A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Edové
  (Edo)
  Humanoidní obyvatelé Rubicunu III. Jsou proslulí svou najednu stranu uvolněností v sexualitě a na druhou stranu puritánstvím v trestném právu. Edům vládne transdimenzionální bytost, kterou obyvatelé považují za svého boha. Dříve byla jejich společnost násilnická a život v ní nebezpečný, ale poté se zavedl systém, kdy několik úředníků monitoruje náhodně vybraná místa, kterým se říká trestné zóny. Kdokoliv, kdo do nich vstoupí a spáchá zločin, třeba jen malý přestupek, propadá automaticky trestu smrti. Protože nikdo, kromě vybraných úředníků, netuší, které oblasti jsou trestné, snaží se všichni do puntíku dodržovat všechny zákony.
  (TNG: Justice)

 • Bůh Edů
  (Edo God)
  Mocná transdimezionální bytost žijící ve vesmíru, která byla objevena na orbitě Rubicunu III. Edové ho považovali za boha a on se tak i choval. Chránil svoje "děti" před jakoukoli intervencí z vnějšku a požadoval odstranění kolonie Federace v hvězdném systému Strnad, který byl poblíž.
  (TNG: Justice)

 • Efrosiané
  (Efrosians)
  Humanoidní rasa z planety Efros, která je členem Federace. Jsou pro ně typické husté bílé vlasy a vousy, které obvykle nejsou zastřihávané.
  (STIV: The Voyage Home)

 • Obyvatelé systému 892
  Humanoidní rasa, jejichž svět se podobal starověkému Římu posunutém do 20. století s video komunikací, transportéry a vládou císaře. Existovalo zde otroctví a otroci se vyvinuli ve zvlaštní kastu společnosti se specifickými právy omezenými zákony.
  (TOS: Bread And Circuses)

 • Ekosiané
  (Ekosians)
  Humanoidé z planety Ekos. Ekosiané se stali obětmi obrovského omylu sociologického pozorovatele Federace Johna Gilla, který se snažil přinést Ekosanům mír tím, že zavedl vládu podle německých nacistů. Plán zpočátku fungoval, ale později Gill nedokázal zabránit brutalitě nacistů. Stal se loutkou těch ambicióznějších, kteří získali kontrolu nad režimem a chtěli zničit obyvatele sousední planety Zeon.
  (TOS: Patterns of Force)

 • El-Auriané
  (El-Aurians)
  Vyspělá civilizace, která téměř zanikla, když byl jejich svět zničen Borgy. Přežilo jen několik málo jedinců, kteří se rozprchli po celé Galaxii. Jsou známí svou dlouhověkostí a tím, že umějí ostatním naslouchat. Patří k nim Guinan, Soran a Martus Mazur.
  (TNG)

 • Elasiané
  (Elasians)
  Válečnická kultura z Elasu, která dlouhá léta válčila se svými sousedy Troyiany. Když se jejich zbraně vyvinuly natolik, že se byli schopni navzájem zničit, mělo být dosaženo míru sňatkem mezi vládci obou světů.
  (TOS: Elaan Of Troyius)

 • Elaysiané
  (Elaysians)
  Humanoidé jejichž domovská planeta má velmi nízkou gravitaci a tak mohou její obyvatelé létat. Aby mohli existovat v prostředí planety třídy M, musí nosit popůrné přístroje a proto jen velmi málo z nich opouští svou planetu.
  (DS9: Melora)

 • Elektromagnetická životní forma
  Životní forma jejímž domovem je temná mlhovina a která se omylem dostala na palubu Voyageru, když posádka nabírala zásoby deuteria z mlhoviny. Bytost postupovala gelovými balíky, infiltrovala hlavní počítač a začala ovládat systémy lodi. Jejím cílem bylo dostat se zpět do mlhoviny, která ale mezitím zmizela, zřejmě díky tomu, že ji Bussardovy kolektory Voyageru destabilizovaly. Bytost proto navázala přes počítač kontakt s kapitánem Janeway a "vyjednala" si místo na palubě 12, dokud Voyager nenarazí na další vhodnou mlhovinu.
  (VOY: The Haunting On Deck Twelve)

 • Ellorané
  (Ellora)
  Humanoidé, kteří byli dobiti rasou Son'a a začleněni do jejich kultury jako pracovní síla. Ženy byli pak služkami na lodích Son'ů.
  (STIX: Insurrection)

 • Eminiarové/Vednikarové
  (Eminiars/Vendikars)
  Humanoidní obyvatelé planety třídy M Eminiar VII v mlhovině NGC 321. Po 500 let válčili s Vendikary a vlády obou světů se dohodly, že válka bude vedena pouze simulovaně. Vendikar byl kdysi kolonií Eminiaru, ale jeho obyvatelé se obrátili proti domovské planetě. Konflikt byl řízen počítači, které určovaly míru poškození po jednotlivých útocích. Lidé, kteří měli být při útoku zabiti, byli označeni za "oběti" a dobrovolně se hlásili do dezintegračních stanic, aby mohla být jejich smrt zaznamenána. Zabránilo to tak hrůzám války. Roku 2217 byla loď Valiant označena za zničenou a podobný osud měl o padesát let později potkat i U.S.S. Enterprise. Kapitánu Kirkovi a velvyslanci Robertu Foxovi se ale podařilo mezi oběma stranami vyjednat mírové setkání.
  (TOS: A Taste Of Armageddon)

 • empatický metamorf
  Geneticky zmutovaný jedinec mezi rasami Kriosanů a Valtesanů. Má schopnost vycítit potenciální potřeby svého partnera a zachová se podle nich. Mužští metamorfové jsou relativně bežní ale u žen se tato mutace projevuje pouze jednou za sedm generací a je velmi vzácná. Matomorfové mají tři stádia vývoje své sexuality. V posledním kroku se navždy spojí se svým životním partnerem. Kdysi jeden takový metamorf vyvolal meziplanetární válku mezi dvěma bratry Kriosem a Valtem. Spor byl vyřešen až v roce 2368 tak, že se našel jiný metamorf, který byl spojen s valtesským kancléřem Alrikem.
  (TNG: The Perfect Mate)

 • Enarané
  (Enarans)
  Technologicky vyspělá rasa z Enary Prime v delta kvadrantu s telepatickými schopnostmi. Ve 24. století jejich vláda pronásledovala etnickou skupinu jménem Zpátečnici a pravda o tomto holokaustu byla před mladými Enarany tajena, dokud tato událost téměř nezmizela z povědomí lidí.
  (VOY: Remember)

 • Ennisové/Nol-Ennisové
  (Ennis/Nol-Ennis)
  Dvě frakce stejné humanoidní rasy v gama kvadrantu, které mezi sebou vedly dlouhotrvající válku. Vůdci planety mezi nimi nedokázali vyjednat mír a tak obě frankce přemístili na měsíc jako odstrašující případ pro celou civilizaci. Kolem měsíce rozmístili síť satelitů, které měly udržet odstup případných návštěvníků a na měsíc byli vypuštěni umělí mikrobi, které opravovali biologické funkce věznů na buněčné úrovni a bránili jim tak zemřít. Vězni nemohli měsíc opustit, protože jakmile jednou zemřeli, potřebovali ke svému přežití mikroby, kteří existují pouze na povrchu. A tak nekonečný cyklus smrti a života neustále pokračoval. Na jejich měsíci musela zůstat i kai Opaka, když byla zabita při ztroskotání runaboutu.
  (DS9: Battle Lines)

 • Entabané
  (Entabans)
  Civilizace v delta kvadrantu, která netolerovala prúnik cizích lodí do svého teritoria.
  (VOY: Vis A Vis)

 • Entharané
  (Entharans)
  Vyspělá civilizace v delta kvadrantu, jejichž ekonomika se spoléhá hlavně na obchod s jinými rasami.
  (VOY: Retrospect)

 • bytost z Enterprise
  Polo-organická vesmírná inteligentní bytost, kterou vytvořil počítačový systém Enterprise-D poté, co loď proletěla magnaskopickou bouří v sektoru Mekorda. Díky tomu se jednotlivé systémy lodi začaly propojovat a zformovaly neurální síť se středem v simulátoru 3. Svoji osobnost si bytost vytvořila s existujících postav v simulátoru. Když se stala ještě více komplexnější, vytvořila poloorganického potomka, který k přežití potřeboval vertionové částice. Bytost proto použila své tělo - Enterprise-D, aby vyhledala zdroj vertionů a nakrmila své dítě. Jakmile potomek dosáhl dostatečné velikosti a síly, odletěl z lodi do vesmíru.
  (TNG: Emergence)

 • Etanianský řád
  (Etanian Order)
  Civilizace technologicky vyspělých imperialistických humanoidů v delta kvadrantu. Etanianský řád útočil na cizí světy zbraněmi, které vypadaly jako obyčejné bombardování asteroidy. Jakmile obyvatelstvo evakuovalo svůj svět, přiletěli Etaniané a planetu zabrali.
  (VOY: Rise!)

 • Evorané
  (Evorans)
  Technologicky vyspělá rasa, která dosáhla mezihvězdných letů roku 2374 a byla přizvána ke vstupu do Federace. O rok později do Federace vstoupila na palubě Enterprise-E. Evorané dávají přednost vegetariánské stravě.
  (STIX: Insurrection)

 • Excalbiané
  (Excalibians)
  Inteligentní rasa měňavců na "kamenném" základě z planety Excalbia, která studovala lidský koncept "dobra" a "zla". Jejich žebříček hodnot se od toho lidského velmi liší. Rádi studují chování jiných životních forem v nebezpečných situacích.
  (TOS: The Savage Curtain)

 • exocomp
  Malý robotický servomechanismus, který byl používán pro rizikové inženýrské práce. Měl k dispozici mikroreplikátor, kterým si vytvářel potřebné nástroje a byl vybaven umělou inteligencí k řešení nečekaných problémů. Díky tomu se u něj později vyvinul pud sebezáchovy, inteligence a vlastní vědomí
  (TNG: The Quality Of Life)

 • Eymorg
  Humanoidní obyvatelky planety Sigma Draconis VI, které žily pod povrchem ve zbytcích vyspělé kultury. Mužská populace - Morgové - žila na povrchu za primitivních podmínek a sloužili pouze jako samci pro rozmnožování Eymorgů. Ty byly ale nakonec nuceny také vyjít na povrch, když nedokázaly najít humanoidní mozek, který by kontroloval jejich přístroje, kterým ony samy vůbec nerozuměly.
  (TOS: Spock's Brain)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?