A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Kadiové
  (Kadi)
  Vyspělá civilizace v delta kvadrantu. Voyager se s Kadijskými mnichy setkal roku 2375 na světě, který nazývají Kolonie. Kadijští mnichové podléhají svému opatovi a myjí se pouze průzračnou vodou. Modlí se osmkrát denně, a mají k tomu jakési hodinky, které je informují o tom, že je čas na další modlitbu. Pokud ji nevykonají, musí učinit pokání. Muži a ženy jsou v jejich společnosti odděleni. Mají zakázáno pojídat jídla, která by mohla "podnítit jejich chuť". V jejich tělech není přítomen enzym, který rozkládá synthehol a proto se i po něm mohou opít.
  (VOY: Someone To Watch Over Me)

 • Kaeloniané
  (Kaelonians)
  Obyvatelé Kaelonu II. V roce 2367 se obrátili na Federaci o pomoc při oživení jejich umírajícího slunce. Jejich společnost je značně puritánská a vyznačuje se tím, že všichni jedinci starší šedesáti let dobrovolně umírají, aby uvolnili místo mladším.
  (TNG: Half A Life)

 • Kalandané
  (Kalandans)
  Technologicky vyspělá humanoidní civilizace. Před několika desíti tisíci lety stvořili umělý planetoid, během jehož stavby byl náhodně vytvořen virus, který zabil všechny Kalandany na planetoidu. Poslední přežila žena jménem Losira a aktivovala automatický obranný systém, který měl stanici chránit, než se Kalandané vrátí. V roce 2268 zabil obranný systém několik členů posádky Enterprise.
  (TOS: That Which Survives)

 • Kaleané
  (Kaleans)
  Nepřátelská skupina příslušníků této rasy se jednou na Rochani III střela s Curzonem Daxem a komandérem Siskem.
  (VOY: Dramatis Personae)

 • Kanariané
  (Kanarians)
  Lidé, kteří v roce 2367 nejvíce pokročili ve vývoji umělé inteligence. Geordi LaForge věřil, že strávil svou dovolenou na Rise na Kanarianském semináři, ačkoliv ho unesli Romulani, kteří mu "vymyli" mu mozek.
  (TNG: The Mind's Eye)

 • Karemmané
  (Karemma)
  Humanoidní civilizace z gama kvadrantu, která je součástí Dominionu. Karemmané obchodovali s Federací prostřednictvím Ferengů, protože se obávali, že Dominion by přímý obchod netoleroval. Byli v obchodech velice naivní a Ferengové lehce získali výhodu. Jediný kontakt Karemmanů s Dominionem byl přes Vorty.
  (DS9: Rules Of Acquisition)

 • Kataanové
  (Kataan)
  Humanoidní obyvatelé planety třídy M, jejíž slunce se změnilo v novu ve 14. století a zničilo celou populaci. Před svým zničením vyslali Kataanové sondu, ve které se pokoušeli uchovat své vzpomínky a vědomosti. Když se sonda setkala s Enterprise-D, vyslala všechny vzpomínky do Picardova mozku, který za několik minut prožil celý život na Kataanu v osadě Ressik, jako muž jménem Kamin.
  (TNG: The Inner Light)

 • Kazletové
  (Kazleti)
  Jejich planetu jednou navštivil Bolian Chell, dřívější makista a poté člen posádky Voyageru, kde se naučil jejich umění.
  (VOY: Learning Curve)

 • Kazoni
  (Kazons)
  Nomádská rasa válečníků z delta kvadrantu. Kdysi patřili Kazoni ve své části galaxie k nejvyspělejším rasám jak po kulturní tak technologické stránce. To skončilo, když se Kazoni střetli s rasou Trabů [Trejbů], kterým se podařilo vyvolat mezi jednotlivými kazonskými sektami válku, čímž se stali snadněji ovladatelnými. Trabský útlak skončil, když Kazonský válečník jménem Jal Sankur sjednotil národy Kazonů a přemohl Traby. Při tom Trabům sebrali jejich vesmírné lodě a opět začali cestovat vesmírem. Kazoni nedopřáli svým bývalým utlačovatelům klid a pronásledovali je kdekoli na ně narazili. Kazoni se chovají velmi teriotriálně a žárlivě střeží své hranice, které se mění každý den. Stejně tak se mění i počet kazonských sekt. V roce 2372 jich bylo kolem 18. V té době se vůdce Trabů Mabus rozhodl vyvraždit delegaci kazonských vůdců, kteří přišli jednat o míru a zneužil k tomu dobré vůle kapitána Janeway. Jeho plán nevyšel, ale Kazoni se opět rozdělili do svých sekt a válčili dál. Borgské označení je 329.
  (VOY)

 • Kelis
  Příslušník humanoidní před-warpové civilizace na úrovni doby bronzové na planetě třídy L v delta kvadrantu. Roku 2376 na jejich planetě ztroskotala B'Elanna Torres s Harry Kimem v Deltaplánu. Jejich společnost je tvořena státy, kterým vládne diktátor s titulem Autarch, který má absolutní moc. Kelis byl básník a režisér divadelních her a život B'Elanny Torres z hvězd ho velmi zaujal a proto začal o jejím životě na Voyageru psát divadelní hru. Jeho cílem bylo pozitivně ovlivnit svého Autarcha.
  (VOY: Muse)

 • Kelleruni
  (Kelleruns)
  Humanoidní civilizace, která byla po dlouhá léta ve válce s T'Lanii, ale v roce 2370 bylo dosaženo míru. Obě rasy pak společnými silami likvidovali biologickou zbraň harvestr a nezastavili se ani před pozabíjením všech, kteří s ní měli co do činění, i kdyby to byli důstojníci Flotily.
  (DS9: Armageddon Game)

 • Kelvané
  (Kelvans)
  Životní forma z planety Kelva v galaxii Andromeda. Kelvané jsou vysoce inteligentní a jejich těla mají stovky chapadel, která ale nemají nervová zakončení taková, jak je známe. Když kelvanští vědci zjistili, že za deset miliónů let bude jejich galaxie neobyvatelná kvůli vzrůstajícímu záření, vyslalo Kelvanské impérium několik lodí, aby prohledaly okolní galaxie, jestli jsou vhodné pro život. Jedna z lodí, která se pokoušela překonat galaktickou bariéru naší Mléčné dráhy, byla poškozena a Kelvané ji museli opustit. Převzali humanoidní formu a vyslali nouzový signál, na který odpověděla U.S.S. Enterprise. Převzali nad ní kontrolu a chtěli s ní odletět zpět do galaxie Andromeda. Kirkově posádce se je podařilo zastavit díky tomu, že Kelvany mátly lidské smysly. Kelvanům bylo nabídnuto, aby se usadili v prostoru Federace a žili s nimi v míru.
  (TOS: By Any Other Name, DS9: Time's Orphan)

 • Kereliané
  (Kerelians)
  Rasa s vysoce vyvinutým hudebním sluchem. Jejich tenoři mají takový rozsah, že ho mohou slyšet zase jen Kereliané.
  (TNG: Lessons)

 • Kesaté
  (Kesats)
  Humanoidní rasa z delta kvadrantu, se kterými jednal Neelix s Tuvokem při diplomatické misi v roce 2376. Při návratu byl Tuvok napaden maskovanými Ba'Nethy, kteří mu vymazali paměť. Janeway požádala o pomoc Kesaty, kteří vyslali svého inspektora Noraqa. Pro kesatskou vládu jsou Ba'Nethové jen mýtem, ale Noraq byl jedním z těch, kteří se snažili dokázat jejich existenci. Noraq spolu s posádkou Voyageru nakonec Ba'Nethy opravdu objevil, ale aby zachránil Tuvoka, musel se vzdát všech poznatků i dalších pokusů je odhalit.
  (VOY: Riddles)

 • Kesové
  (Kes)
  Humanoidní obyvatelé planety Kesprytt III, kteří tvoří 75 procent obyvatelstva. Kesové požádali v roce 2370 o členství ve Federaci navzdory faktu, že jejich svět neměl sjednocenou vládu. Zbylých 25 procent obyvatelstva, Pryttové, byli extrémně paranoidní a díky tomu byla žádost Kesů pozdržena, dokud si nevyřeší své vlastní spory.
  (TNG: Attached)

 • Khefkané
  (Khefkans)
  Obyvatelé planety Khefka IV. Jedna z nich spolupracovala s Veradem při nepodařeném únosu symbionta Daxe z Deep Space 9.
  (DS9: Invasive Procedures)

 • Kinborové
  (Kinbori)
  Rasa v delta kvadrantu, jejíž představitelé pobývali na Markonianské stanici v době, kdy u ní kotvil i Voyager. Darovali kapitánu Janeway zvláštní obrovské sportovní náčiní, které je potřeba při jejich svaté hře. Tom Paris, Harry Kim a dalších pět členů posádky přijalo v podnapilém stavu výzvu Kinborů ke hře. Hra skončila po několika sekundách rvačkou.
  (VOY: Survival Instinct)

 • Klaestroniané
  (Klaestronians)
  Humanoidní obyvatelé z planety Klaestron IV, který je domovem i Ilona Tandro, který obvinil Jadzii Dax z vraždy. Ačkoliv patří do Federace, spojili se i s Cardassiany. Tato skutečnost vysvětluje i fakt, proč Tandro tak dokonale znal interiér DS9, když se snažil Jadzii unést. O rok později navštívil Klaestron Julian Bashir, aby se dozvěděl o nové metodě na léčení popálenin.
  (DS9: Dax, DS9: Second Skin)

 • Klingoni
  (Klingons)
  Humanoidní válečnická civilizace z planety Qo'noS. Klingoni lpí na svých starodávných tradicích a velmi si cení své cti. Klingonská kultura je velmi agresivní a proto je vojenskou silou, kterou je nutno respektovat nebo se obávat. Klingoni mají bohatou mytologii, kde v roli ďábla vystupuje Fek'Ihr, který hlídá podsvětí nazývané Gre'thor. Klingoni podle mytologie kdysi zabili svého boha. V klingonské společnosti se netruchlí za ty, kteří padli v čestném boji. Přeživší naopak oslavují osvobození duše. Věří v posmrtný život Sto-Vo-Kor, kde se připojí ke svému císaři Kahlessovi. Jejich těla jsou mnohem odolnější díky zdvojeným orgánům a ačkoliv mají vyspělé lékařství, věří, že smrtelně raněný Klingon by měl zemřít na bitevním poli. Jejich krev je levandulové barvy. Klingoni byli dříve velkými nepřáteli Federace, ale když vybuchl jejich měsíc Praxis, který byl velkým zdrojem energie pro Qo'noS, museli hledat pomoc právě u Federace a stali se jejími spojenci. Posléze se připojili i v bitvě proti Dominionu. Říši vládne volený kancléř, který zastupuje císaře.
  (TOS, TNG, DS9, VOY)

  Podrobněji

 • Kmadové
  (Kmada)
  Rasa z delta kvadrantu, kterou poprvé kontaktoval zduplikovaný U.S.S. Voyager v roce 2375. Kmadové se pokoušeli sabotovat systémy podpory života na Voyageru nízkofrekvenčním theta zářením.
  (VOY: Course: Oblivion)

 • koalescentní organismus
  Vzácná mikroskopická životní forma, která dokáže absorbovat jiné organismy a převzít jejich podobu na buněčné úrovni. V podstatě je to druh měňavce.
  (TNG: Aquiel)

 • Kobalové
  (Kobali)
  Rasa z delta kvadrantu, která se rozmnožuje oživováním mrtvých těl jiných ras. Nová osoba dostane nové vzpomínky a novou rodinu. Na svůj starý život by si vůbec neměla pamatovat, ale vyskytly se případy, kdy si někteří jedinci vzpomínají na útržky minulého života. S tím souvisí také vysoká pokročilost Kobalanů v oblasti lékařství. Jejich lodě jsou schopny dosáhnout vysokého warpu a jsou mnohem rychlejší než většina ostatních. Jsou velmi uzavření a neradi se o cokoliv dělí.
  (VOY: Ashes To Ashes)

 • Kobheeriané
  (Kobheerians)
  Holohlavá rasa s ještěrovitou kůží, která se podobá Liseppiánům nebo Dopterianům. Obchodují s Cardassií Prime.
  (DS9: Second Skin)

 • Kobliadé
  (Kobliad)
  Vymírající rasa, která k prodloužení svého života potřebuje deuridium, které stabilizuje jejich buněčnou strukturu a prodlužuje jim tak život. Poptávka po deuridiu ale několikrát převyšuje nabídku, takže se objevilo spousta Kobliadů, kteří jí získávají nelegální cestou.
  (DS9: The Passenger)

 • Kohlové
  (Kohl)
  Technologicky vyvinutá rasa z delta kvadrantu. Jednu jejich kolonii, která byla důležitou obchodní křižovatkou, ovlivnila sluneční protuberance, která změnila počasí na povrchu, kde náhle zavládla doba ledová. Jen několik málo jedinců se dokázalo uchýlit do podzemí do hybernačních kapslí. Jejich spánek řídil počítač, který udržoval jejich mysli v činnosti propracovaným zábavným programem. Ten se ale porouchal a v počítači se vytvořila osobnost - Klaun, tvořený ze strachů všech hybernovaných, který převzal kontrolu nad jejich životy.
  (VOY: The Thaw)

 • Kohmové
  (Kohms)
  Jedna ze dvou hlavních etnických skupin na planetě Omega IV, které mezi sebou kdysi vedli bakteriologickou válku. Těch několik přežilo jen proto, že měli silnou přirozenou imunitu a dožívali se velmi dlouhého věku. V roce 2268 dodal kapitán Ronald Tracey z U.S.S. Exeteru Kohmům phasery, aby mohli bojovat s Yangy. Posádkou Enterprise byli Kohmové přirovnáváni k čínským komunistům dvacátého století.
  (TOS: The Omehy Glory)

 • Koinoniané
  (Koinonians)
  Stará inteligentní kultura, která se skládala ze dvou různých životních forem. První byla na bázi energie, druhá na bázi hmoty. Hmotní Koinoniané zničili svou civilizaci už před tisíciletími a zanechali po sobě pouze ruiny. V roce 2366, když Enterprise zkoumala jejich pozůstatky, žili pouze nehmotní Koinoniané, kteří měli tak silný etický kodex, že chtěli malému chlapci Jeremy Asterovi nahradit matku, která zemřela díky artefaktu z jejich dávné války.
  (TNG: The Bonding)

 • Kolaatové
  (Kolaati)
  Vyvrženci v delta kvadrantu, kteří operovali na okraji Nekritské oblasti. Obecně se o kolaatských obchodnících říkalo, že obchodují se zakázanými látkami. V roce 2373 měli zálusk na warpovou plasmu Voyageru.
  (VOY: Fair Trade)

 • Kolos
  Humanoidní zákazník Quarkova baru, který chtěl roku 2369 získat cenný artefakt, který byl bizarní životní formou. Artefakt přivezla na stanici Vash.
  (DS9: Q-Less)

 • Komarové
  (Komar)
  Bytosti založené na trianické energii, kteří žijí v mlhovině z temné hmoty. Komarové se živí neurální energií jiných bytostí a roku 2371 se neúspěšně pokoušeli zkonzumovat bioneurální energii posádky Voyageru. Jsou schopni vstupovat do těla své oběti a ovládat ho bez toho, aby si na to dotyčný pamatoval.
  (VOY: Cathexis)

 • Korob a Sylvie
  Mimogalaktcká životní forma, která se usadila na Pyris VII, jejímž úkolem bylo zkoumaní. Ve své přirozené podobě byli Korob a Sylvie několikacentimetrovými létajícími stvořeními. Používali zařízení názvem transmuter, aby si vytvořili iluze humanoidních těl a svého hradu. V roce 2267 věznili několik členů posádky Enterprise, ale byli později zabiti, když Kirk transmuter zničil.
  (TOS: Catspaw)

 • Koropiané
  (Koropians)
  Lwaxana Troi odešla z narozeninové oslavy šesti let své dcery a vrátila se převlečena za koropianskou princeznu na nosítkách podpíranými čtyřmi mladými muži, což se dotklo Deanniných citů.
  (TNG: Cost Of Living)

 • Kostolainiané
  (Kostolainians)
  Humanoidní obyvatelé planety Kostolain, která je domovem ministra Campia, za kterého se měla provdat Lwaxana Troi.
  (TNG: Cost Of Living)

 • Kotakiané
  (Kotakians)
  Rasa pohybující se kolem DS9, na jejichž lodi přiletěl Gul Dukat na Deep Space 9 jako neregistrovaný pasažér v roce 2370.
  (DS9: The Maquis, Part I)

 • Kradinové
  (Kradin) [Krejdinové]
  Humanoidní civilizace, která sdílela svět třídy M s Vorii. Od roku 2364 spolu válčili a každý z nich charakterizoval svého nepřítele jako bestie, aby tak zmanipulovali obyvatelstvo a to jejich boj podpořilo. Kradinská vláda pomáhala zachránit komandéra Chakotaye z nepřátelského území poté, co jeho raketoplán ztroskotal na území Voriů.
  (VOY: Nemesis)

 • Kraylorové
  (Kraylor)
  Technologicky vyspělá humanoidní rasa z delta kvadrantu, která v druhé polovině 24. století válčila s Annarii. Annarové pomalu vítězili, ale Kraylorové vztyčili kolem své planety silové pole, kterým Annarové nemohli proniknout. V roce 2377 se několika kraylorským vědcům podařilo vynalézt maskovací zařízení. Instalovali ho na jednu svou loď a snažili se technologii dostat na svoji domovskou planetu - přes armádu Annarů. Maskování ale nebylo ještě dokonalé, a proto je jedna z lodí objevila a začala střílet. Kraylory zachránil až Harry Kim s Deltaplánem, který si myslel, že Kraylorská loď je plná lékařů, kteří musí domů dopravit vakcínu na smrtelnou nemoc. Dostal od kapitána Janeway povolení velet jejich lodi na cestě domů. Při tom ale zjistil, o co vlastně ve skutečnosti šlo a proč na ně Annarové tak útočí. Nakonec neměl jinou možnost, než Kraylorům pomoci dopravit loď na jejich svět, čímž Kraylorové opět získali nad Annarii převahu. Později se jedna Kraylorská loď připojila do Federace kapitána Janeway v anomálii zvané Prázdnota.
  (VOY: Nightingale, VOY: The Void)

 • Krellané
  (Krellans)
  Civilizace, jejichž kuchyně je známa po mnoha planetách včetně Farius Prime.
  (DS9: Honor Among Thieves)

 • Krenimové
  (Krenim)
  Civilizace v delta kvadrantu, která téměř zdecimovala Voyager ve dvou alternativních budoucnostech. Krenim jménem Annorax dokázal se svou lodí měnit historii a chtěl docílit toho, aby Krenimové měli největší moc v kvadrantu a aby přežila jeho manželka, která zemřela. Krenimové tak měli v jedné paralele moc nad celým kvadrantem a v jiné téměř neexistovali. Jako výzbroj používali chronitonová torpéda, která pronikala štíty díky časovému posunu.
  (VOY: Year Of Hell)

 • Kressarové
  (Kressari)
  Rasa plazovitých humanoidů, kteří se často specializovali na obchod s rostlinnou DNA. Ačkoliv jejich rasa nemá žádné vojenské jednotky, někteří Kressariové dodávaly cardassianské zbraně bajoranským disidentům bez toho, aby uvedli zdroj.
  (DS9: The Circle)

 • Kriosané
  (Krios)
  Obyvatelé planety třídy M Krios, kontrolované Klingonskou říší. Po staletí bojovali se svými sousedy Valt Minory. Krios byl pojmenován podle jednoho z bratrů, kteří kdysi vládli spojenému systému Kriosu a Valt Minoru. Oba se zamilovali do stejné dívky Garuth, ale Krios ji unesl na planetu, která byla po něm později pojmenována. Od té doby mezi nimi zuřila válka až do roku 2368, kdy byl provedena ceremonie, která měla ukončit douholetý konflikt.
  (TNG: The Mind's Eye, TNG: The Perfect Mate)

 • Krole
  Kriminálník, který pracoval s Liamem Bilbym na planetě Farius Prime. Měl implantovaný datový port, který chtěl použít k loupežím.
  (DS9: Honor Among Thieves)

 • Kroužek expertů
  Skupina několika životních forem, kteří obývají svou téměř nedobytnou loď, cestují vesmírem a nabízejí své služby - řešení jakýchkoli složitých problémů - ať technických, lékařských nebo psychologických. Jejich cenou je něco jedinečného, co může zákazník nabídnout.
  (VOY: Think Tank)

 • Kurros
  Humanoid, který je mluvčím Koužku expertů a jehož planeta trpěla kataklismatickou poruchou. On sám byl cenou za vyřešení tohoto problému.
 • Bevvox
  Bioplasmatická životní forma, která pro svůj život potřebuje prostředí s rozdílnou gravitací. Bevvox před několika sty lety skupinu založil a po galaxii už cestuje několik tisíciletí. Je ale citlivý na svůj věk. Jeho specialitou je exobiologie a kvantová mechanika, ale jeho zájmy se čas od času mění.
 • Fennim
  Humanoid, jehož jazyk je příliš komplexní pro univerzální translátor.
 • umělá inteligence
  Myslící robotická bytost. "Mysl matematika a duše umělce". Spojil se se Seven, aby získal informace o bionetické technologii.
 • "Medůza"
  Rasa připomínající medůzy, které žijí ve vodním prostředí. Expert na časovou fyziku ... možná nejnadanější člen skupiny.
 • Krystalická bytost
  Smrtící vesmírná životní forma neznámého původu, která vypadá jako obrovská sněhová vločka. Živí se absorbováním energie z biologických životních forem na planetách, které úplně zdevastuje a odstraní veškerý život. Krystalická bytost zničila planetu Omicron Theta, kde byl sestrojen Dat a Lore. Bytost zaútočila na 12 známých planet včetně Forlatu III. Byla zničena gravitonovým paprskem po útoku na Melonu IV.
  (TNG: Datalore, TNG: Silicon Avatar)

 • Ktariané
  (Ktarians)
  Humanoidé se zvětšeným čelem a kočičíma očima z planety Ktaria VII. Ačkoliv nejsou přímo nepřátelští, pokoušeli se získat kontrolu nad Flotilou v roce 2368. Snažili se rozšířit návykovou hru, díky které pak mohli volně manipulovat s lidmi, kteří hru byť jen jednou hrály. Manžel Samanthy Wildman, který se jmenuje Greskrendtregk, je Ktarian.
  (TNG
  : The Game, VOY)

 • Kurlané
  (Kurlans)
  Obyvatelé velmi vzdálené planety od Federace Kurl, která byla domovem vzkvétající humanoidní civilizace. Před tisíci lety ale Kurlané vymizeli a zanechali po sobě bohaté kulturní dědictví, které stále studují archeologové. Jedním z nalezených artefaktů byla keramická 30 cm vysoká soška, v jejímž nitru bylo dalších několik menších figurek, které reprezentovali, podle víry Kurlanů, jednotlivé rozdílné hlasy v jedinci. Profesor Richard Galen daroval takovou sošku kapitánu Picardovi, aby ho nalákal na svou výpravu za tajemstvím Humanoidů.
  (TNG: The Chase)

 • bytosti z kvantové singularity
  Inteligentní rasa z jiného časoprostorového kontinua. Jejich mláďata se rodí v přírodní černé díře. V roce 2369 se pokusila použít jako hnízdo umělou singularitu ve warpovém jádru romulanského válečného ptáka. Když bytosti zjistili svůj omyl, snažili se své mladé odtamtud dostat, což vytvořilo bizarní "rozbublinování" rychlosti toku času okolo Romulanů i Enterprise-D.
  (TNG: Timescape)

 • Kyriané
  (Kyrians)
  Technologicky vyspělá humanoidní civilizace z delta kvadrantu. Kyriané se cítili utlačováni Vaskany a v roce 2374, když Vaskané jednali s Voyagerem, na ně zaútočili. Tato událost odstartovala Velkou válku mezi Vaskany a Kyriany. I poté, co válka skončila, se Kyriané Vaskanů stranili. Kyriané učili své děti, že válku začal U.S.S. Voyager, který se spojil s Vaskany proti Kyrianům. Tento názor převládal až do roku 3074, kdy byli objeveny nové historické skutečnosti a byl objeven záložní modul Doctorova programu. Díky novým důkazům došlo k vyřešení dlouho trvajícího napětí obou nepřátel.
  (VOY: Living Witness)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?