A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • B'omarové
  (B'omar)
  Technologicky vyspělá civilizace v delta kvadrantu, která si velmi chrání své teritorium. Když chtěl U.S.S. Voyager proletět jejich územím vytyčili mu tak klikatou cestu, že bylo rychlejší cestovat okolo.
  (VOY: Raven)

 • Ba'ku
  Humanoidé z planety ve "Vřesovišti". Vzdali se všech technologií a odešli ze svého domovského světa, aby žili na jiné planetě v klidu a míru. Usadili se na planetě jejíž povtch je bombardován metafázovými částicemi, které u humanoidů vyvolávají efekt omlazování. Ba'ku tak mají několik století na to, aby zdokonalovali svůj intelekt a nadání. Národ Ba'ku čítá kolem 600 jedinců, z nichž někteří spolupracovali s cizinci a byly posléze vyhnáni. Od té doby jsou známí jako Son'a.
  (STIX: Insurrection)

 • Ba'Nethové
  (Ba'Neth)
  Technologicky vyspělá, velmi paranoidní a xenofobní nehumanoidní rasa z delta kvadrantu, která se pohybuje po několika chapadlech. Mají pokročilou technologii maskování, díky které se je téměř nikomu nepodařilo zaznamenat. Občas vstupují na cizí lodě a nepozorovaně stahují data z jejich počítačů. Pokud je někdo při tom přistihne, a odhalí tak jejich maskovací frekvenci, použijí na něj svoji zbraň, která své oběti vymaže krátkodobou paměť. Kesatský inspektor jménem Noraq zasvětil svůj život hledání Ba'Nethů, i když jsou pro jeho vládu pouhým mýtem. Do útoku na Tuvoka, bylo zaznamenáno pouze 13 incidentů. Přítomnost Ba'Nethanů se dá zjistit ještě po 70 hodinám, protože v jejich stopách zůstávají izotopy veridia z jejich maskování. Noraqovi se podařilo jako prvnímu spatřit Ba'Nethana ozářením těchto izotopů na palubě Deltaplánu. Technologie byla vestavěna do emitorů Voyageru, kterému se posléze podařilo objevit jejich základnu. Tato technologie byla ale předána Ba'Nethům, kteří se na ní poté adaptovali, výměnou za navrácení paměti nadporučíka Tuvoka.
  (VOY: Riddles)

 • Baeziané
  (Baezians)
  Rasa, kterou podle Q2 kapitán Kirk zachránil před vyhubením.
  (VOY: Q2)

 • Bahrat
  Příslušník neznámé rasy, jejíž domovská planeta se nachází na okraji Nekritské oblasti v delta kvadrantu. Bahrat vedl Nekritskou zásobovací stanici, zločince věznil v kryostatických komorách a z každého obchodu provedeného na stanici vyžadoval 20 procent.
  (VOY: Fair Trade)

 • Bajorané
  (Bajorans) [Bejdžorané]
  Starodávná, hluboce nábožensky založená kultura, jejichž planeta byla po dlouhá léta okupována Cardassiany. Bajorané cestovali vesmírem už nejméně před osmi stoletími na primitivních lodích na "sluenční vítr". Jejich společnost je rozdělena do kast, kterým se říká D'jarra. Jméno rodiny stojí u Bajorana vždy na prvním místě před křestním jménem. Poblíž jejich domovské planety byla objevena dosud jediná stabilní červí díra vedoucí do gama kvadrantu, která se ukázala být domovem bajorských bohů - Proroků (nehmotné energetické formy života existující mimo lineární čas). Hvězdná flotila vyvíjela nemalou snahu, aby se Bajor připojil k Federaci, ale nepodařilo se. Většina Bajoranů má živé vzpomínky na hrůzy okupace Cardassiany a nechce s žádným větším uskupením nic mít.
  (TNG: Ensign Ro, TNG: Preemptive Strike, DS9, VOY)

 • Balok
  Příslušník rasy, která kontaktovala Federaci v roce 2266. Aby se přesvědčil o upřímnosti nabízeného přátelství Federací, vytvořil incident, ve kterém ohrožoval Enterprise a později jeho loď utrpěla těžké ztráty. Kirk jeho poškozenou loď nezničil, ale naopak se mu snažil pomoc navzdory předešlému nepřátelskému chování. To udělalo na Baloka dojem a rád uvítal posádku Enterprise na své lodi. Ačkoliv vypadá jako malé dítě, je plně dospělý.
  (TOS: Corbomite Maneuver)

 • Bandiové
  (Bandi)
  Humanoidní obyvatelé Denebu IV. Bandiové se chtěli stát členy Federace a nabídli k využívání stanici Farpoint. Stanice byla ale měňavcovitou vesmírnou životní formou, kterou Bandiové drželi v zajetí, aby plnila jejich rozakzy.
  (TNG: Encounter At Farpoint)

 • Baneané
  (Baneans)
  Vyspělá civilizace v delta kvadnrantu ve válce s Numirii, kteří s nimi žili na jedné planetě. Tom Paris byl při návštěbě Baneanů shledán vinným z vraždy a jako trest každý den prožíval poslední vzpomínky své údajné oběti.
  (VOY: Ex Post Facto)

 • Baran
  Příslušník neznámé rasy, který velel lodi s technologiíí znemožňující její vystopování dálkovými senzory a který pátral po mýtickém "Kámenu Golu", mocné vulkanské telepatické zbrani.
  (TNG: Gambit)

 • Barash
  [Baraš]
  Příslušník neznámé rasy, který žil sám na planetě Alfa Onias III poblíž Neutrální zóny a pomocí propracované holografické technologie k sobě lákal společníky, aby nebyl tak sám.
  Jeho rodiče ho zde zanechali, protože na jejich světě zuřila válka, která zřejmě jejich domovskou planetu zničilaa Barash se tak stal posledním svého druhu.
  (TNG: Future Imperfect)

 • Bardeezané
  (Bardeezans) [Bardýzané]
  Civilizace z alfa kvadrantu, která roku 2369 obchodovala v prostoru kolem Deep Space Nine.
  (DS9: The Maquis, Part I)

 • Barkoniané
  (Barkonians)
  Humanoidní obyvatelé Barkonu IV, kde ztroskotal nadporučík Dat a ztratil paměť, při hledání radioaktivního materiálu. Jejich úroveň vyspělosti je přibližně jako na Zemi v době renesance. Na čele mají fialové symetrické vzory, které mohou být buď tetování nebo přirozeného původu.
  (TNG: Thine Own Self)

 • Baroliané
  (Barolians)
  Humanoidé, kteří v roce 2364 začali jednat o obchodování s Romulany. Senátor Pardek byl přítomen na této konferenci přítomen.
  (TNG: Unification, Part I)

 • Barsoniané
  (Barsonian)
  Rasa z planety Barson II, kterou hvězdného data 47623 postihla lékařská krize a Enterprise-D bylo povoleno překročit warp limit, aby Barsonianům doručila léky.
  (TNG: Eye Of Beholder)

 • Barzané
  (Barzans)
  Kočkovití humanoidé z planety Barzan, kteří v atmosféře planety třídy M, musí nosit dýchací přístroje. Údajně neprovádějí cesty vesmírem. V jejich prostoru byla objevena první červí díra do delta kvadrantu, která vypadala stabilní a Barzanové chtěli prodat práva na její využití. Červí díra se ale ukázala být nestabilní.
  (TNG: The Price)

 • Beata
  Vládkyně matriarchální splečnosti na planetě Angel One, kde jsou muži bráni jako slabši pohlaví. Jejich planeta je poblíž Neutrální zóny.
  (TNG: Angel One)

 • Bendaliové
  (Bendali)
  Blíže nezpecifikovaná rasa z delta kvadrantu. Několik Bendaliů bylo roku 2376 bojovníky v Tsunkatse.
  (VOY: Tsunkatse)

 • Benkarané
  (Benkarans)
  Humaniodní rasa z delta kvadrantu, která spadá pod jurisdikci Nygeanů. Ačkoliv Benarané tvoří menší část Nygenaské civilizace, ve věznicích je tomu obráceně. Benkarané jsou přesvědčení, že Nygean považuje Benkarana automaticky za vinného, pokud se vyskytne poblíž místa spáchání trestného činu. Když se několik Benkaranů odsouzených k smrti dostalo v roce 2377 na Voyager, podařilo se jednomu z nich kontaktovat své druhy, kteří na Voyager zaútočili. Jejich pokus o vysvobození Benkarenů se nezdařil, ale při útoku bylo zrušeno silové pole kolem vězení, a tak se všichni vězni rozprchli po palubě Voyageru.
  (VOY: Repentance)

 • Benthanové
  (Benthans)
  Technologicky vyspělá rasa z Benthosu IV z delta kvadrantu. Testovali coaxiální warpový pohon.
  (VOY: Vis A Vis)

 • Benzitové
  (Benzites) [Benzajtové]
  Humanoidé z planety Benzar s modrou kůží, kteří do roku 2372 museli používat respirátor, aby mohli dýchat standardní vzduch.
  (TNG: Coming Of Age, TNG: The Matter Of Honor, DS9: The Ship)

 • Berelliané
  (Berelians)
  Rasa, která je členem Federace, jejíž příslušníci rozhodně nejsou proslulí svými inženýrskými schopnostmi.
  (TNG: Redemption, Part II)

 • Beta Portolané
  (Beta Portolan)
  Dávná civilizace, která byla vyvražděna Denevanským neurálním parazitem. Podle archeologických průzkumů se zdá, že byly jeho první obětí.
  (TOS: Operation: Annihilate!)

 • Beta Renner
  (mlhovina)
  Myslící mlhovinové stvoření, které převzalo kontrolu na tělem Jean-Luca Picarda, aby s nimi mohlo komunikovat.
  (TNG: Lonely Among Us)

 • bytost z Beta XII-A
  Životní forma složená z čisté energie, která se živí negativními emocemi. Byla objevena na planetě Beta XII-A a byla schopna manipulavat s hmotou a mozky svých obětí. Postavila posádku Enterprise proti Klingonům, aby se přiživila při jejich souboji.
  (TOS: Day Of The Dove)

 • Betazoidé
  (Betazoids)
  Humanoidé s telepatickými schopnostmi obývající planetu Betazed, která je členem Federace. Jejich telepatické schopnosti se vyvinou během dospívání, ale někteří se s nimi už narodí. Jejich telepatie se nevztahuje na rasy jako Ferengové, Breeni nebo Dopteriané, zřejmě kvůli jejich mozku, složenému ze čtyř laloků. Nemohou číst ani telepatické Ulliany. Normální doba těhotenství je deset měsíců a betazoidské ženy dokáží někdy zachytit myšlenky svého nenarozeného dítěte. (TNG, DS9, VOY)

 • Bilaniané
  (Bilanians)
  Civilizace z planety Bilana III. Dr. Ja'Dar, který vynalezl solitonovou vlnu, tedy nový druh nadsvětelného pohonu, byl Bilanian.
  (TNG: New Ground)

 • Bioplasmatický organismus
  Obrovské vesmírné stvoření staré kolem 200,000 let, které generuje biogenické pole, které působí na myšlení členů posádek prolétavajících lodí tak, aby zamířili k němu, kde by je mohlo zkonzumovat. Členům posádky Voyageru se jevilo jako červí díra vedoucí do alfa kvadrantu. Jakmile se loď dostane dostatečně blízko její posádka usíná a ve snu uskutečňuje své touhy. Doctor se pokusil některé členy posádky Voyageru probudit, ale po probuzení si nedokázali uvědomit kde jsou a proč a skutečnost jim připadala jako klam. Stvoření bylo schopno vytvořit vždy jeden klam v daném čase, a tak někteří členové posádky nebyli zprvu polem ovliněni - jako Seven Of Nine, Doctor nebo Naomi Wildman.
  (VOY: Bliss)

 • Boliané
  (Bolians)
  Humanoidé s modrou kůží a slabou linií vedoucí středem obličeje z planety Bolarus IX. Jejich krev je také modrá, ačkoliv její chemické složení se od vulkanské velmi liší. Boliané mají zákon o napomáhaní k sebevraždě, který se datuje už od jejich středověku, a který považuje za etický čin takový, který pomůže od utrpení, i kdyby to mělo znamenat pro dotyčného smrt. (TNG: Conspiracy ... DS9, VOY)

 • Boraalané
  (Boraalans)
  Před-průmyslová kultura z Boraalu II. Boraalané měli bohatý duchovní život a stali se předmětem studia Worfova nevlastního bratra Nikolaie Rozhenka. Když Boraal postihla náhlá ztráta atmosféry, byla zachráněna pouze jediná vesnice a přemístěna na jinou planetu, a to bez vědomí Boraalanů.
  (TNG: Homeward)

 • Boranisiané
  (Boranisian)
  Humanoidní rasa z planety Boranis III, která trpěla smrtelnou nemocí, která zabíjela tisíce životů. Doctoru Bashirovi se podařilo najít lék a naočkovat celou populaci.
  (DS9: The Quickening)

 • Borg
  Kyberneticky vylepšení humanoidé všech druhů spojených do jednoho vědomí (Společenstva) z delta kvadrantu. Nerozmnožují se, ale nové členy svého druhu jednoduše asimilují vpichem nanosond do krevního řečiště své oběti. Hlavní hnací silou Společenstva je touha po dokonalosti, které jsou ochotni obětovat téměř vše. Pokud Společenstvo nedokáže vyřesit nějaký problém, nebo překážku je aktivována borgská královna, která jako jediná ma individuální myšlení, ale zároveň slyší hlasy Společenstva. K letu vesmírem používají síť traswarpových tunelů, které jsou generovány z několika málo utajených míst po celé galaxii. Vyskytly se případy, kdy se několik jedinců dokázalo od společenstva odpojit,  ale už odstranit všechny implantáty.
  (TNG: Q Who...DS9, VOY)

  Podrobněji

 • Bosaal
  Příslušník neznámé humanoidní rasy z delta kvadrantu, který uvízl v anomálii zvaná Práznosta, ze které není úniku a kde není vůbec nic. Přežít lze jen predátorským způsobem a to tak, že silnější útočí na nováčky nebo na slabší. Bossal se se svou lodí připojil k Federaci, kterou se snažila zorganizovat kapitán Janeway. Ideály Federace mu ale nic neříkali, a proto když potřebovali polaronový modulátor, Bosaal ho obstaral tím, že zničil cizí loď na které se modulátor nacházel. Když byl z Federace vyloučen, obrátil se proti ní.
  (VOY: The Void)

 • Boslicové
  (Boslics)
  Humanoidní rasa, která obchodovala i pašovala zboží na Deep Space Nine.
  (DS9: Sons Of Mogh)

 • Bothanové
  (Bothan)
  Obyvatelé delta kvadrantu s telepatickými schopnostmi. Používají bioelektrické pole energie, které zvyšuje jejich psionické schopnosti a mohou způsobit davové iluze vedoucí ke strnulému stavu svých obětí, které pak žijí uvnitř sama sebe, podle svých tužeb.
  (VOY: Persistence Of Vision)

 • Bre'elané
  (Bre'el)
  Humanoidní rasa, která je členem Federace z planety Bre'el IV.
  Roku 2366 se jejich asteroidní měsic vychýlil z orbity a hrozil, že dopadne na povrch planety, čímž by civilizace Bre'elanů zanikla. Ačkoliv se Enterprise-D snažila dotlačit měsíc na původní místo nepodařilo se jí to. Vše vyřešil až Q.
  (TNG: Deja Q)

 • Breeni
  (Breen) [Brýni]
  Politicky nezařazená kultura, která skrývá své obličeje pod maskami, údajně proto, že jejich planeta je jen "zmrzlá koule ledu" a příležitostně útočí na lodě Federace. Mají maskovací technologii a zbraně na bázi disruptorů. Později se stali spojenci Dominionu a svou zbraní, která vysává energii ze svého cíle, se stali pro Federaci silným soupeřem. (TNG: Hero Worship ... DS9, VOY)

 • Brekkiané
  (Brekkians)
  Humanoidní obyvatelé z planety Brekka. Jejich celý průmysl je zaměřen na jedinou věc - produkce narkotické drogy felicium, kterou prodávají Ornaranům, kteří jim na oplátku poskytují vše co potřebují. Brekkiané jsou schopni generovat svým tělem elektrické výboje.
  (TNG: Symbiosis)

 • Brenarové
  (Brenari)
  Skupina telepatů, kteří byli pronásledování vládou Devorského impéria jen za to, že jsou telepaté. U.S.S. Voyager se jich ujal a schoval je v transportní suspenzi dokud lodě devorských inspektorů neodletěly.
  (VOY: Counterpoint)

 • Bringloidové
  (Bringloidi)
  Kolonisté ze Země, kteří se usadili na Bringloidu V. Byli to potomci irských kolonistů, kteří vyměnili pokročilou technologii za rolnický způsob života. Bringloidové byli roku 2365 ohrožováni sluneční protuberancí a proto s pomocí Enterprise-D přesídlili na Mariposu.
  (TNG: Up The Long Ladder)

 • Briorové
  (Briori)
  Humanoidní vyspělá civilizace z delta kvadrantu, která ve dvacátém století unášela lidi ze Země a transporotovala je 70,000 světelných let daleko do delta kvadrantu, aby tam pracovali jako otroci. Otroci se ale nakonec osvobodili, Briory zabili, vzali si jejich technologie a zbraně a založili novou lidskou civilizaci.
  (VOY: The 37's)

 • Brunalové
  (Brunali)
  Technologicky vyspělá rasa, která byla téměř asimilována Borgy a existuje pouze na několika zkolonizovaných světech. Mají tu smůlu, že se jejich domovská planeta nachází poblíž ústí transwarpového tunelu a tak maji Borgy téměř na denním pořádku. Naučili se své nové technologie skrývat, aby o ně Borgové neměli zájem a většinou se jim to daří. Zaměřili se na zemědělství zejména na genetické přizpůsobení rostlin. Někteří se rozhodli proti Borgům bojovat a vyvinuli patogen, který dokáže Borgy ničit. Jako přenašeče používají své vlastní geneticky upravené děti, které patogen přímo produkují a které nechávají asimilovat borgskou lodí. Každé dítě je ale většinou schopno nakazit pouze jednu borgskou loď. Icheb je Brunal.
  (VOY: Child's Play)

 • Buroniané
  (Buronians)
  Blíže nespecifikována dávná kultrua, jejichž hrčířství se podobá taguanskému i marlonianskému. Jejich fragmenty jednou našel kapitán Picard na jejich světě.
  (TNG: Rascals)

 • Bynarové
  (Bynars)
  Humanoidé z planety Bynarus, kteří jsou závislí na svém pokročilém centrálním počítači. Obyčejně žijí v párech, jsou elektronicky propojeni a mohou se tak dorozumívat beze slov.
  (TNG: 11001001)

 • Byzaliané
  (Byzallians)
  Rasa, která požádala o odložení konference na Deep Space 9 kolem hvězdného data 48467.3.
  (DS9: Defiant)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?