A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Haakoniané
  (Haakonians)
  Humanoidní civilizace v delta kvadrantu, která bojovala s Talaxiany a v roce 2356 válku vyhrála vypuštěním strašlivé zbraně - metreonové kaskády na obydlený měsíc Talaxu Rinax. Talax tak zůstává pod tvrdou nadvládou Haakonianů a spousta Talaxianů ze své rodné planety odešla, aby hledala nový domov.
  (VOY: Jetrel, VOY: Homestead)

 • Halanané
  (Halanans)
  Civilizace telepatů s Nové Halany, kteří pokud ztratí kontrolu nad svými emocemi, dokáží vytvořit realistické iluze. Když jedna Halananka jménem Nidell ztratila kontrolu nad svými telepatickými schopnostmi, vytvořila se druhá čistě energetická bytost Fenna, která vypadala stejně jako Nidell. Do Fenny se zamiloval komandér Sisko, ale když byly Nidelliny potíže vyléčeny, Fenna navždy zmizela. Halanané si vybírají partnery pro celý život.
  (DS9: Second Sight)

 • Haliiané
  (Haliians)
  Částečně telepatická humanoidní civilizace z planety Halii. Důstojnice Aquiel Uhnari je Haliianka.
  (TNG: Aquiel)

 • Halkanové
  (Halkans)
  Humanoidní civilizace, která v celé své historii nezažila válku. Odmítli žádost Federace o povolení težby dilithia na jejich planetě, protože se obávali, že by jednou mohlo být využito k ničení. Halkanové v zrcadlovém vesmíru byli také mírumilovní a raději by zemřeli, než by dali Teranskému impériu práva na těžbu.
  (TOS: Mirror, Mirror)

 • Hanoniané
  (Hanonians)
  Pimitivní obyvatelé Hanonu IV a před-warpová kmenová společnost na stejné úrovni vývoje asi jako Země před několika milióny lety. Planetu sužovaly vulkanické erupce a k jejím obyvatelům patřil i nebezpečný hadovitý ještěr, dosahující neuvěřitelných rozměrů. Když se Seska s Culluhem zmocnili Voyageru v roce 2372, přemístili celou posádku Voyageru právě na Hanon IV.
  (VOY: Basics)

 • Haveňané
  (Haven)
  Obyvatelé planety Haven známé také jako Beta Cassius, která je známa pro svou neobyčejnou krásu a klid. Podle pověstí je tak krásná, že to má léčivé účinky. Když se k planetě přiblížila poslední tarellianská loď, která přežila biologickou válku a pokusila se přistát, vláda Havenu požádala Federaci o pomoc, protože se obávala, že Tarelliané budou planetu kontaminovat svými nemocemi.
  (TNG: Haven)

 • Hazariové
  (Hazari)
  Humanoidní rasa známá jako vynikající lovci a stopaři se silným kodexem cti. Pokud dostanou zaplaceno za svůj úkol, už je nic nezastaví, aby svůj úkol splnili. Skupinu Hazariů si najal člen Kroužku expertů Kurros, aby tak dostal na svou loď Seven Of Nine, kterou chtěl do svého týmu.
  (VOY: Think Tank)

 • Hekarasiané
  (Hekarasians)
  Humanoidní obyvatelé planety Hekaras III, která je členem Federace. Jsou jedinou obydlenou planetou v sektoru Hekaras. V šedesátých letech 24. století jejich vědci objevili, že oblast poblíž jejich planety je postižena efektem warp pole. Pokoušeli se celou záležitost přednést radě Federace a tvrdili, že používání warpu poškozuje prostor. Federace ale nepotvrdila jejich teorii a to vedlo ke vzniku subprostorové trhliny v roce 2370, která bude mít vliv na počasí planety Hekaras. Byl tak podán důkaz, že lety warpem poškozují prostor a proto rada Federace vydala ustanovení, podle kterého je nejvyšší dovolená rychlost warp 5 a může se překročit pouze v nutných případech a to až do doby, kdy bude nalezeno řešení tohoto problému.
  (TNG: Force Of Nature)

 • Henoch, Sargon, Thallasa
  Příslušníci vyvinuté rasy, kteří přežili ničivou válku na své planetě před půl milionem let. Když je roku 2268 nalezla Enterprise, bylo Henochovi dovoleno, aby převzal Spockovo tělo, Sargonovi tělo Kirka a Thallase tělo doktorky Ann Mulhall a postavili si pro sebe tělo robotické. Henoch se ale nemohl vyvarovat svých starých zvyků a pokoušel se Sargona a Thalassu zničit před tím, než oni zničí jeho.
  (TOS: Return To Tomorrow)

 • Hierarchie
  (Hierarchy)
  Technologicky vyspělá civilizace v delta kvadrantu, jejíž někteří jedinci jsou roztroušeni i několik tisíc světelných let od svého domova. Nemají žádný krk a jejich objemná těla přecházejí přímo do mohutné hlavy. Jejich společnost funguje na principu nadřízených a podřízených. Nadřízenými je pak od podřízených vyžadována slepá poslušnost. Po společenském žebříčku se proto šplhá velmi těžko. V roce 2376 tajně sledovali Voyager prostřednictvím Holodoctora a připravovali se, že na něj zaútočí a seberou nové technologie. Nevěděli ale, že se napojili pouze na Holodoctorovy sny a že Voyager nemá fotový kanón, kterým dokáže zničit i Borgy a proto od útoku upustili. V roce 2377 uvízla jedna loď Hierarchie v anomálii zvané Prázdnota, ze které není úniku a ve které není vůbec nic. Když se do anomálie dostal Voyager, podařilo se kapitánu Janeway, dostat loď Hierarchie na svou stranu. O několik měsíců se dva odpadlíci Hierarchie pokusili ukrást warp jádro Voyageru.
  (VOY: Tinker, Tenor, Doctor, Spy, VOY: The Void, VOY: Renaissnace Man)

 • Hirogeni
  (Hirogens)
  Nomádská válečnická rasa z delta kvadrantu, rozdělená do skupin po několika lovcích, vedenou Hirogenem přezdívaným Alfa. Postavení každého jedince závisí na tom, kolik vlastní trofejí a kolika úspěšných lovů se zúčastnil. Hirogeni jsou roztroušeni po celém delta kvadrantu a pátrají po dostatečné vyzývavé a silné kořisti a nezaleknou se ani druhu 8472. Už nemají planetu, které by mohli říkat domov. Nejemže má jejich civilizace hluboké kořeny, ale mají také velmi pokročilou technologii. Už před deseti tisíci lety postavili komunikační síť, která sahala až k hranicím alfa kvadrantu a ve 24. století byla stále funční. Jejich vývoj ustrnul, ale našel se jeden Hirogen, který chápal, jak je vývoj důležitý a pomocí holografické technologie chtěl vymítit skutečný lov a nahradit ho holografickým. Tento pokus se příliš nezdaříl, protože Hirogeni naprogramovali velmi houževnatou kořist s vlastním vědomím, aby se jen tak lehce nedala ulovit, což způsobilo revoluci hologramů a následnou válku, při které zemřelo mnoho Hirogenů.
  (VOY: Message In A Bottle, VOY: Hunters, VOY: Prey, VOY: Killing Game, VOY: Tsunkatse, VOY: Flesh And Blood)

 • Hodosané
  (Hodosans)
  Humanoidní obyvatelé z planety Hodos z delta kvadrantu. Roku 2376 se Deltaplán setkal s kapitánem Batharem z Hodosu, který chtěl posádce Deltaplánu prodat "elixír mládí". Janeway ho shledala "fotogenickým".
  (VOY: Memorial)

 • Hologramy
  (Holograms)
  Hologramy jsou počítačem generované třírozměrné projekce, které původně sloužily pouze v zábavních programech v simulátorech. Postupem času si ale někteří z nich začali uvědomovat sami sebe a stali se z nich živé bytosti. Prvenství by se zřejmě dalo přičíst postavě Minuet, kterou vytvořil William Riker na Enterprise-D, ale která byla v podstatě propracovaným počítačem rasy Bynarů. Opravdovým prvním živým hologramem byl profesor Moriarty z Datova programu Sherlocka Holmese. Moriarty vznikl tak, že Geordi přikázal počítači vytvořit protivníka na Datově úrovni. Ani jednomu hologramu ale nebyla přiznána žádná práva a dokonce bylo zákonem ustanoveno, že žádná práva nemají. To se změnilo až s příchodem holografických doktorů, kteří sloužili jako záloha na lodích Federace. Když se U.S.S. Voyager ztratil v delta kvadrantu a všichni lékaři zemřeli, byl aktivován Holodoctor, u kterého se během let vyvinulo vlastní vědomí. Roku 2377 mu byla jako prvnímu a jedinému hologramu přiznána i jakási omezená práva a už nebyl majetkem Flotily. Mezi další živé hologramy můžeme počítat i Haley, asistentku doktora Zimmermana, který vytvořil právě Holodoctora a hologramy z databáze Voyageru, které "vylepšili" Hirogeni a kteří se poté, co nabyli vědomí, proti nim vzbouřili.
  (TNG: 11001001, TNG: Elementary, Dear Data, TNG: Ship In A Bottle, VOY: Life Line, VOY: Flesh And Blood, VOY: Author, Author)

 • Homn
  Příslušník neznámé rasy a služebník Lwaxany Troi. Patří mezi vysoké humanoidní málomluvné druhy a jeho schopnosti požívání alkoholu jsou působivé.
  (TNG: Haven, TNG: Menage A Troi)

 • Hortové
  (Horta)
  Myslící životní forma založená na silikonu z planety Janus IV. Žije pod zemí a vylučuje vysoce korozivní kyselinu, díky které dokáže projít skalami. Každých 50,000 let všichni až na jednoho Hortu zemřou a poslední jedinec se má postarat o vejce, ze kterých vzejde nová generace. Stáva se tak matkou celého druhu a své vejce chrání za každou cenu. Teprve až se s ním Spock spojil ve vulkanském splynutí myslí, poznal, že je stvoření inteligentní a má proto právo na život, který mu chtěli místní horníci minerálů upírat.
  (TOS: The Devil In The Dark)

 • Humanoidé
  Inteligentní dvounohé životní formy, povětšinou savci, kteří žijí zpravidla na planetách třídy M jako lidé, Vulkánci, Klingoni, Cardassiani nebo Romulani. Ačkoliv každý z nich pochází z úplně jiné planety, mají společný genetický základ, který pochází od jedné starověké rasy Humanoidů, která rozesela svou DNA na množství světů, na kterých se posléze vyvinuly humanoidní druhy.
  (TNG: The Chase)

 • Hur'qové
  (Hur'q)
  Vyhynulí obyvatelé neprobádané planety Hur'q v gama kvadrantu, kteří byli známí svými krádežemi a loupeživými nájezdy po celé galaxii. Asi před tisíci lety zaútočili na svět Klingonů a ukradli slavný Kahlessův meč. Kolem roku 2372 vulkanská expedice narazila na jejich planetě na podzemní muzeum, kde nalezla záštitu Kahlessova meče, kterou předali Korovi, klingonskému velvyslanci na Vulkanu.
  (DS9: The Sword Of Kahless)

 • Hupyriané
  (Hupyrians)
  Humanoidé známí svou loajalitou ke svým zaměstnavatelům a proto jsou najímáni zejména Ferengy, kteří nemohou služebníkovi ze své rasy věřit. Hupyriané mluví pouze se svým zaměstnavatelem.
  (DS9: The Nagus, DS9: Prophet Motive)

 • Husnockové
  (Huscnock)
  Vyhynulá civilaze s neobyčejně násilnickým a destruktivním chováním. V roce 2366 zničili kolonii na Delta Rana IV. Jediný, kdo přežil, byl příslušník rasy Douwd, který jedinou myšlenkou zničil celou civilizaci Husnocků, což si celý život kladl za vinu.
  (TNG: Survivors)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?