U.S.S. Liberator NCC-67016 ??? Ne Ano (shuttle)