A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Zahlové
  (Zahl)
  Civilizace z delta kvadrantu, která byla vymazána z historie Annoraxovou časovou zbraní.
  (VOY: Year Of Hell)

 • Zakdornové
  (Zakdorn)
  Humanoidní rasa s pověstí největších stratégů v galaxii. Své pověsti uvěřili i oni sami a proto jsou velmi samolibí a nesnášejí prohry.
  (TNG: Peak Performance, TNG: Unification)

 • Zakladatelé
  (Founders)
  Stará civilizace měňavců a zakladatelů Dominionu z gama kvadrantu. Kdysi dávno zkoumali galaxii, ale zjistili, že se jich ostatní rasy obávají. V sebeobraně se proto stáhli na planetu v mlhovině Omarion. Založili Dominion, který kontrolovali ze své planety prostřednictvím svých sluhů Vortů a vojáků Jem'Hadarů. Neztratili ale zájem o průzkum vesmíru a proto vyslali sto svých zárodků do různých koutů vesmíru. Jedním z nich je i velitel bezpečnosti na DS9 Odo. Měňavci dokáží napodobit vše živé i neživé tak dokonale, že ani přístroji se nedá rozpoznat, co je pravé a co ne. Všichni na své planetě přetrvávají v želatinovém stavu, které tvoří obrovský oceán a kterému říkají Velký článek nebo také Velké spojení. Zde neexistují jednotlivci ale pouze jedno jediné kolektivní vědomí. Dominion se stal díky bajoranské červí díře velkou hrozbou pro alfa kvadrant.
  (DS9)

 • Zaldanové
  (Zaldans)
  Humanoidé s plovacími blánami a velkým odporem ke zdvořilostem. Správný přístup k Zaldanovi je pouze prostou upřímností.
  (TNG: Coming Of Age)

 • Zalkoniané
  (Zalkonians)
  Humanoidní rasa, ve které se začali objevovat jedinci, kteří trpěli bolestivými izoelektrickými výboji a zvláštní mutací své tkáně. Zalkonianská vláda se těchto nových bytostí obávala a proto každého takového pronásledovala a usmrtila. V roce 2366 se podařilo uniknout prnvímu Zalkonianovi, který dokončil svou metamorfózu na palubě lodi Enterprise-D a stal se nehmotnou energetickou bytostí.
  (TNG: Transfigurations)

 • Zeoniané
  (Zeonians)
  Obyvatelé planety třídy M Zeon v hvězdném sysému M43 Alfa. Ve 23. století měli pouze jednoduchou meziplanetární přepravu. V roce 2368 se stali obětmi genocidy nacistické vlády sousední planety Ekos.
  (TOS: Pattern Of Force)

 • Zetariané
  (Zetarians)
  Nehmotné bytosti a v podstatě životní energie tvořená silou myšlenek a vůle posledních živých bytostí na planetě Zetar. Po celá tisíciletí cestovali vesmírem a hledali pro sebe nová vhodná těla. V roce 2269 se zabydleli v mysli členky posádky Enterprise Miry Romaine, ale když bylo její tělo přemístěno do dekompresní komory, byli Zetariané z jejího těla nuceni odejít.
  (TOS: The Lights Of Zetar)

 • Zeviané
  (Zevians)
  V roce 2374 žádali Zeviané informace o pašeráckém gangu z DS9.
  (DS9: His Way)

 • Zibaliané
  (Zibalians)
  Humanoidé s ozdobným tetováním na tváři. Někteří z nich byli obchodníci a vášniví sběratelé jako například Kivas Fajo.
  (TNG: The Most Toys)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?