A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Fabrinové
  (Fabrini)
  Dávná civilizace a obyvatelé hvězdného systému Fabrina, kteří těsně před tím, než se jejich slunce změnilo v novu, vystavěli asteroidovou loď Yonadu, do které umístili kolonii svých lidí, aby přežili zničení své rasy. Tvůrci vytvořili pro kolonii náboženství, aby vedlo životy jejich potomků. Náboženství bylo posíleno silným počítačem nazvaným Orákl, který pro obyvatele udržoval co nejstardardnější podmínky pro život.
  (TOS: For The World Is Hollow Amd I Have Touched The Sky)

 • Fallit Kot
  Příslušník neznámé rasy, který byl Quarkovým společníkem při pokusu ukrást zásoby Romulanského ležáku. Kot za tento zločin strávil osm let v romulanském vězení, zatímco Quark unikl spravedlnosti tím, že Kota zradil. Když se Kot dostal z vězení, samozřejmě chtěl Quarka zabít. Pokus se nezdařil a jeho únik byl zmařen Melorou.
  (DS9: Melora)

 • Fantome
  Příslušník neznámé humanoidní rasy z delta kvadrantu, jejímž domovem se stala anomálie zvaná Prázdnota. Nemají mluvenou řeč a žijí nomádským způsobem života na lodích, které jsou do Prázdnoty vtaženy. Přiživují se pak na lodích a někteří z ostatních je považují za otravný hmyz a také s nimi tak nakládají. Jeden z nich byl nalezen posádkou Voyageru a Doctorovi se s ním podařilo navázat komunikaci pomocí hudbebních tónů. Fantome ještě s několika jedinci svého druhu poté pomáhali Voyageru při pokusu dostat se z anomálie.
  (VOY: The Void)

 • Dr. Farallon
  Příslušnice neznámé rasy. Vědkyně, která navrhla experimentální těžební komplex pro částicovou fontánu, který byl testován na Tyrus VIIA v roce 2369. Vytvořila i robotické nástroje názývané exocompy, kteří měly tak složitou umělou inteligenci, že se u nich vyvinulo vlastní vědomí.
  (TNG: The Quality Of Life)

 • Farnové
  (Farn)
  Humanoidní civilizace v delta kvadrantu, která byla kdysi součástí Borgského společenstva, ale podařilo se jim uniknout. Když se osvobodili, vrátili se ke starým způsobům a etnickému nepřátelství k Pareinům.
  (VOY: Unity)

 • Farpoint
  (stanice)
  Měňavcovivé vesmírné stvoření, které bylo přinuceno převzít podobu moderní stanice na planetě Bandiů. Jako stanice byla schopna splnit všechna přání svých obyvatel, aniž byla vyslovena nahlas. Byla osvobozena svým druhem, který poničil původní město Bandiů, aby jeho družka mohla uniknout.
  (TNG: Encounter At Farpoint)

 • Fen Domar
  Příslušnék neznámé rasy, se kterým se Voyager střetl v alternativní časové linii a který loď velmi těžce poškodil.
  (VOY: Endgame)

 • Ferengové
  (Ferengi)
  Technologicky vyspělá humanoidní civilizace, která byla dlouho pro Federaci záhadou. Jejich domovskou planetou je Ferenginar. Ferengové si sami warp pohon nevyvinuli, ale koupili. Jejich společnost je založena na konzumním kapitalismu. Nejnižší zaměstnanci nemají právo ani na dovolenou ani na pojištějí ani na nemocenskou. Jejich obchody jsou řízeny sepsanými "neměnnými" Pravidly zisku.
  (TNG, DS9, VOY)

 • Flaxiané
  (Flaxians)
  Rasa, která je známa svými profesionálními zabijáky, které si občas najímá Tal Shiar.
  (DS9: Improbable Cause)

 • Fotonici
  (Photonics)
  Holografická forma života, která byla vytvořena, aby sloužila Lokirrimům. Fotonici ale postupně získali vědomí a osvobodili se. To vedlo ke krvavé válce mezi Lokirrimy a Fotoniky.
  (VOY: Body And Soul)

 • fotonová bytost
  Nehmotná životní forma objevená v koroně protohvězdy v delta kvadrantu. Když bylo posádkou Voyageru několik těchto bytostí nevědomky chyceno, ostatní se je snažili osvobodit prostřednictvím programu v simulátoru.
  (VOY: Heroes And Demons)

 • Fotonová životní forma z jiné dimenze
  Životní forma založená na fotonech, jejímž domovem je "Pátá dimenze". Když se Voyager střetl s jejich prostorem a uvízl ve vrstvě subprostoru, cizinci pronikli do simulátoru, který považovali za skutečný svět. Skutečný svět byl pro ně naopak něco nerealistického a uvažovali o posádce Voyageru jako oni o hologramech. Právě byl spuštěn program kapitána Protona a zlotřilý doktor Chaotica vyhlásil cizincům z páté dimenze válku. V boji proti Chaoticovi pomáhala i samotná Kathryn Janeway.
  (VOY: Bride Of Chaotica)

 • Frunaliané
  (Frunalians)
  Rasa z alfa kvadrantu. Když byla objevena červí díra u DS9, požádali tři Frunalianské vědecké lodě o povolení zakotvit.
  (DS9: Emissary)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?