A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • D'Arsayové
  (D'Arsay)
  Starověká humanoidní civilizace. Není o nich příliš známo, protože zanikli už před několika stovkami miliónů let. Byli schopni letů vesmírem a měli bohatou mytologii.
  (TNG: Masks)

 • Dachlydové
  (Dachlyds)
  Dachlydové se v roce 2366 nepohodli se svými sousedy Gemariany. Jean-Luc Picard sloužil jako prostředník ve sporu a pomohl oběma stranám, aby došly k oboustranně výhodnému řešení.
  (TNG: Captain's Holiday)

 • Dal'Rok
  Energetická bytost na Bajoru stvořená prvním Sirahem. Dal'Rok přicházel po pět nocí každý rok. Sirah vyprávěl heroické příběhy, aby Dal'Roka zaplašil a sjednotil tak obyvatele své vesničky. Dal'Rok byl ale jen iluzí vytvořenou ze strachu vesničanů a pomocí úlomku Orbu z Nebeského chrámu.
  (DS9: The Storyteller)

 • Dala, Mobar a Zar
  Tři příslušníci neznámé, blíže nespecifikované rasy z delta kvadrantu, kteří se vydávali za Janeway, Chakotaye a Tuvoka a jejich jménem okrádali ostatní.
  (VOY: Live Fast And Prosper)

 • Dalediané
  (Daledians)
  Inteligentní rasa měňavců z planety Daled IV, kteří dokáží přeměnit svou molekulární strukturu do jiné životní formy.
  (TNG: The Dauphin)

 • Daliwakané
  (Daliwakan)
  Humanoidé. Holografická postava Gigola v Parisově holoprogramu baru u Sandriny byl Daliwakan.
  (VOY: The Cloud)

 • Debrunové
  (Debrune)
  Starověká větev Romulanů. Před dvěmi tisíci lety používali Debrunové planetu Baradas III jako svou výspu a zanechali na ní mnoho archeologicky významných ruin.
  (TNG: Gambit, Part I)

 • Darané
  (Daran)
  Obyvatelé Daranu V. V roce 2268 čítala populace 3 724 000 a jejich planeta byla přímo v cestě kosmické lodi Fabriniů Yonada. S pomocí Enterprise se podařilo Yonadu odklonit a zachránit obyvatele obou světů.
  (TOS: For The World Is Hollow And I Have Touched The Sky)

 • Davlosiané
  (Davlosians)
  Obyvatelé planety Davlos III, která se nachází na hranici s Klingonskou říší. V druhé polovině 24. století tvoří 90% obchod právě s Klingony.
  (DS9: Visionary)

 • Delbiané
  (Delbians)
  Humanoidní rasa z Delbu II, který je domovským světem asistenta admirála Nory Satie Nelien Tory.
  (TNG: The Drumhead)

 • Delťané
  (Deltans)
  Holohlaví humanoidé z Delty IV, kteří na lidi působí svou sexuální přitažlivostí. Navigátor Enterprise Ilia byla Delťankou.
  (STI: The Motion Picture)

 • Denebiané
  (Denebians)
  Humanoidní civilizace z Denebu V, která koupila veškerá práva na vulkanský syntetizátor paliva od Harryho Mudda. Když ale kontaktovali Vulkance, zjistili, že je Mudd podvedl a proto ho uvěznili. Dali mu vybrat z několika barvitých možností své smrti, ale ani jedna se nekonala.
  (TOS: I, Mudd)

 • Denevanský neurální parazit
  Velký jednobuněčný organismus, odpovědný za vymizení humanoidů na několika planetách. Dospělí jedinci jsou schopni létavého pohybu a do těl svých obětí vpravují zárodky svých mláďat, které pak hostitele bolestně týrají. Parazité byli nějak spojeni do jediného vědomí.
  (TOS: Operation-Annihilate!)

 • Devidiané
  (Devidians))
  Inteligentní životní forma z planety Devidia II. Existují v jiném časovém kontinuu než "normální" hmota, takže jsou pro pozorovatele v "normálním" čase téměř nezachytitelní. Devidiané se živí tím, že kradou neurální energii z jiných humanoidů z jiných časů. Dokonce navštívili zemi v 19. století, aby se přiživili na obětech cholery.
  (TNG: Time's Arrow)

 • Devorské impérium
  (Devore Empire)
  Obrovské vojenské impérium v delta kvadrantu, které pronásleduje všechny telepaty a umísťuje je do "táborů", protože jsou považováni ze nebezpečné. Po celé jejich oblasti prolétavají lodě s inspektory, kteří pátrají po jakémkoli telepatovi. Pokud někoho takového naleznou, zabaví celou loď a posádku uvězní.
  (VOY: Counterpoint)

 • Dikironiová mraková příšera
  Plynná životní forma, která dokáže měnit svou molekulární formu, může cestovat vesmírem a dá se poznat podle nasládlého zápachu. Živí se vysáváním krve (červených krvinek) z humanoidů. Dokáže se zamaskovat tím, že přejde do jiného časového rámce, čímž se objeví na dvou místech zároveň.
  (TOS: Obsession)

 • bytosti z distorzního prstence
  (Distortion Ring Beings)
  Nehmotná životní forma života, která vypadala jako prostorový jev schopný měnit zakřivení okolního prostoru. V roce 2372 se bytosti pokoušeli komunikovat s Voyagerem, což zneschopnilo a prostorově zpřeházelo celou loď.
  (VOY: Twisted)

 • Dokkarané
  (Dokkarans)
  Mimozemská kultura charakterizována jako harmonická společnost. Jejich chrámy se podobaly tomu, který stavěl Timothy s Datem v roce 2368 na U.S.S. Enterprise.
  (TNG: Hero Worship)

 • Dolbargové
  (Dolbargi)
  Rasa, která ovládá techniku simulace své vlastní smrti, a kterou mohou naučit i některé další rasy jako Hupyriany nebo Ferengy.
  (DS9: The Nagus)

 • Doosodariané
  (Doosodarians) [Důsodariané]
  Starověká civilizace. Dat studoval jejich poezii, která obsahuje i hluchá místa, během kterých má básník a jeho obecenstvo poznat prázdnotu prožitku.
  (TNG: Interface)

 • Dopteriané
  (Dopterians)
  Rasa, která je vzdáleně příbuzná Ferengům a stejně jako Ferengům jim Betazoidé nedokáží číst myšlenky.
  (DS9: The Forsaken, TNG: Firstborn)

 • Dosiové
  (Dosi)
  Humanoidní civilizace z gama kvarantu, od které se Ferengové pokusili vykoupit větší množství tulového vína. Dosiané jsou ale zřejmě součástí Dominionu.
  (DS9: Rules Of Acquisition)

 • Douwdané
  (Douwd)
  Nesmrtelná energetická životní forma schopná přebírat různé formy podoby. Mají velkou moc tvořit i ničit. Jeden z Douwdů na sebe vzal lidskou podobu, pojmenoval se Kevin Uxbridge a usadil se na Delta Rana IV. Celý život trpěl výčitkami svědomí, že zničil celou civilizaci Husnocků pouhou myšlenkou.
  (TNG: The Survivors)

 • Draliané
  (Dralians)
  Humanoidní rasa z delta kvadrantu. Dralianský obchodníck Gar prodal Voyageru v roce 2377 kvalitní iridium. Neelix se snažil vyhovět jeho kulinářským choutkám, a tak Gar skončil na ošetřovně s bolestmi žaludku. Vše bylo součástí plánu, jak z Voyageru ukrást Holodoctora. Nahradil skutečného Doctora replikou a skutečného si odnesl i s emitorem. Poté Doctora prodal na cizí planetě, kde byl velký nedostatek lékařů.
  (VOY: Critical Care)

 • Drayané
  (Drayans)
  Technologicky vyspělá civilizace z delta kvadrantu, která nemá ráda konktakt s okolím. Drayané se rodí dospělí a čím jsou starší, tím jsou menší a "nevinnější". Nejstarší Drayané pak vypadají jako děti. Před třemi generacemi prodělali reformu, kdy se odvrátili od technologie. V té době také přijali za své izolacionistické chování k cizincům z jiných světů. Nejvyšším představitelem Drayanů je První prelát.
  (VOY: Innocence)

 • drella
  Bytost z Alfa Carinae V, která žije z emocí lásky.
  (TOS: Wolf In The Wolf)

 • Drelliané
  (Drellians)
  Rasa, jejímž ďáblem je Torak.
  (TNG: Devil's Due)

 • Dremané
  (Dremans)
  Humanoidní civilizace z Dremy IV, kde se nacházejí velká ložiska dilithia, která způsobila tektonickou nestabilitu planety a téměř ji zničila. Na tuto planetu se vztahovala Primární směrnice o nevměšování, protože obyvatelé nedosáhli pokročilejší technologie. Proto Enterprise pomohla planetu stabilizovat bez toho, aby to její obyvatelé zpozorovali.
  (TNG: Pen Pals)

 • Druh 125
  Blíže nespecifikovaná rasa, ze které pochází borgská královna.
  (VOY: Dark Frontier)

 • Druh 149
  Borgské označení pro rasu s pokročilými lékařskými znalostmi, od které Borgové získali technologii pro reaktivaci "mrtvých" vojáků pomocí modifikace nanosond. Díky této technologii mohli Borgové vzkřísit své vojáky i 73 hodin po jejich smrti. Tato technologie byla použita na Neelixe, když zemřel.
  (VOY: Mortal Coil)

 • Druh 259
  Technologicky vyspělá rasa z galaktické mlhoviny 3, od které Borgové získali technologii autonomních regeneračních sekvencérů.
  (VOY: The Gift)

 • Druh 262
  Primitivní civilizace asimilovaná Borgy v roce 2145. Borgy zajímala jejich mytologie, ve které se mluvilo o mocné látce, která dokáže spálit nebe ... pravděpodobně molekule Omega.
  (VOY: Omega Directive)

 • Druh 263
  Civilizace v delta kvadrantu, kerá byla Borgy shledána primitivními. Příslušníci druhu 263 věřili, že molekula Omega byla kapkou krve jejich stvořitele.
  (VOY: Omega Directive)

 • Druh 312
  Civilizace z delta kvadrantu, která byla asimilována Borgy už před staletími. Jejich rasa vyvinula technologii tetryonových silových bariér, které jsou nedetekovatelné bežnými senzory. Jednu takovou bariéru zkonstruovali na planetě Ledos nad jižním kontinentem, aby tak ochránili primitivní národ Ventu před vlivem vyspělejších dobyvačných Ledossianů. Tato bariéra byla pro Ledosiany neproniknutelná a teprve U.S.S. Voyageru se jí podařilo prolomit.
  (VOY: Natural Law)

 • Druh 5174
  Civilizace z delta kvadrantu. Borgové se jednou střetli s lodí této rasy, kde našli pouze mrtvá vykostěná těla. Jejich celá kostra spolu se svaly, šlachami, vazy a vnitřními orgány byla oddělena. Borgové nikdy neobjevili útočníky, ale zřejmě to byli Hirogeni.
  (VOY: Hunters)

 • Druh 5973
  S tímto druhem se Borgové setkali v galaktické mlhovině 8. Patří mezi životní formy na bázi multispektrálních částic.
  (VOY: The Haunting Of Deck Twelve)

 • Druh 6339
  Humanoidé, kteří se porvé střetli s Borgy roku 2371 a od té doby bylo asimilováno 11 miliard jedinců. Zbylo jich jen pár na několika lodích, kteří se rozhodli na Borgy zaútočit. Roku 2375 vytvořili virus, který dokázal infikovat a ničit borgskou technologii. 13 jejich lidí si nechalo vpravit do těla virus a poté asimilovat, aby se virus přenesl do vincula, které spojuje mysli Borgů. Plavidlo bylo zničeno a infikované vinculum čekalo na asimilaci jiným plavidlem. V té době se do toho vložil Voyager, protože vinculum mělo neblahý vliv na Seven Of Nine, které by hrozila smrt, pokud by nebylo vinculum zneškodněno. To se druhu 6339 nelíbilo a tak na Voyager zaútočili...
  (VOY: Infinite Regress)

 • Druh 8472
  Technologicky vyspělá civilizace žijící v tekutém prostoru mimo náš vesmír. Jejich genetická struktura je extrémně hustá a imunní. Dorozumívají se telepaticky a chodí po třech nohách. Jejich loď je složena z biologického materiálu jako vůbec vše, co používají. Roku 2373 se do jejich prostoru dostali Borgové a chtěli je asimilovat. Ukázalo se ale, že se asimilovat nedají a naopak byli to Borgové, kteří byli napadeni biologickými zbraněmi, proti kterým neměli obranu. Druh 8472 se připravoval i k invazi na Zemi, ale naštěstí byla sjednána mírová smlouva kapitánem Janeway a komandérem Chakotayem.
  (VOY: Scorpion, VOY: Prey, VOY: In The Flesh)

 • Druh 10026
  Humanoidní vyspělá rasa, která byla asimilována Borgy hvězdného data 52619.2. Měli technologii, kterou dokázali Borgy poškodit, ale ti se adaptovali.
  (VOY: Dark Frontier)

 • Druodové
  (Druoda)
  Obyvatelé delta kvadrantu, kteří ve 24. století válčili se Saliniany. Podařilo se jim sestroijit téměř nezničitelné samonaváděcí inteligentní bomby, které byly schopné warpového letu a měly dosah 80 světelných let. Vyslali na svět Salanianů 34 těchto bomb, ale naštěstí nedosáhly svého cíle, protože byly vládou Druody odvolány.
  (VOY: Warhead)

 • Druodská bomba
  Samonávaděcí "po zuby" vyzbrojená inteligentní bomba, která byla použita při válce Druodů se Saliniany. Má inteligenci třídy 11, je schopna cestovat warpem a její maximální dosah je 80 světelných let. Dokáže proletět iontovou bouří nebo armádou nepřátelských lodí, aniž by to ovlivnilo splnění její mise. V jejím nitru je energetická matrice, která by dokázala pohánět flotilu lodí a její inteligenční jádro by mohlo řídit vše od teraformace až po planetární kontrolu počasí. Bomby byly včas odvolány a nikdy nedosáhly svého cíle. Dvě z nich ztroskotaly na planetě třídy M. Jedna vybuchla, ale druhá pouze ztratila paměť a vyvinulo se u ní vědomí, které posléze vstoupilo do Doctorovy holomatrice. Bomba tak mohla ovládat Voyager, který jí měl pomoci k dokončení svého úkolu. Harrymu Kimovi se nakonec podařilo bombu přesvědčit, že byly vydány rozkazy k odvolání mise. Bomba ukončila svůj život tím, že zničila svých 32 "bratrů", kteří chtěly také dokončit svou misi.
  (VOY: Warhead)

 • Dynalové
  Humanoidní rasa z delta kvadrantu, jejichž planeta ve 24. století trpí klasickými příznaky přelidnění. Lékařská péče je určena jen pro ty, kteří jsou užiteční pro společnost - určuje se podle TC (LK), léčebného koeficientu. Nemocnice jsou pak rozděleny do několika podlaží, kde je na každém z nich poskytována různá úroveň péče. O výši TC, tedy v podstatě prospěšnosti pro společnost, rozhoduje počítač, kterému říkají Přidělovač. Je tak celkem častým jevem, že pacient, který potřebuje složitou operaci, ale nemá na ní dost vysoké TC, pomalu umírá. Holodoctor z Voyageru byl roku 2377 na nějaký čas přinucen otročit v jedné takové nemocnici.
  (VOY: Critical Care)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?