A

Adin
(Anthony Crivello)
Osobní lékař diktátora Tierana národa Ilari v delta kvadrantu. Adin o Tierana pečoval, i když jeho tělo zemřelo a jeho vědomí se přestěhovalo do těla Kes. Adin nabádal Tierana, aby opustil Kesino tělo, protože bylo díky nechtěnému přenosu nestabilní. Tieran si ale chtěl její tělo ponechat, kvůli jejím jedinečným mentálním schopnostem a tak Adina zabil/a. (VOY: Warlord)

Alben, kapitán
(Christopher Carroll)
Velitel nasarijské vesmírné lodi Nerada. (VOY: Favorite Son).

Alcia
(Marnie McPhail)
První prelát planety Drayan II v delta kvadrantu. Alcia zastávala izolacionistickou politiku své kultury, ale v roce 2372 zavítala na palubu Voyageru, protože chtěla na vlastní oči vidět loď ztracenou tak daleko od domova (VOY: Innocence). Marnie McPhailse později objevila ve filmu ST VIII: First Contact jako Eiger.

Ameron
(Karl Wiedergott)
Syn Autarcha (= vládce) národa Ilariů v delta kvadrantu. Ameron byl druhý v řadě, kdo se měl stát Autarchem, tedy až po svém starším bratrovi Demmasovi. Když v roce 2373 diktátor Tieran, jehož vědomí převzalo kontrolu nad tělem Kes, jeho otce zabil, chtěl si Amerona vzít za muže, aby upevnil své mocenské postavení. Ačkoliv Ameron zpočátku cítil hněv ze smrti otce, vidina moci ho oslepila a připojil se k Tieranovi. (VOY: Warlord)

Antonio
(Joseph Palmas)
Obyvatel Země, který pracoval v safari ve středním americkém deštném pralese jako průvodce v polovině 24 století. Jednou vedl Kolopaka a Chakotaye při pátrání po potomcích křováků (VOY: Tattoo).

Arridor, Dr.
(Dan Shor)
Člen ferengské delegace, která byla vyslána na vyjednávání o práva na Barzanskou červí díru v roce 2366. Arridor byl zodpovědný za destilaci ferengských pyrocytů (přirozené složky krve Ferengů, jejíž destilací vznikne jedovatá látka), kterými otrávil vyjednavače Federace Dr. Mendozu. Jed není životu nebezpečný, ale díky alergické reakci, byl Mendoza vyřazen z rozhovorů. Doktor Arridor je jedním z Ferengů, kteří zkoumali Barzanskou červí díru a který zůstal uvězněn na druhé straně v delta kvadrantu poté, co se její druhý konec ukázal být nestabilním. (TNG: The Price). Arridor spolu s Kolem tedy uvízl v delta kvadrantu a se svým raketoplánem ztroskotali na domovském světe Takarianů, kde si osvojili role Velkých mudrců z takarianské mytologie. Když na planetu v roce 2373 dorazil U.S.S. Voyager, snažil se Ferengy vypudit. Když se chtěli Ferengové vrátit k Takarianům, zachytil jejich loď gravitační vír Barzanské červí díry, což vychýlilo díru z její subprostorové osy a oba její konce začaly poskakovat. Osud Arridora a Kola zůstal neznámý. (VOY: False Profits)

Ashmore, praporčík
(Christine Delgado)
Důstojnice Flotily, která pracovala ve strojovně Voyageru. (VOY: Learning Curve, Favorite Son)

Augris
(Alan Scarfe)
Třetí soudce tyranské technologicky vyspělé vládní organiace známe jako řád Mokra. V roce 2372 navštívil Voyager planetu kontrolovanou Mokry. Během výsadkové mise byli Tuvok a B'Elanna Torres zajati a Augrisem vyslýcháni. Augris byl zabit Caylemem při pokusu kapitána Janeway zachránit členy své posádky (VOY: Resistance). Alan Scarfe si už zahrál v epizodě 'TNG: Data's Day' admirála Mendaka a v epizodě 'TNG: Birthright, Part I, II' Tokatha.

B

Bahrat
(Carlos Carrasco)
Správce zásobovací stanice na okraji Nekritské oblasti. Bahrat byl posedlý dodržováním zákonů na své stanici a ukládal tvrdé tresty těm, které shledal vinnými. Nejtěžším trestem bylo uvěznění v kryostatické komoře. Bahrat také požadoval 20 procent z jakéhokoli obchodu provedeného na stanici. (VOY: Fair Trade)

Reginald Barclay
(Dwight Schultz)
Inženýr Flotily pro diagnostiku systémů. V roce 2366 byl přeložen na Enterprise-D z U.S.S. Zhukov. Poručík Barclay byl velmi talentovaný inženýr, ale co se týče mezilidských vztahů byl spíše plachý a neohrabaný. Velmi se proto uzavíral a kompenzoval si svou nesmělost velkou fantazíí, kterou převedl do holografických programů. Vytvářel holopostavy podle skutečných členů posádky, kteří nad ním měli ve skutečném životě moc ale nad kterými ve svých fantazíích vítězil. Z této závislosti mu pomohl až Geordi LaForge (TNG: Hollow Pursuits). V roce 2367 byl vystaven širokospektrálním emisím z cytherianské sondy. Signál ze sondy způsobil dramatický nárůst neurochemické ektivity v jeho mozku a zvýšení I.Q. na nejméně 1200. S nově získanou inteligencí přetvořil počítačový systém Enterprise, stejně jako warpový pohon, kterým zavedl Enterprise k Cytherianům, rase, která místo prozkoumávání vesmíru davá jiným rasám vědomosti, jak je dostat k sobě. Po kontaktu s Cytheriany svou zvýšenou inteligenci Barclay opět ztratil (TNG: Nth Degree). Barclay měl velký strach z cestování přenosovým paprskem. Popisoval svou "smrtelnou hrůzu" při dematerializaci. Skrýval svůj strach po mnoho let, tím že vždy cestoval raketoplánem. Ale během záchranné mise na lodi U.S.S. Yosemite, nebylo vyhnutí a Barclay byl během transportu ohrožován kvazienergetickými mikroby, kteří žili v transportním paprsku (TNG: Realm Of Fear). Barclay pomáhal Alexandru Rozhenkovi, Worfovu synovi, vytvořit holografický program z divokého západu, ve kterém pak Alexander se svým otcem a poradkyní Troi uvízli (TNG: A Fistful Of Datas). Barclay byl v týmu inženýrů, kteří se pokoušeli přenést holografického doktora Moriartyho ze simulátoru (TNG: Ship In A Bottle). Později si představoval, že trpí vážnými nemocemi a často k velké nelibosti doktorky Crusherové navštěvoval ošetřovnu. Naneštěstí se jedna jeho choroba ukázala važnější a Barclay svou mutační nemocí nakazil celou posádku, která se vrátila do dřívějšího stádia evoluce. Choroba byla pojmenována podle něj: Barclayho protomorfózní syndrom. Barclay byl zřejmě jediným členem posádky, kromě Data, koho měl Flíček rád (TNG: Genesis). Poté byl z Enterprise převelen do holoprogramátorského centra na stanici Jupiter. Pracoval s doktorem Lewisem Zimmermanem na vytvoření Pohotovostního Zdravotnického Hologramu E.M.H. (P.Z.H). Barclay testoval Holodoctorovo mezilidské chování. V roce 2372 se holografický Doctor na palubě Voyageru střetl s holografickou reprezentací Barclayho, který se ho snažil přesvědčit, že Holodoctor je ve skutečnosti Lewis Zimmerman, který uvízl ve své vlastní holosimulaci (VOY: Projections). Poté byl v roce 2373 přeložen na Enterprise-E, se kterou čelil borgskému útoku na Zemi a cestoval do roku 2063, kde si podal ruku se Zeframem Cochranem, tvůrcem warpového pohonu (ST VIII - First Contact). V roce 2376 pracoval na Zemi na projektu Pathfinder, jehož hlavním úkolem, bylo najít způsob jak kontaktovat U.S.S. Voyager, který se před pěti lety ztratil v delta kvadrantu. Přišel s novou teoríí, jak spojením komunikačního komplexu MIDAS a putujícího pulsaru oboustraně komunikovat s Voyagerem (VOY: Pathfinder). O několik měsíců později sdělil Holodoctorovi na Voyageru, že jeho tvůrce Lewis Zimmerman umírá a byl to on, kdo Zimmermanovi Holodoctora představil (VOY: Life Line). O několik měsíců později se pokusil poslat na Voyager svůj vlastní hologram, ale někdo ho při odvysílání ukradl, přeprogramoval a poslal na Voyager se speciálním úkolem. (VOY: Inside Man). O rok a půl později co se mu povedlo kontaktovat Voyager v delta kvadrantu, přišel s novou teorií (s malou pomocí Harryho Kima a Seven Of Nine), jak pomocí deflektoru zřídit přímou komunikaci s Voyagerem po dobu 11 minut každých 24 hodin. Harry tvrdil, že za to Barclay musí dostat Daystromovu cenu. Barclay se účastnil slyšení ve věci autorských práv na holoromán Doctora z Voyageru "Photons Be Free" (VOY: Author, Author).

Baxter, poručík
(Tom Virtue)
Důstojník Hvězdné flotily sloužící na U.S.S. Voyageru. Před datem 48579 si stěžoval na zranění při cvičení (VOY: Eye Of The Needle). Baxter velmi často využíval tělocvičnu (VOY: Twisted).

Belle
(Lindsey Haun)
Holografická postava, dcera holografického Doctora v jeho rodinném programu Beta-ró. Belle byla nesobecká, atletická dívka, která svého otce velmi milovala. Během vývoje příběhu v programu, utrpěla velké poškození mozku při parrisových čtvercích. Navzdory Doctorovu usílí nakonec svým zraněním podlehla. (VOY: Real Life) Lindsey Haun si už zahrála, také holografickou postavu Beatrici Burleigh v kapitánově romantickém holorománu v epizodě VOY: Cathexis a Learning Curve.

Benaren
(Michael L. Maguire)
Ocampa a otec Kes. (VOY: Dreadnought). Jeho ženou byla Martis. (VOY: Before And After). Benaren zemřel roku 2371, když byla jeho dcera Kes rok stará. (VOY: Resolutions) Benaren se objevil až v epizodě Before And After.

Bennet, praporčík
(Richard Garon)
Člen posádky Voyageru, který zemřel po ztroskotání raketoplánu v roce 2372 při geologickém průzkumu na jednom z měsíců planety Drayan II (VOY: Innocence).

Braxton, kapitán
(Allan G. Royal, Bruce McGill)
Pilot lodi Federace Aeon pocházející z 29. století. Cestoval zpět časem do roku 2373 do delta kvadrantu, aby se pokusil zničit Voyager, který měl podle něj zapříčit časovou explozi v 29. století, která zničí celou naši sluneční soustavu. Při střetnutí s Voyagerem byl Braxton se svou lodí vcucnut zpět do časového zlomu a ztroskotal na Zemi roku 1967. Braxton přežil, ale musel se přenést ze své lodi. Bezmocně musel přihlížet, jak Henry Starling, který jeho loď našel, využívá technologie 29. století a stává se počítačovým magnátem. V roce 1996 byl Braxton pouhým bezdomovcem, který roznášel po Los Angeles letáky o blížícím se konci světa. Do tohoto roku byl právě vržen Voyager a jeho posádce se podařilo zněškodnit jak Aeon, tak zabránit Henry Starlingovi, aby způsobil časovou explozi v 29. století. To vytvořilo novou alternativní linii, ve které Braxton neuvízl v minulosti. Tento Braxton eskortoval Voyager zpět do jejich času a na stejné místo do delta kvadrantu. (VOY: Future's End I, II) Není úplně jasné co se v nové paralele stalo s původním Braxtonem. Podle epizody se zdá, že všechny změny včetně Starlinga zmizely hned poté, co Voyager zničil Aeon. I když například Doctorův holoemitor nezmizel, což naznačuje, že časová linie nebyla vyčištěna úplně. Později Braxton velel časové lodi Relativity, jejímž úkolem bylo zjistit, kdo umístil časovou bombu na palubu Voyageru. Několik sekund před explozí Voyageru vytáhl Seven Of Nine na svou loď a několikrát ji poslal do minulosti, aby zjistila pachatele. Nakonec se ukázalo, že bombu umístil v budoucnosti sám Braxton, protože poslední střetnutí s Janeway, kdy uvízl na Zemi 20. století a musel vše složitě napravovat, mu vyneslo pouze utrpení a ztrátu postavení. Proto se rozhodl vymazat Voyager z historie. První důstojník Relativity Braxtona zatkl, i když dosud zločin nespáchal. Braxtona z budoucnosti zneškodnila Janeway, která byla vyslána do doby, kdy byla bomba na Voyager umístěna. Oba Braxtonové byli poté "spojeni" a po zásluze potrestáni. (VOY: Relativity)

Brel, jor
(Eugene Roche)
Enaran, který byl v roce 2373 členem skupiny Enaranů, které Voyager převážel na Enaru Prime z kolonie v systému Fima. Jor Brel byl hudebník. Nevěřil obvinění, že jeho lidé před desetiletmi záměrně popravovali lidi známé pod jménem Zpátečníci. Zpátečnici jsou vymřelá etnická skupina, která žila na Enaře Prime. Vyhýbali se jakékoli moderní technologii a normální Enarané od nich měli určitý odstup. Jiní je zavírali do ghet a hlídali jako podřadné. Všichni byli nakonec záměrně a systematicky vyhlazeni a lidem bylo řečeno, že odešli za svým osudem a žijí kdesi volně. (VOY: Remember) Jor stojí před jménem staršího enaranského muže.

Byron, lord
(Christopher Clarke)
1788-1824. Významný anglický romantický básník z planety Země. Byronův plamenný a vášnivý styl života posunul poezii o krok vpřed, ale také vedl ke skandálům, které ho přinutily odejít z Anglie a žít v exilu až do své smrti v roce 1824. E.M.H. Doctor z Voyageru zahrnul části Byronovy osobnosti do projektu vylepšení své vlastní osobnosti, což mu příliš neprospělo. (VOY: The Darkling)

Beatrice Burleigh
(Lindsey Haun)
Postava z holorománu, slečna Beatrice Flora, dcera lorda Burleigha, který pro ni jako vychovatelku najmul Lucille Davenportovou (Kathryn Janeway) (VOY: Cathexis). Beatrice nesnášela přítomnost paní Davenportové, protože měla stále problémy s akceptováním smrti své matky. Její mladší bratr se jmenuje Henry (VOY: Learning Curve). Ráda hrála na piáno. Když Bothanové zaútočili na loď, měla Janeway halucinaci, že je Beatrice na palubě Voyageru. (VOY: Persistence Of Vision).

Henry Burleigh
(Thomas Dekker)
Postava v holorománu, vikomt Timmins, syn lorda Burleigha. Měl starší sestru Beatrici, a po matčině smrti se o ně starala vychovatelka Lucille Davenportová (VOY: Cathexis, Learning Cuve). Henry měl nadání pro matematiku a nesnášel otcův zájem o Lucille (VOY: Persistence Of Vision).

Burleigh, Lord
(Micahel Cumpsty)
Postava v holorománu. Po smrti své ženy, zaměstnal paní Lucille Davenportovou (aneb Kathryn Janeway) jako vychovatelku pro své dvě děti Beatrice a Henryho (VOY: Cathexis). Nakonec se Burleigh do Lucille zamiloval, což se Beatrici ani Henrymu moc nelíbilo (VOY: Persistence Of Vision).