A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Gaiané
  (Gaia)
  Potomci posádky U.S.S. Defiantu, kteří ztroskotali na planetě Gaia, která je obklopena energetickou bariérou s nebezpečnými kvantovými fluktuacemi. To vytvořilo paralelní časovou linii, ve které U.S.S. Defiant ztroskotal na povrchu a při tom se vrátil 200 let zpět časem. Kira Nerys zemřela a posádka se na planetě usadila. O dvě stě let později zde žilo 8,000 jedinců a přežil pouze jediný původní člen posádky Defiantu - Odo, který celý život litoval, že Kiře nevyznal lásku. Když se na planetu dostal skutečný Defiant, tento Odo změnil časovou linii tak, aby Defiant neztroskotal. Zachránil tak Kiru, ale tím zničil celou osadu na Gaie, která nikdy neexistovala.
  (DS9: Children Of Time)

 • Galadorané
  (Galadorans)
  Rasa, která v době Dukatova únosu z DS9 v roce 2370 neměla v okolí stanice žádnou svou loď a proto byla ta, která se za galadorskou vydávala, odhalena jako makistická.
  (DS9: The Maquis, Part I)

 • Galipotané
  (Galipotans)
  Civilizace s jiným standardem počítání času než většina humanoidních ras, alespoň podle Garaka. Galipotánská obchodní loď doručila Garakovi zásilku na DS9 v roce 2370.
  (DS9: The Wire)

 • Gallamité
  (Gallamite)
  Humanoidé s průsvitnou lebkou a dvakrát tak velkým mozkem, než mají lidé. Kapitán Boday byl Gallamitan.
  (DS9: The Maquis, Part I)

 • Galviniané
  (Galvinians)
  Obyvatelé planety Galvin V, jejichž manželství je považováno za úspěšné pouze pokud se během prvního roku narodí dítě.
  (TNG: Data's Day)

 • Gamelané
  (Gamelans)
  Obyvatelé planety Gamelan V, jejichž planetu ohrožovala automatická loď s vysoce radioaktivním odpadem. Loď byla očividně už více jak tři století bez pohonu a pomalu vypouštěla radioaktivní látky do atmosféry Gamelanu. Enterprise-D se podařilo loď odtáhnout do jejich slunce, kde shořela.
  (TNG: The Final Mission)

 • Obyvatelé Gama 7A
  Civilizace, která čítala miliardy obyvatel a která byla celá zničena obří vesmírnou amébou v roce 2268, která zničila i U.S.S. Intrepid, který byl vyslán na průzkum.
  (TOS: The Immunity Syndrom)

 • Garanové
  (Garans)
  Obyvatelé delta kvadrantu, kteří měli těžební kolonii poblíž oblasti kontrolované Tak Taky. Všichni horníci byli zabiti, když byla kolonie infikována makroviry.
  (VOY: Marcocosm)

 • Gemariané
  (Gemarians)
  Obyvatelé
  planety Gemaris V. Kapitán Picard sloužil jako vyjednavač při obchodním sporu mezi Gemariany a Dachlydy.
  (TNG: Captain's Holiday)

 • Gideoniané
  (Gideonians)
  Obyvatelé planety třídy M Gideon, v jejíž atmosféře se nen
  acházely žádné bakterie a kdysi byla povážována za ráj. Díky přesvědčení nedokáží kontrolovat plození a to vedlo k populační explozi, což velmi poškodilo životní prostředí planety. Vláda Gideonu požádala o členství ve Federaci roku 2268. Vůdce Hodin ale unesl kapitána Kirka a umístil na přesnou kopii Enterprise na planetě, aby ho zmátl. Tam se měl seznámit s jeho dcerou Odonou, která se měla od Kirka nakazit veganskou choriomeningitídou, kterou měl Kirk ve své krvi. Odona tak chtěla dobrovolně zemřít, aby její smrt inspirovala další ke stejnému činu a aby tak ulehčili své přelidněné planetě. Posádka Enterprise ale zachránila oba, Odona se vratila domů, svého plánu se nevzdala a chtěla najít další dobrovolníky.
  (TOS: Mark Of Gideon)

 • Golanané
  (Golanans)
  Technologicky vyspělá civilizace z planety Golana. Měli vyspělou technologii pro cestování časem a celá civilizace zmizela před tisíci lety. Jejich planeta byla později kolonizována Bajorany. Na planetě byly nalezeny starodávné časové portály.
  (DS9: Time's Orphan)

 • Gomtuu
  Rasa živoucích vesmírných lodí, kteří žijí v symbióze se svou posádkou. Poslední jedinec z této rasy si vybral život s Betazoidem Tamem Elbrunem, když jeho posádka pomřela kvůli radiaci z exploze, která pronikla jeho kůží. Gomtuu s Elbrunem se pak vydali společně do neznáma.
  (TNG: Tin Man)

 • Gorkan
  Zlá nehmotná bytost, která přinutila všechny dospělé z expedice Starnes spáchat sebevraždu a jejich děti zpacifikovat tak, aby ji následovaly.
  (TOS: And The Children Shall Lead)

 • Gornové
  (Gorn)
  Ještěrovitá rasa, o které si Federace myslela, že neprávem vznesla teritoriální právo na planetu Cestus III. Kapitán gornské lodi a kapitán Kirk byli rasou Metronů přeneseni na uměle vytvořenou planetu, kde měli mezi sebou bojovat a vyřešit si tak své spory. Rasa toho, kdo prohraje, měla být zničena. Kirk vyhrál, ale odmítl Gorna zabít poté, co zjistil, že jejich útok byl nedorozuměním. Spor byl později vyřešen a na Cestusu III se usadili lidé.
  (TOS: Arena, DS9: Family Business)

 • Gothana-Retz
  Příslušník rasy, jejíž planeta má tachyonové jádro, které vytváří pole subprostorových částic probíhající mezi oběma póly. Když přiletěl Voyager, narušil toto pole, stal se třetím pólem planety a byl díky tomu uvězněn na orbitě. Čas se čím blíže k planetě pohyboval rychleji. Ačkoliv na orbitě uběhlo několik hodin, dole na povrchu se začala rodit nová civilizace. Od prvního kmenového zřízení, přes protektoráty až technologicky vyspělou civilizaci, která dokázala dostat Voyager z orbity bez toho, aby to poškodilo jejich planetu. Ačkoliv to nebylo přímo řečeno, z několika dialogů se zdá, že zrychlení času na planetě zavinil přílet Voyageru a poté, co byl odtažen, se čas vrátil do původních kolejí.
  (VOY: Blink Of An Eye)

 • Grazeritové
  (Grazerite)
  Humanoidní rasa, která se vyvinula ze "stádových" přežvýkavců a jako takoví odsuzují násilí a boj. V roce 2372 byl jeden z Grazeritů Jaresh-Inyo prezidentem Federace.
  (DS9: Homefront)

 • Greenhorn
  Člen blíže neurčené rasy, který se pohybuje kolem DS9, a kterého v simulátoru vytvořil Odo, aby s ním mohl bojovat mladý Jem'Hadar, kterého chtěl naučit sebeovládání. Není známo, zda je to skutečné jméno rasy nebo jen Odovo pojmenování.
  (DS9: The Abandoned)

 • Greeové
  (Gree)
  Životní forma, u které stimulace váčků na chobotu vyvolává zduření ušních kanálků.
  (VOY: Elogium)

 • Grisellané
  (Grisellan)
  Rasa známá kvůli své šestiměsíční spánkové periodě. V roce 2366 vybral Picard jako vyjednavače se Sheliaky právě jednoho Grisellana, zatímco se Federace snažila evakuovat Tau Cygna V. Tato volba měla zdržet jednání a poskytnout větší čas pro evakuaci.
  (TNG: The Ensigns Of Command)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?