I

Ishan
(Bruce Bohn)
Příslušník Sakariů, rasy, kterou objevil Voyager hvězdného data 50537 na planetě v delta kvadrantu, která byla vypleněna Borgy. Jejich rasa se v jeskyních ukrývá pomocí vyspělé technologie tak dobře, že nejsou zjistitelné žádné známky života. (VOY: Blood Fever) Jeho jméno nebylo řečeno v epizodě, ale pouze ve scénáři.

J

Jabin
(Gavan O'Herlihy)
Kazonský vůdce s titulem maje, který vedl osadu Kazon-Oglů na planetě Ocampů. Jabinovi lidé těžili na planetě cormalin, ale měli velký nedostatek vody. Od chycené Ocampy Kes se dozvěděl o podzemním městě a snažil se z ní mučením dostat, jak se tam dostane. Kes už ale sama vchod neznala. Jabin také velel malé kazonské lodi (VOY: Caretaker).

Edward Janeway, admirál
(Len Cariou)
Postarší důstojník Flotily a otec Kathryn Janeway. Zemřel roku 2358 na Tau Ceti Prime. Utopil se pod polárním ledovcem planety. V roce 2373 ztroskotala kapitán Janeway s Chakotayem na planetě, což se jí téměř stalo osudným. Do její mozkové kůry se přitom dostal inteligentní parazit. Entita uvrhla Janeway do falešné reality a snažila se jí přesvědčit, že zemřela. Parazit v iluzi převzal formu právě jejího otce. (VOY: Coda)

Jareth
(Bruce Davison)
Enaranský bezpečnostní důstojník. Byl to milující otec Korenny Mirell, ale také byl předpojatý vůči etnické skupině známé jako Zpátečníci. Zakázal své dceři, aby se stýkala s jedním z nich, Dathonem Alarisem. Jareth souhlasil s politikou své vlády - systematickým vyhlazovaním Zpátečníků. (VOY: Remember)

Jarleth
(Mark L. Taylor)
Vesmírný cestovatel z delta kvadrantu. Jarleth pochází s pouštní planety a byl unesen a uvězněn Nyriany v uměle vytvořeném prostředí. Vyrobil si přístroj, kterým mohl procházet do sousedního prostředí, kde v roce 2373 narazil na celou posádku Voyageru, která zde byla také uvězněna a která s ním přístroj vyměnila za "exotické" jídlo. (VOY: Displaced)

Jarvin
(Justin Williams)
Makistický člen posádky na palubě U.S.S. Voyageru. Jarvin si myslel, že by se po výměně B'Elanny za Careyho, mohl změnit náhled původní posádky na přítomné Makisty. Byl připraven podpořit Chakotaye, pokud by se rozhodl převzít kontrolu na Voyagerem (VOY: Parallax). (Jarvinovo jméno nebylo v epizodě uvedeno, ale bylo pouze v závěrečných titulkách).

Jeffrey
(Glen Harris)
Holografická postava, syn holografického Doctora v jeho rodinném programu Beta-ró. Jeffrey byl původně naprogramován jako ideální syn, ale když jeho program modifikovala B'Elanna Torres, stal se z něj problémový teenager ... s klingonskými přáteli. (VOY: Real Life)

Jessen
(Athena Massey)
Enaranská inženýrka. V roce 2373 cestovala na palubě Voyageru z kolonie v systému Fima na Enaru Prime. Jessen nemohla uvěřit, že její vláda kdysi systematicky vyhlazovala etnickou skupinu známou pod jménem Zpátečníci. Díky svým telepatickým schopnostem přijala přes B'Elannu Torres část vzpomínek enaranské ženy Korenny Mirell a jejího milence, Zpátečníka Dathana Alarise, který byl zabit jejími lidmi. Byla tím velmi šokována a porozuměla nutnosti sdělit lidem pravdu o tomto holocaustu, aby se něco takového už nikdy neopakovalo. (VOY: Remember)

Ma'Bor Jetrel, Dr.
(James Sloyan)
Vědec, který v roce 2356 vyvinul metreonovou kaskádu, zbraň hromadného ničení, pro válku mezi Haakoniany a Talaxiany. Jetrelova zbraň byla použita na talaxianský měsíc Rinax s výsledkem 300 000 mrtvých. Talaxiané se po tomto útoku vzdali. Zbraň se považovala za ohromný úspěch, ale Jetrel později zjistil, že byl vyloučen z Haakonianské společnosti. Jeho žena Ka'Ree a jeho tři děti ho opustili. Jetrel sám pociťoval hlubokou vinu za to co udělal Rinaxu a Talaxianům a strávil mnoho let hledáním způsobu, jak svůj hrozný výtvor odškodnit. Nakonec vyvinul proces regenerační fúze, kterým jak věřil, mohl přivést mrtvé Talaxiany zpět k životu. Jetrel ale zjistil, že vláda není nakloněna ani testování jeho teorie, takže koncem roku 2371 nastavil kurs k Voyageru, aby s pomoci vyvinutější technologie na palubě dosáhl svého cíle. Pokus se nezdařil. Během pokusu Jetrel zapůsobil na Neelixe, který sám na Rinaxu ztratil celou svou rodinu a jako jediný masakr přežil, protože byl v té době na povrchu planety. Jetrel umírá krátce po svém nepodařeném pokusu na metrémii (vystavení vysokým koncetracím metreonovým izotopům) a Neelix mu v poslední chvilce jeho života odpustil (VOY: Jetrel). James Sloyan se objevil jako admirál Alidar Jarok v epizodě TNG - The Defector, jako K'Mtar v epizodě TNG - Firstborn a jako Dr. Mora v epizodě DS9 - The Alternate a The Begotten).

Michael Jonas
(Raphael Sbarge)
Makistský člen posádky Voyageru, který pracoval ve strojovně. Jeho nedůvěra v postupy Flotily ho přinutila kontaktovat Kazony, protože doufal, že se mu podaří vyjednat své vlastní podmínky (VOY: Alliances). Jonas poslal Kazonskému agentovi Rettickovi informace týkající se Parisova historického překročení warp rychlosti 10 (VOY: Threshold). Tajně se snažil spojit se Seskou na kazonské lodi (VOY: Dreadnought, Lifesigns). O několik týdnů později sabotoval magnetické svěrače Voyageru, který byl nucen vypustit plasmu, což těžce poškodilo vnitřní povrch warpových cívek. Poškození bylo propočítáno tak, aby Voyager musel zamířit na planetu Hemikek, kde na něj v záloze čekaly kazonské lodě. Neelix ale Jonasovu sabotáž objevil a pokusil se ho zastavit. Během výměny názorů prohodil Jonase plasmovým proudem z protrženého potrubí, čímž ho zabil (VOY: Investigations).