A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Iconiané
  (Iconians)
  Starodávná vysoce vyspělá civilizace s technlogií přenosových bran na obrovské vzdálenosti. Ve starých textech se o nich mluví jako o "Démonech vzduchu a temnoty". Byli zdecimováni bombardováním, které zničilo povrch planety už před 200,000 lety. Objevily se spekulace, že ne všichni Iconiané při útoku zemřeli, ale někteří unikli branami na blízké planety. Jako důkaz byla uváděna podobnost dewanského, iccobarského a dinasianského jazyka.
  (TNG: Contagion, DS9: To The Death)

 • Idaniané
  (Idanians)
  Humanoidní civilizace, která se chová někdy až příliš uzavřeně. V roce 2371 pátrala idanianská agentka Arissa po důkazech proti jednomu členu zločinecké organice Orionský syndikát Draimovi. Protože Draim zaměstnával telepaty, aby prověřil své zaměstnance, musely být Arisse vymazány vzpomínky na minulý život i na svůj úkol. Arissa sbírala důkazy proti Draimovi v podstatě nevědomky.
  (DS9: A Simple Investigations)

 • Ilariové
  (Ilari)
  Vyspělá civilizace z delta kvadrantu pod vládou monarchie. Vládcové se nazývají autarchové. Kdysi byl autarchem tyran Tieran, který si nechal do prstů implantovat bioelektrická mikrovlákna, díky kterým mohlo jeho vědomí po jeho smrti přejít do jiného těla. Nakonec byl ale svržen a pokoušel se moc nad planetou opět převzít v těle Kes, což se mu téměř podařilo.
  (VOY: Warlord)

 • Ilidariané
  (Ilidarians)
  Civilizace na planetě Ilidaria v delta kvadrantu, se kterou Voyager obchodoval.
  (VOY: Cathexis)

 • Imhotepané
  (Imhoteps)
  Humanoidní technologicky vyspělá rasa z delta kvadrantu s planetou v trinárním hvězdném systému. Až do 24. století vedly válku s třemi okolními rasami - Aksanii, Chessuany a Terrelliany. Válka byla uzavřena smírem v druhé polovině 24. století a roku 2377 neutrální Antariané uspořádali mírovou mezihvězdnou rally, aby se pokusili upevnit křehký mír. To se snažila využít skupina teroristů, ke které patřila i imhotepská závodnice, která se pokusila závod sabotovat pomocí Deltaplánu.
  (VOY: Drive)

 • Inavariané
  (Inavarians)
  Rasa v delta kvadrantu, která velmi neodborně odstranila implantáty z těl tří uprchlých borgských vojáků Druhého, Třetí a Čtvrtého z devíti ze stejné unimatrice jako Seven Of Nine.
  (VOY: Survival Instinct)

 • interfázové organismy
  Neinteligentní parazitické organismy, které se přisávají na pokožku svých hostitelů osmotickými úponky a odsávají buněčné bílkoviny. Po instalaci nového warp jádra, které bylo vyrobeno na Thanatosu VII, se dostali na Enterprise-D . Nejsou viditelní pouhým okem ani trikordérem, ale jejich přítomnost může být zjištěna interfázovým scanerem. Jejich interfázový puls rušil Datův pozitronový mozek, který začal produkovat bizarní symbolické sny.
  (TNG: Phantasms)

 • Inverniané
  (Invernians)
  Humanoidní rasa z planety Invernia II, která má smlouvu s Federací a možná jsou i členem. Kdysi, když mladý doktor Bashir ztroskotal se svým otcem ve vzdáleném systému díky iontové bouři, mu pod rukama zemřela desetiletá Invernianka, i když bylina na její nemoc rostla opodál.
  (DS9: Melora)

 • Iotiané
  (Iotians)
  Humanoidé na Sigma Iotia II. Když planetu v roce 2168 navštívila loď U.S.S. Horizon, zanechala jim knihu "Chicago Mobs Of Twenties" (před ustanovením Základní směrnice) a Iotiané na ní založili svůj další vývoj a tak na planetě zavládli gangsteři a mafie.
  (TOS: A Piece Of Action)

 • Isabella
  Nehmotná bytost založená na plazmě z mlhoviny FGC-47, která na sebe převzala podobu lidské holčičky, aby zjistila, zda je pro její druh Enterprise nebezpečná a nebo jestli by jim Enterprise neposloužila jako zdroj energie.
  (TNG: Imaginery Friend)

 • Isis
  Životní forma mimozemského původu, která převzala podobu černé kočky a připojila se ke Garymu Seven na planetě Zemi roku 1968. Isis se dokáže transformovat i do podoby ženy.
  (TOS: Assignement: Earth)

 • Iyaarané
  (Iyaarané)
  Humanoidé, kteří provedli první kulturní výměnu s Federací v roce 2370. Rodí se jako dospělí a neznají proto pojem dospívání. Neznají pojmy štěstí, nepřátelství a láska. Stejně tak považují jídlo pouze za prostředek na doplňovaní látek ve svém těle. Během kulturní výměny chtěli prozkoumat všechny tyto pro ně neznámé koncepty a proto velvyslanec Loquel studoval štěstí, Byleth nepřátelství a Voval se snažil pochopit lásku s kapitánem Picardem.
  (TNG: Liaisons)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?