S

Sandrine
(Judy Geeson)
Majitelka a barmanka 'Baru u Sadriny', bistra v Marseilles ve Francii na Zemi. Tom Paris vytvořil v holosimulátoru repliku Sandriny i s celým barem (VOY: The Cloud). Když Pohotovostní Zdravotnický Holoprogram při příležitosti Kesiných narozenin navštívil simulaci a hrál si na barmana, zdálo se, že je k němu Sandrine přitahována (VOY: Twisted).

Seska
(Martha Hackett)
Cardassianský agent. Byla chirurgicky pozměněna, aby vypadala jako Bajoran, aby se mohla vetřít do Makistické teroristické skupiny (VOY: State Of Flux). Na Voyager byla akceptována jako členka Chakotayovy posádky, když byla jejich loď zničena v boji s Kazony v 2371. Na palubě Voyageru pracovala jako inženýr ve strojovně. Seska a Chakotay byli v minulosti milenci (VOY: Parallax). Seska měla podle svýh slov jednoho bratra (VOY: Prime Factors). Jako cardassianský agent byla odhalena hvězdného data 48658, když byla chycena, jak se snaží předat technologii replikátorů Kazonům (VOY: State Of Flux). S pomocí Jal Culluha se jí podařilo uniknout ke Kazon-Nistrimům. Pomáhala Culluhovi při odvážném, ale neúspěšném pokusu ukrást z Voyager transportní modul. Při tom se jí ale podařilo vzít Chakotayovu DNA a uměle se oplodnit, o čemž ho už z bezpečí s radostí informovala (VOY: Maneuvers). Své nenarozené dítě také použila pro manipulaci s Culluhem, kdy se ho snažila přesvědčit, že to dítě je jeho (VOY: Alliances). Získala spojence na Voyageru Michaela Jonase, který na její pokyn sabotoval lodní warp systémy (VOY: Lifesigns). Později se v roce 2372 Sesce narodil syn, jehož otcem byl opravdu Culluh, i když ona trvala na tom, že je Chakotayův. Seska byla zabita poté, co pomohla Nistrimům získat kontrolu nad Voyagerem. Culluh si vzal její dítě sebou (VOY: Basics). Těsně před svým odchodem z Voyageru v roce 2371, objevila v databázi Voyageru skrytý holoprogram Vzpoura Alfa. Jak se nakonec ukázalo, program sestavil Tuvok, jako tréning proti případné vzpoře Makistů. Seska program přepsala tak, aby se choval jako past, pokud někdo zadá původní parametry programu. Do pasti spadli Tuvok s Parisem a holografická Seska by je jistě připravila o život, kdyby nezasáhla kapitán Janeway, které se podařilo pozměnit část scénáře. (VOY: Worse Case Scenario). V roce 2377, když Voyager zasáhl výboj z časové anomálie, který rozdělil loď do několika různých období z jeho historie, ovládla Seska se svými věrnými Kazony strojovnu. Chtěla Voyager sladit s se svým vlastním časem a zabránit tak své smrti (VOY: Shattered). Martha Hackett se objevila v epizodě DS9 - The Search jako subkomandér T'Rull).

Sklar
(Kelly Connel)
Exo-geolog a obyvatel kolonie Nezuů v delta kvadrantu. Byl to zrádce, který pomáhal Etanianskému řádu při jejich pokusu o invazi na planetu. Sklar otrávil doktora Vatma, který se dozvěděl o jeho plánech. Sklar zemřel, když spadl z magneticky nadnášeného výtahu z několika kilometrové výšky při souboji s Tuvokem. (VOY: Rise)

Spectre (Fantom)
(Carel Struycken)
Vysoká, hrozivá posttava s maskou stylizovanou do lebky, který obýval virtuální realitu vytvořenou pro pět přeživších osadníku z Kohlské kolonie (VOY: The Thaw). Carel Struycken vytvořil také postavu Homna, sluhu Lwaxany Troi v epizodě TNG: Haven a TNG: Menage A Troi).

Stadi, poručík
(Alicia Coppola)
Betazoid, důstojník Flotily, která byla převela na U.S.S. Voyager. Seděla právě u kormidla, když byl Voyager přesunut do delta kvadrantu, a byla smrtělně raněna (VOY: Caretaker).

Henry Starling
(Ed Begley)
Průkopník v počítačové technologii ("alternativního") dvacátého století a výkonný ředitel společnosti Chronowerx. Vynalezl průlomové komponenty počítačů jako isogrovaný obvod už v roce 1969 a HyperPro PC v roce 1996. Nevědělo se ale, že Starling v roce 1967 nalezl ztroskotanou časovou loď Aeon z 29. století a v podstatě všechny své nápady vykradl. Starling se celý život obával, že si někdo z budoucnosti přijde časovou loď vyzvednout a tak byl plně připraven, když se Voyager dostal do roku 1996. Bez problémů pronikl do počítače Voyageru a stáhl PZH, kterého vybavil autonomním mobilním holo-emitorem, díky kterému se Doctor mohl pohybovat kdekoli chce. Starling chtěl uniknout v opravené časové lodi, ale loď byla zničena fotonovým torpédem z Voyageru. (VOY: Future's End I, II) Jeho smrtí bylo zabráněno katastrofě, která by zničila Zemi v 29. století, která v první řadě zapříčinila ztroskotání časové lodi na Zemi. Není jasné co se stalo s historií 20. století ve změněné časové linii. Všechny Starlingovy vynálezy zřejmě zmizely, i když mobilní holo-emitor se zachoval, což naznačuje, že časová linie, nebyla zcela vyčištěna.

Strickler, admirál
(Jack Shaerer)
Vysoce postavený důstojník Flotily. V roce 2372 sídlil na Velení Hvězdné flotily v San Franciscu. V alternativní realitě předsedal prezentaci Kimova návrhu prototypu nového runaboatu, U.S.S. Yellowstone (VOY: Non Sequitur). Jack Shaerer si zahrál také Ruwona v epizodě DS9: Visionary a admirála Hayese v ST VIII: First Conact.

Lon Suder
(Brad Dourif)
Člen posádky U.S.S. Voyageru, který byl v roce 2372 shledán vinným z vraždy. Suder páchal násilné zločiny už v minulosti, ale léčba a rehabilitace se ukázaly být neúčinné. Suder byl členem Makistů a spolu s Chakotayem a B'Elannou Torres se zůčastnil několika potyček s Cardassiany. Na Voyageru akceptoval místo inženýra. V roce 2372 Suder zavraždil inženýra Franka Darwina - svého kolegu. Ačkoliv byl Suder Betazoid nepociťoval žádné výčitky svědomí a nedokázal se vcítit do emocí druhých. Když šéf bezpečnosti poručík Tuvok zjistil, že Suder už spáchal násilnosti v minulosti, rozhodl se pro splynutí myslí, protože doufal, že nalezne příčinu Suderova šílenství. Ale jediným výsledkem bylo, že Tuvok dočasně ztratil kontrolu nad svými emocemi. Suder byl poté 'uvězněn' ve své kajutě, dokud se Voyager nedostane domů (VOY: Meld). Během svého uvěznění se začal zajímat o pěstování květin, zálibu kterou získal spojením své mysli s Tuvokovou. Dokonce po Tuvokovi pojmenoval jednu svou hybridní orchidej. Suder ze svého vězení unikl koncem roku 2372, když kontrolu nad Voyagerem převzali Kazon-Nistrimové a jako jediný unikl vysazení na Hanonu IV. Spolu s Doctorem se pokoušel opět získat kontrolu nad lodí, což nakonec zaplatil svým životem (VOY: Basics).

Sulan
(Brian Markinson)
Šéfchirurg Vidiánské vlády. Byl to velmi chápavý muž, který se snažil nalézt lék na Phage. V roce 2371 použil genotron, aby vyextrahoval klingonskou genetickou informaci z B'Elanny Torres a vytvořil její plně klingonskou verzi. Byla vytvořena i plně lidská verze, která byla společně s dalším členem posádky Peterem Durstem uvězněna. Durstovi byly posléze odebrány orgány a Sulan si implantoval jeho obličej, aby se klingonské B'Elanně více líbil. Nakonec byl Sulanův experiment úspěšný a dokázal, že klingonská fyziognomie je imunní vůči Phage a ukázal nový způsob možné léčby (VOY: Faces). (Brian Markinson hrál jak Dursta tak Sulana a objevil se i v epizodě TNG - Homeward jako Vorrin).

Hikaru Sulu
(George Takei)
Kormidelník na palubě původní Enterprise, pod velením kapitána Jamese Kirka. V roce 2290 se stal kapitánem lodi Excelsior, s kterou odletěl na tříletou průzkumnou misi do beta kvadrantu. Hrál důležitou roli při historické mírové konference na Khitomeru. Během záchranné akceJjamese Kirka a Leonarda McCoye, Sulu dokázal uniknout klingonské lodi pod velením kapitána Kanga v mlhovine Azure. Sulu nikdy tuto událost neuvedl v oficiálním deníku (VOY: Flashback).

Surat, Jal
(John Gegenhuber)
Vůdce sekty Kazon-Mostral v roce 2372 (VOY: Maneuvers, Alliances).

Suspiria
(Lindsay Ridgeway)
Mezigalaktická průzkumnice, která před ticíciletím navštívila svět Ocampů. Poté, co její druh, Naceni, nechtěně zdevastovali ekosystém planety Ocampů, Suspiria byla jedním ze dvou Nacenů, kteří zůstali, aby se o Ocampy postarali. Suspiria opustila svého druha Ochránce okolo roku 2071 a vzala sebou okolo dvou tisíc Ocampů. Vystavěla komplex, kde Ocampy učila, jak využít své psychokinetické schopnosti, aby se k ní mohli připojit v subprostorové oblasti Exosii. Suspiria tam byla nucena odejít, když se střetla s posádkou Voyageru v roce 2372 (VOY: Cold Fire).

Sutok
(Steve Kehela)
Obchodník, který navštěvoval zásobovací stanici na okraji Nekritského prostoru. Sutok obchodoval většinou s Rhuludianskými krystaly a byl zabit talaxianským obchodníkem Wixibanem, během nepodařené předávky drog v roce 2373. (VOY: Fair Trade)

Swinn, praporčík
(Bahni Turpin)
Důstojník flotily, kter
á pracovala ve strojovně U.S.S. Voyageru (VOY: Tuvix). Spolu s Hoganem přesvědčila Harryho Kima, aby uskutečnili obchod s Vidiány (VOY: Resolutions).

T

T'Pel
(Marva Hicks)
Obyvatelka planety Vulcan, maželka Tuvoka. Má s Tuvokem tři syny a jednu dceru. Poté, co se Voyager ztratil v delta kvdrantu, ji Tuvok zahlédl při halucinaci, když na loď zaútočili Bothanové (VOY: Persistence Of Vision). Později se s ní setkal ve snu, když Voyager vletěl do břicha kosmické příšery v domění, že se jedná o červí díru domů (VOY: Bliss). Když Tuvok s Parisem a Doctorem ztroskotali na planetě, z které nebylo úniku, přemlouval Paris Tuvoka, aby na T'Pel zapomněl (VOY: Gravity). Tuvok se s T'Pel oženil při svém Pon Farru v roce 2304 (VOY: Flashback). V roce 2377 přišel na Tuvoka Pon Farr a protože Doctor nebyl právě na lodi přítomen, nemohl mu Paris dostatečně pomoci. Vytvořil tedy pro Tuvoka holo-simulaci jeho ženy a nakonec Tuvoka přemluvil, aby do simulátoru zašel (VOY: Body And Soul)

Taleen
(Nancy Youngblut)
Členka posádky Nyrianské lodi. Podílela se na pokusu Nyrianů o převzetí kontroly nad Voyagerem, což se jim díky vyspělé přenosové technologii podařilo. (VOY: Displaced)

Tanis
(Gary Graham)
Jeden ze stoupenců Suspirie. Žil v komplexu Suspirie, kde pracoval na rozvinutí Ocampských schopností, protože doufal, že se pak budou moci připojit k Suspirii v subprostorobé oblasti známé jako Exosia, místo čisté myšlenky a energie. Suspiria také pomohla Tanisovi a ostatním prodloužit si své krátké ocampské životy. Tanis měl čtrnáct let, to je více než dvojnásobek průměrného života Ocampů. Jeho otec žil dokonce do dvaceti. Tanis byl vtažen do Exosie spolu se Suspirií, po útoku na posádku Voyageru (VOY: Cold Fire).

Taymon
(Patrick Fabian)
Humanoid, který byl vylákán na Taresii geneticky navrženým retrovirem. Taymon byl členem obchodní flotily v delta kvdrantu. Taresianky ho přesvědčily, že patří k nim a jeho embryo bylo přeneseno do těla jeho matky. Za ženu si vzal jednu z Taresianek Maliu. Po spojovacím rituálu Taymon zemřel, protože většina jeho buňěk byla denukleována. Taresianky tak získávají genetický materiál k oplodnění. (VOY: Favorite Son)

paní Templetonová
(Carolyn Seymour)
Postava holorománu. Byla hospodyní v domácnosti Lorda Burleigha v gotickém románu kapitána Janeway (VOY: Cathexis). Když na Voyager zaútočili Bothanové v roce 2372, Janeway měla halucinaci paní Tepletonové, která se na ní vrhá s nožem. (VOY: Persistence Of Vision). (Carolyn Seymour hrála i subkomandéra Taris v epizodě TNG - Contagion a Komandéra Toreth v epizodě TNG - Face Of The Enemy).

Ny Teria
(Joel Polis)
Obyvatel planety třídy M v delta kvadrantu, jejíž obyvatelé jsou závislí na polarické iontové energii. Ny Teria spolu s ostatními protestoval proti používání takového druhu energie, protože je dost nebezpečný. (VOY: Time And Again)

Tersa, Jal
(Larry Cedar)
Člen kazonské sekty Pommar, se kterým se Neelix znal, a který pozval první maje Kazonů na mírovou konferenci organizovanou kapitánem Kathryn Janeway a vůdcem Trabů Mabusem (VOY: Alliances).

Tieran
(Leigh J. McClusley)
Významná postava v politických dějinách Ilariů. V 22. století byl válečným hrdinou a skvělým vůdcem. Stal se Autarchem (= vládcem) Ilariů kolem roku 2173 a přinesl svému světu stabilitu a bezpečnost. Ale v době míru se Tieran stal paranoidní a Ilariané ho nakonec vypudili. V roce 2373 byl Tieran při útoku na svůj raketoplán zabit. Předtím, než naposledy vydechl, použil speciální kortikální implantáty, které přenesly jeho nervový vzor do mozku Kes. Převzal nad jejím tělem proti její vůli kontrolu a chystal se převzít vládu na Ilarii. Tieranovo vědomí bylo zničeno při záchranné akci posádky Voyageru. (VOY: Warlord)

Tierna
(John Gegennhuber)
Příslušník sekty Kazon-Nistrim. Tiernovo tělo bylo v podstatě výbušnou pastí v promyšleném plánu Jal Culluha, jak dostat Voyager do svých rukou. Když se Tierna dostal na palubu Voyageru, jeho tělo explodovalo a výbuch poškodil loď (VOY: Basics, Part I). John Gegennhuber ztvárnil i Kelata v epizodě VOY: Maneuvers, Alliances).

Toscat
(David Selburg)
Ocampa patřící mezi starší. Toscat byl jedním z těch, který nechtěl změnit způsob života, dokud to přímo neohrozilo ten jeho (VOY: Caretaker). (David Selburg hrál i Whalena v epizodě TNG - The Big Goodbye a Dr. Syruse v epizodě TNG - Frame Of Mind)

Tosin
(James Horan)
Mocný příslušník Kolaatiů. Výměnou za to, že ušetří Neelixův a Wixův život, po nevydařené předávce drog, žádal po Neelixovy tři gramy warpové plasmy. Poté, co jeden z jeho stoupenců vystřelil do pootevřeného kontejneru s warpovou plasmou, došlo k obrovské exlozi. Tosin a jeho zbývající stoupenci byli vzati do vazby. (VOY: Fair Trade) James Horan hrál vědce Jo'Brila v epizodě TNG: Suspicions, poručíka Barnabyho v TNG: Descent, Part II, Jem'Hadara Ikat'Iku v DS9: In Purgatory's Shadow a By Inferno's Light.

Tressa
(Tiffany Taubman)
Drayanský jedinec, který i přes svůj věk 96 let, jedná a vypadá jako malé dítě. V roce 2372, cestovala Tressa a několik dalších starších Drayanů na drayanský měsíc, aby vykonali Konečný rituál. Jejich raketoplán ale na měsíci ztrozkotal a všichni ošetřovatelé zemřeli a starší zůstali o samotě. Poručík Tuvok, který na měsíci také havaroval, se o malé vystrašené děti začal starat, aniž věděl co jsou zač. Nakonec ale s Tuvokovou pomocí i Tressa prošla Konečným rituálem beze strachu a krátce na to zemřela přirozenou smrtí (VOY: Innocence).

Tuvix
(Tom Wright)
Umělý humanoid vytvořený v roce 2372 při selhání transportéru, který spojil Tuvoka a Neelixe do jediné bytosti na molekulární úrovni. Výsledný jedinec měl vzpomínky i schopnosti obou dvou, ale pouze jediné vědomí. Tuvix, jak se sám pojmenoval, nebyl Tuvokem ani Neelixem. Když byl objeven způsob, jak Tuvoka a Neelixe opět rozdělit, Tuvix rázně protestoval, protože by to znamenalo jeho smrt. Nicméně kapitán Janeway přikázala Tuvixovi, aby se proceduře podrobil (VOY: Tuvix).