Číslo

Anglický název

Český název

HodnoceníFirst Season První sezóna


001. Caretaker, Part I Ochránce
002. Caretaker, Part II Ochránce část II.
003. Parallax Parallax
004. Time And Again Den v minulosti
005. Phage Virus Phage
006. The Cloud Mrak
007. Eye Of The Needle Uchem jehly
008. Ex Post Facto Ex post facto
009. Emanations Vyzařování
010. Prime Factors Zásadní postoj
011. State Of Flux Nečekaná změna
012. Heroes And Demons Hrdinové a démoni
013. Cathexis Cathexis
014. Faces Tváře
015. Jetrel Jetrel
016. Learning Curve Učební křivka


Second Season Druhá sezóna


017. The 37's Sedmatřicátníci
018. Initiations Jména
019. Projections Projekce
020. Elogium Elogium
021. Non Sequitur Non sequitur
022. Twisted Zakřivení
023. Parturition Porod
024. Persistence Of Vision Přeludy
025. Tattoo Tetování
026. Cold Fire Studený oheň
027. Maneuvers Manévry
028. Resistance Odboj
029. Prototype Prototyp
030. Alliances Spojenectví
031. Threshold Překročit práh
032. Meld Splynutí mysli
033. Dreadnought Démon
034. Death Wish Přání smrti
035. Lifesigns Známky života
036. Investigations Pátrání
037. Deadlock Siamská dvojčata
038. Innocence Nevinnost
039. The Thaw Strach
040. Tuvix Tuvix
041. Resolutions Rozhodnutí
042. Basics, Part I Základy


Third Season Třetí sezóna


043. Basics, Part II Základy část II.
044. Flashback Vzpomínka
045. The Chute Skluzavka
046. The Swarm Roj
047. False Profits Nepoctivé zisky
048. Remember Vzpomínky
049. Sacred Ground Posvátná půda
050. Future's End, Part I Konec budoucnosti
051. Future's End, Part II Konec budoucnosti část II.
052. Warlord Diktátor
053. The Q And The Grey Jih proti severu
054. Macrocosm Makrokosmos
055. Fair Trade Výhodný obchod
056. Alter Ego Alter Ego
057. Coda Vůle
058. Blood Fever Horečka
059. Unity Jednota
060. The Darkling Temná stránka
061. Rise! Cesta vzhůru
062. Favorite Son Hýčkaný syn
063. Before And After Před tím a potom
064. Real Life Opravdový život
065. Distant Origin Vzdálený původ
066. Displaced Vyhnanci
067. Worst Case Scenario Krizový scénář
068. Scorpion, Part I Škorpion


Fourth Season Čtvrtá sezóna


069. Scorpion, Part II Škorpion část II.
070. The Gift Dar
071. Day Of Honor Svátek
072. Nemesis Nemesis
073. Revulsion Hnus
074. The Raven Havran
075. Scientific Method Vědecká metoda
076. Year Of Hell, Part I Rok pekla
077. Year Of Hell, Part II Rok pekla část II.
078. Random Thoughts Náhodné myšlenky
079. Concerning Flight O létání
080. Mortal Coil Tělesná pouta
081. Waking Moments Chvíle bdění
082. Message In A Bottle Zpráva v láhvi
083. Hunters Lovci
084. Prey Kořist
085. Retrospect Pohled do minulosti
086. Killing Game, Part I Hra na zabíjení
087. Killing Game, Part II Hra na zabíjení část II.
088. Vis A Vis Tváří v tvář
089. The Omega Directive Směrnice Omega
090. Unforgettable Nezapomenutelná
091. Living Witness Živý svědek
092. Demon Planeta Démon
093. One Sama
094. Hope And Fear Strach a naděje


Fifth Season Pátá sezóna


095. Night Noc
096. Drone Voják
097. Extreme Risk Extrémní riziko
098. In The Flesh Z masa a kostí
099. Once Upon A Time Bylo nebylo
100. Timeless Proti času
101. Infinite Regress Hlasy
102. Nothing Human Nelidské metody
103. Thirty Days Třicet dní
104. Counterpoint Kontrapunkt
105. Latent Image Skrytý obraz
106. Bride Of Chaotica Chaoticova nevěsta
107. Gravity Přitažlivost
108. Bliss Ráj
109. Dark Frontier, Part I Temná hranice
110. Dark Frontier, Part II Temná hranice část II.
111. Desease Choroba
112. Course: Oblivion Směr: zapomnění
113. The Fight Boj
114. Think Tank Kroužek expertů
115. Juggernaut Moloch
116. Someone To Watch Over Me Ten kdo mě hlídá
117. 11:59 Minuta před půlnocí
118. Relativity Relativita
119. Warhead Bomba
120. Equinox, Part I Equinox


Sixth Season Šestá sezóna


121. Equinox, Part II Equinox, část II
122. Survival Instinct Pud sebezáchovy
123. Barge Of The Dead Bárka mrtvých
124. Tinker, Tenor, Doctor, Spy Břídil, tenor, doktor, špeh
125. Alice Alice
126. Riddles Hádanky
127. Dragon's Teeth Dračí zuby
128. One Small Step Jeden malý krok
129. Voyager Conspiracy Spiknutí na Voyageru
130. Pathfinder Projekt Pathfinder
131. Fair Haven Přístav v bouři
132. Blink Of An Eye V jediném okamžiku
133. Virtuoso Virtuoso
134. Memorial Památník
135. Tsunkatse Tsunkatse
136. Collective Společenstvo
137. Spirit Folk Duchové
138. Ashes To Ashes Prach jsi a v prach se obrátíš
139. Child's Play Dětská hra
140. Good Shepherd Dobrá pastýřka
141. Live Fast And Prosper Žij rychle a blaze
142. Muse Můza
143. Fury Zuřivost
144. Life Line Záchranné lano
145. The Haunting Of Deck Twelve Strašidlo na palubě dvanáct
146. Unimatrix Zero, Part I Unimatice nula, část I.


Seventh Season Sedmá sezóna


147. Unimatrix Zero, Part II Unimatice nula, část II.
148. Imperfection Nedokonalost
149. Drive Mezihvězdná rallye
150. Repression Ovládnutí mysli
151. Critical Care Přednostní péče
152. Inside Man Agent
153. Body And Soul Tělo a duše
154. Nightingale Nightingale
155. Flesh And Blood, Part I Vlastní krev, část I.
156. Flesh And Blood Part II Vlastní krev, část II.
157. Shattered Roztříštěný v čase
158. Lineage Rodokmen
159. Repentance Lítost
160. Prophecy Proroctví
161. The Void Prázdnota
162. Workforce Pracovní síly, část I
163. Workforce, Part II Pracovní síly, část II
164. Human Error Lidská chyba
165. Q2 Q junior
166. Author, Author Autor, autor
167. Friendship One Friendship jedna
168. Natural Law Zákon přírody
169. Homestead Nový domov
170. Renaissance Man Renesanční člověk
171. Endgame, Part I Dohra, část I.
172. Endgame, Part II Dohra, část II.