A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Y'Sek
  Příslušník rasy s modrou kůží z planety v delta kvadrantu, která trpěla seismickou nestabilitou. Jejich vědci po celá desetiletí nedokázali tento problém vyřešit a proto požádali o pomoc Kroužek expertů, kteří jejich svět opravdu zachránili vytvořením udržovacího pole. Y'Sek se snažil zaplatit rubidiovou diodou s tím, že ruda, kterou žádal vůdce Kroužku expertů Kurros, byla zasypána v dolech při zemětřesení. Kurros ale věděl, že rudu tajně přenesli jinam a tak musel Y'Sek s pravdou ven. Žádal Kurrose, aby jim rudu nechal, protože ji potřebují k výrobě potravin pro hladovějící lid.
  (VOY: Think Tank)

 • Yaderané
  (Yaderans)
  Obyvatelé planety Yadera Prime v gama kvadrantu, která byla roku 2340 dobita Dominionem. Jedním z těch, co po této události z planety odešli, byl i Rurigam, který s pomocí holografické technologie vytvořil na jiné planetě holografickou yaderanskou vesnici. Zabydlel ji hologramy, kteří se postupem času stali myslícími živými tvory.
  (DS9: Shadowplay)

 • Yallitiané
  (Yallitians)
  Vyspělá životní forma z delta kvadrantu, která má tři míchy.
  (VOY: Phage)

 • Yalosiané
  (Yalosians)
  Rasa, která dýchá směs dusíku, benzenu a fluorovodíku a není schopna vnímat oranžovo-červenou část barevného spektra. Yalosianký velvyslanec měl dorazit na DS9 v roce 2371.
  (DS9: Improbable Cause)

 • Yangané
  (Yangs)
  Jedna ze dvou etnických skupin na planetě Omega IV, kteří se téměř vyhubili v bakteriologické válce už před mnoha staletími. Přežilo pouze několik jedinců se silným imunitním systémem. Nepřátelé Yanganů byli Kohmové, kterým v roce 2268 poskytl kapitán Ronald Tracey z lodi U.S.S. Exeter zbraně, což úplně změnilo původně primitivní konflikt. Yangové měli být ve vývoji asi jako na Zemi 20. století a měli být podobni "Yankees" v tom, jak uctívali své znaky jako americká vlajka nebo ústava Spojených států.
  (TOS: The Omega Glory)

 • Yatthoané
  (Yattho)
  Civilizace z beta kvadrantu, která prý uměla předpovídat budoucnost.
  (VOY: Before And After)

 • Yelikané
  (Yelikans)
  Rasa pobývající na DS9 v roce 2370 v době, kdy ministr Jaro oznámil Kiřin návrat na Bajor.
  (DS9: The Homecoming)

 • Yost
  Příslušník neznámé rasy z delta kvadrantu, v jejichž prostoru se roku 2375 nacházela anomálie (gravitační subprostorový sifón), která obklopovala celou hvězdu i se třemi planetami, a kde čas plynul mnohem rychleji, než v okolním vesmíru. Yost byl inspektorem projektu, který měl uzavřít anomálii, protože v ní za poslední rok ztratili 11 lodí. V tomto sifónu ale ztroskotal Tuvok s Tomem Parisem a členové posádek oněch 11 lodí na ně začali útočit...
  (VOY: Gravity)

 • Yridiáni
  (Yridians)
  Humanoidé a známí ochodníci s informacemi. Yridiánští agenti, které zaměstnávali Cardassiani, byli zodpovědní za smrt profesora Richarda Galena v roce 2369. Jeden z Yridiánů prodal Worfovi informace o jeho mrtvém otci Moghovi. Yridiáni měli údajně napomáhat Cardassianům při pašování zbraní do Demilitarizované zóny. A byl to Yridián, kdo prodal Rikerovi informace o údajné smrti kapitána Picarda.
  (TNG: Birtright, TNG: The Chase, DS9: Maquis, TNG: Gambit, DS9: Improbable Cause)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?