A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

?


blíže neznámá loď [2+]

Třída Constitution, NCC-1685 a NCC-1718. Informace z nástěnného displaye z kanceláře na hvězdné stanici 11.
(TOS: Court Martial)

blíže neznámá loď
Loď třídy Ptolemy, NCC-4000.
(Star Trek III: The Search for Spock)
Starfleet Technical Manual

blíže neznámá loď

Loď třídy Excelsior (NCC-4281), která kotvila v době dokončování U.S.S. Voyageru na Utopii Planitii.
Některé zdroje uvádějí, že loď měla registr NCC-42111 (11 splynula v 8), potom by to byla U.S.S. Fredickson třídy Excelsior. NCC-4281 kotví ve velkém doku uprostřed.
(VOY: Relativity)

blíže neznámá loď

Třída Constellation. NCC-7100. Kapitán Picard má model této lodi vystaven ve své pracovně.
(TNG: Who Watches The Watchers)

blíže neznámá loď

Třídy Miranda; NCC-13741. Poškozena ve finální bitvě proti Dominionu.
(DS9: What You Leave Behind...)

blíže neznámá loď

Loď třídy Excelsior admirála Hansona, která se setkala roku 2367 s U.S.S. Enterprise-D a krátce nato byla zničena v bitvě u Wolf 359. Registrační číslo NCC-40273 bylo uvedeno na panelu při sub-prostorovém přenosu.
Více o bitvě u Wolf 359 zde.
(TNG: The Best of Both Worlds)

blíže neznámá loď [2+]

V bitvě, kdy Borgové napadli Zemi v roce 2373 se objevilo mnoho lodí třídy Akira. Kromě U.S.S. Thunderchild známe pouze dvě další registrační čísla - NCC-63646 a NCC-71267.
(Star Trek: First Contact)

blíže neznámá loď

Raketoplánem z této lodi se poručík Stadi a Tom Paris dopravili na stanici Deep Space Nine, kde kotvil U.S.S. Voyager. Podle registru (NCC-71325) lze usoudit, že se jedná o třídu Galaxy.
(VOY: Caretaker)

blíže neznámá loď

Runabout třídy Danube; NCC-73918. Tento runabout použili Kira, Garak a Damar při pokusu získat Breenskou zbraň.
(DS9: Tacking Into The Wind)

blíže neznámá loď

Scout neznámé třídy; NCC-75227. Tuto loď (možná by bylo vhodnější nazývat to runabout) ukradl Dat z planety Ba'Ku a poté s ní zaútočil na loď So'Na.
(Star Trek: Insurrection)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

?