A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • M-113
  Inteligentní humanoidní rasa, nyní vyhynulá z planety M-113, která je závislá na soli. Na koncech prstů a ústech má přísavky, kterými vysává sůl z těla své oběti. Mají silně hypnotické schopnosti, díky kterým vypadají pro svou kořist jako někdo, koho znají. Poslední příslušnice tohoto druhu, která žila na planetě M-113, způsobila smrt Nancy Crater a několika praporčíků Enterprise, než byla na její palubě zabita.
  (TOS: The Man Trap)

 • macrovirus
  Životní forma pravděpodobně z nějaké planety v delta kvadrantu, která vypadá jako virus a dorůstá neobyčejných rozměrů. Svůj životní cyklus začína jako mikroskopická forma života, ale rychle dorůstá a infikuje další hostitele. Když dosáhne velikosti přibližně jednoho centimetru, opouští svého hostitele. Dospělý jedinec může mít až dva metry. Civilizace Tak Taků má s makroviry velké problémy a jejich taktikou je ničit vše, kde se makroviry vyskytnou. Ačkoliv Tak Takové nemají účinnou léčbu, Holodoctorovi se podařilo vyvinout patogen, který je zabíjí.
  (VOY: Macrocosm)

 • Madenané
  Obyvatelé planet Altec a Straleb, kteří jsou stejné rasy. Utvořili Alianci Madena, ale jejich spojenectví stálo na choulostivé smlouvě.
  (TNG: The Outrageous Okona)

 • Malcoriané
  (Malcorians)
  Humanoidní obyvatelé Malcoru III s vystouplým čelem a srostlými kostmi prstů. Podle jejich přesvědčení je jejich planeta středem vesmíru. V roce 2367 procházela jejich společnost bouřlivým rozvojem technologie a během několika měsíců by vyvinuli warp pohon. V té době byla pověřena Enterprise-D, aby dokončila tajnou studii jejich rasy, která probíhá těsně před prvním kontaktem. Naneštěstí byl agent Federace (Will Riker) odhalen a vláda planety se rozdělila. Nakonec bylo rozhodnuto, že vláda uměle pozdrží technologický vývoj, protože jejich rasa dosud není připravena na mezihvězdné lety a členství ve Federaci.
  (TNG: First Contact)

 • Maloni
  (Malons) [Mejloni]
  Technologicky vyspělá rasa z delta kvadrantu. Jejich ekonomika stojí na antihmotových generátorech, které produkují velké množství toxického odpadu, kterým pak zamořují jiné oblasti vesmíru. Když objevili přístup do prázdné oblasti vesmíru zvané Prázdnota, rozhodli se přemístit svůj odpad tam. Prázdnotu ale obývali noční tvorové, kteří svůj domov začali bránit. Voyager jim proti Malonům pomohl. Díky Malonům byl postaven Deltaplán, který měl vyzvednout cennou sondu z Voyageru, která uvízla v atmosféře plynného obra. Maloni berou službu na lodi jako službu své společnosti, i když během cesty mnoho z nich umírá z ozáření. Někteří ozáření přežijí a pak se jako lidské trosky potulují po lodi a vytvářejí tak mýty o radioaktivních strašidlech žijícíh přímo u zdroje radiace. Většina takto postižených Malonů ale brzy zahyne a tak až do roku 2374 se nevědělo, zda jsou skuteční nebo jen výplodem fantazie vystrašených členů posádky. Jejich lékařství v oblasti antiradiačních prostředků je velmi vyspělé.
  (VOY:Night, VOY: Extreme Risk, VOY: Juggernaut)

 • Maluriané
  (Malurians)
  Civilizace z malurianského systému, která čítala 4 miliardy lidí a byla vyhlazena roku 2267 zbloudilou robotickou sondou Nomad, která pocházela ze Země. V té době Maluriany studoval vědec Federace doktor Manway se svým týmem.
  (TOS: The Changeling)

 • Manchovité
  (Manchovites)
  Hagath a Gaila nabídli Manchovitůn zbraně pro jejich válku. Stejně tak poskytli zbraně jejich nepřátelům.
  (DS9: Business As Usual)

 • Manuané
  Obyvatelé planety Manu III. Jejich vláda používala detektory vzdálenosti pro kontrolu populace.
  (TNG: Legacy)

 • Marayna
  Příslušnice neznámého druhu, která žila na malé stanici poblíž inverzní mlhoviny a zabraňovala řetezové reakci, která by jinak mlhovinu zničila, aby se i ostatní mohli těšit z její krásy. Žila sama a měla technologii, kterou dokázala proniknout do počítačů prolétajících lodí a pozorovat život posádky.
  (VOY: Alter Ego)

 • Mariové
  (Mari)
  Technologicky vyspělá telepatická rasa z delta kvadrantu. Společnost Mariů byla zahlcena zločinností, a tak se na počátku 24. století vláda rozhodla eliminovat násilím tím, že zakázala násilné myšlenky, které vedou v telepatické společnosti ke zločinu. Roku 2374 už zločin na jejich planetě téměř neexistoval a ti, u kterých se objevily nebezpečné myšlenky, procházeli očistou engramů a neurogenovou restrukturizací, aby byli z jejich mozků tyto myšlenky vymazány. To mělo za následek, že začal vzkvétat obchod s mentálními obrazy, které byly plné násilí.
  (VOY: Random Thoughts)

 • bytosti z Marijne VII
  Inteligentní subprostorové bytosti, které žijí na nízké orbitě planety Marijne VII. Vypadají jako malý plamen při chemickém hoření. Když v roce 2370 vstoupila do atmosféry planety loď Raman, bylo několik těchto bytostí uvězněno na palubě. Bytosti se pokoušeli komunikovat s posádkou tím, že vstoupili do jejich myslí, ale to mělo na vědce smrtící účinek. Problém vyřešil až Geordi La Forge, který s nimi mohl komunikovat díky jeho mozkem ovládané sondě, kterou vyslaly na Raman. Geordimu se bytosti jevili jako jeho nedávno zesnulá matka a chtěli se jen vrátit domů.
  (TNG: Interface)

 • Mariposané
  Kolonisté z lodi S.S. Mariposa, kteří se usadili na planetě třídy M a pojmenovali ji po své lodi. Ze země odletěli roku 2123 do sektoru Ficus pod velením kapitána Waltera Grangera. Kolonisté byli plně vybaveni technikou i domácím zvířectvem. První skupina kolonistů se usadila na Bringloidi V a vrátili se k prostému zemědělskému způsobu života. Mariposané naopak přežili jen díky propracované klonovací technologii. Obě kolonie byly spojeny roku 2365, když sluneční protuberance ohrožovali život na Bringloidi, zatímco Mariposané trpěly genetickou degenerací, kterou vyřešil nový příliv genů od Bringloidů.
  (TNG: Up The Long Ladder)

 • Markaliané
  (Markalians)
  Humanoidé, kteří jsou častými návštěvníky DS9. Mají holou hlavu s neznatelnýma ušima a malými výstupky po tváři. Patří k nim pašerák Regana Tosh a Asoth.
  (DS9: Emissary, DS9: Vortex, DS9: Hippocratic Oath)

 • Markoniané
  (Markonians)
  Obyvatelé delta kvadrantu, kterým patří velká obchodní Markonianská stanice, u které zakotvil i Voyager v roce 2376 a kapitán Janeway dovolila cizincům ze stanice navštívit Voyager. Správce stanice obvinil Harryho Kima, Toma Parise a dalších pět členů posádky Voyageru z výtržností a rvačky s Kinbory.
  (VOY: Survival Instinct)

 • Markované
  Obyvatelé města na neznámé planetě v delta kvadrantu, kteří jako zdroj energie využívali polarickou iontovou energii, která byla v alfa kvadrantu pro nebezpečnost zakázána. Někteří obyvatelé se pokoušeli prosadit zákaz používání této energie, ale až nehoda upoutala pozornost veřejnosti.
  (VOY: Time And Again)

 • Mathenité
  (Mathenites)
  Civilizace, jejíž vláda nabídla azyl legátu Ghemorovi v roce 2371.
  (DS9: Second Skin)

 • Mawasové
  (Mawasi)
  Civilizace v delta kvadrantu, která v alternativní časové linii utvořila alianci s Voyagerem roku 2375.
  (VOY: Year Of Hell)

 • Medusané
  (Medusans)
  Inteligentní nehmotná forma života, která měla patřit k nejkrásnějším bytostem ve vesmíru. Jejich fyzická forma je ale natolik šeredná, že když na ně člověk pohlédne, zachvátí ho šílenství, pokud nenosí ochraný visor. Medusanský velvyslanec Kollos se proto na Enterprise ukrýval v ochranném kontejneru. Smyslové vnímání Medusanů se od toho lidského velmi liší. Velmi dobře se orientují v subprostoru a proto jsou využívání jako velmi dobří navigátoři.
  (TOS: Is There In Truth No Beuty)

 • Melkotiané
  (Melkotians)
  Telepatická nehumanoidní rasa, se kterou byl proveden první kontakt roku 2268. Melkotiané ale pokus kapitána Kirka o první kontakt odmítli varovnou bójí. Kirk nedbal na varování a tak ho i s jeho týmem uvěznili "na divokém západě" v OK Corral v Tombstone v Arizoně, který vytvořili ze vzpomínek Kirka a předpokládali, že tam zemřou. Posádka se tak ocitla uprostřed bitvy mezi Earpy a Clantony, ale podařilo se jim v této legendární bitvě přežít. Kirkovi se nakonec přece jen podařilo navázat diplomatické styky s uzavřenými Melkotiany.
  (TOS: Spectre Of The Gun)

 • mellitus
  Stvoření z planety Alfa Majoris I, který je plynný, pokud se pohybuje a hmotný, pokud se nepohybuje.
  (TOS: Wolf In The Fold)

 • Mentharové
  (Menthar)
  Starodávná civilizace, která se před tisíciletími sama zahubila ve válce s Promelliany. Poslední bitva proběhla na planetě Orelious IX, což mělo za následek vyhlazení obou ras a zničení Oreliousu. Mentharové měli být velmi pokrokoví co se týče nové taktiky boje. Vyvinuli také zbraň, která ještě po tisíciletích uvěznila Enterprise-D v poli asteroidů.
  (TNG: Booby Trap)

 • Meridiané
  (Meridians)
  Obyvatelé planety třídy M Meridian v systému Trialus v gama kvadrantu. Jejich planeta se po krátké době přesune na 60 let do jiné dimenze a její obyvatelé pak fázují mezi hmotným a nehmotným stavem. V roce 2371 se U.S.S. Defiant pokusil jejich problém vyřešit. Bylo zjištěno, že sluneční jádro má nevyrovnanou fůzi, což vytváří kaskádovou reakci na kvantové úrovni a vytváří přechody do jiné dimenze. Reakce ve slunci byla stabilizována a tak planeta může zůstat mnohem delší dobu ve hmotném stavu.
  (DS9: Meridian)

 • Metronové
  (Metrons)
  Vysoce vyspělá, dlouhověká a humanoidní civilizace, které byla dána i velká moc. Metronové přerušili konflikt mezi Federací a Gorny roku 2267 a přemístili zástupce obou ras, kapitána Kirka a gornského kapitána, na uměle vytvořený planetoid, kde měli bojovat na život a na srmt. Kirk vyhrál, ale odmítl protivníka zabít a tak museli Metronové přehodnotit svůj pohled na lidstvo, protože očekávali, že Kirk nebude mít slitování. Zapůsobilo to na ně a možná za několik tisíc let kontaktují Federaci.
  (TOS: Arena)

 • Mikhalští cestovatelé
  (Mikhal Travelers)
  Civilizace v delta kvadrantu, která zkoumá neznámý vesmír kvůli pocitu dobrodružství. Pomohli U.S.S Voyageru mapami neznámého prostoru, který měl před sebou.
  (VOY: The Darkling)

 • Mikulakové
  (Mikulaks)
  Civilizace, která poskytla vzorky tkáně pro studium Correlliumské horečky, která se rozmohla na Nahmi IV.
  (TNG: Hollow Pursuits)

 • mimetická životní forma
  Životní forma z tekutého kovu, která se vyvinula z biomasy na planetě třídy Y v delta kvadrantu. Původně se skládala hlavně z deuteria, sulfátu vodíku, dvojchromanů a proteinových molekul. V roce 2374 na jejich planetu přistál U.S.S. Voyager. Při nehodě přišli Tom Paris a Harry Kim do styku s mimetickou životní formou, která napodobila jejich DNA a vytvořila jejich téměř dokonalé repliky. Jediný rozdíl byl v tom, že dokázali přežít v prostředí planety Y bez skafandru. Tímto procesem získala životní forma vědomí a uvědomila si, že nechce být sama. Ostatní členové posádky Voyageru tedy souhlasili, aby byli zduplikováni. Životní forma si dala jméno "stříbrná krev". Zůstali na planetě, ale postupně začali zapomínat kým byli a začali si myslet, že jsou skutečnými členy posádky Voyageru a že musí zamířit domů. Byl zduplikován celý Voyager a zamířil i s posádkou domů. Dokázali dokonce předstihnout skutečný Voyager, ale poté začala jejich těla i Voyager ztrácet soudržnost a proto museli vyhledat planetu třídy Y. To se jim nepodařilo a těsně před tím, než je nalezl skutečný Voyager, se rozpadli na biohmotu, z které vznikli.
  (VOY: Demon, VOY: Course: Oblivion)

 • Minarané
  (Minarans)
  Němá empatická rasa z planety Minara II, jejíž slunce se změnilo v novu roku 2268. Jedna Minaranka Gem byla testována Viány, zda jejich rasa stojí za záchranu. Viánové pozorovali její reakce na to, když mučili Kirka, Spocka a McCoye. Gem se nakonec rozhodla, že zachrání McCoyův život na úkor svého a svou telepatickou silou mu vyléčila smrtelné zranění, které se "přemístilo" na její tělo. Viáné se rozhodli, že Minarané stojí za záchranu.
  (TOS: The Empath)

 • Minnobiané
  (Minnobians)
  Civilizace, která byla v roce 2373 ve válce s Veky.
  (DS9: Business As Usual)

 • Minosiané
  (Minosian)
  Vyhynulí obyvatelé planety Minos, která je nyní jen zarostlým pralesem. Byli vysoce technologicky vyspělou civilizací. Získali pověst vynikajích výrobců zbraní během Erselropské války, ale při jednom nezdařeném pokusu o novou dokonalou zbraň, byla celá civilizace vyhlazena. Do "dnešní" doby se zachovalo pouze několik artefaktů, které zavinili zničení U.S.S. Drake v roce 2364.
  (TNG: Arsenal Of Freedom)

 • Mintakané
  (Mintakans)
  Proto-vulkanská rasa na úrovni doby bronzové z planety Mintaka III. Údajně byli velmi mírumilovní a racionální. Žili v matriarchální rolnické společnosti. V roce 2366 studoval Mintakany archeologický tým Federace a byli při tom domorodci náhodně objeveni.
  (TNG: Who Watches The Watchers)

 • Miradorné
  (Miradorns)
  Humanoidní rasa téměř symbiotických dvojčat, kteří podepsali s Dominionem smlouvu o neútočení. Když je jeden z dvojice zabit, ten zbývající neustane, dokud nepomstí smrt svého bratra.
  (DS9: Vortex, DS9: Call To Arms)

 • Mislenové
  (Mislens)
  Obyvatelé delta kvadrantu, jejichž domovská planeta Mislen se nachází poblíž prostoru "Roje" a obíhá kolem žlutého trpaslíka.
  (VOY: The Swarm)

 • Mithrenové
  (Mithrens)
  Obyvatelé planety Mithren v delta kvadrantu se strukturovanou vládou. Neelix měl mezi nimi přítele a Voyager s nimi komunikoval roku 2372.
  (VOY: Persistence Of Vision, VOY: Investigations)

 • Mizariané
  (Mizarians)
  Humanoidé z Mizaru II. Mají šedou vrásčitou pokožku a více si cení míru než boje. Díky tomu byli také za posledních 300 let šestkrát dobiti. Mizariané přežili jen tak, že nekladli žádný odpor. Kova Tholl byl Mizarian.
  (TNG: Allegiance)

 • Moneané
  (Moneans)
  Humanoidní rasa, která žije pod vodou v obrovském oceánu, který pluje vesmírem. Voda se udrží pohromadě pomocí starodávného reaktoru uprostřed. Vše bylo kdysi součástí pevniny na planetě, kterou obývala vysoce technologicky vyspělá rasa. Jejich společnost je značně byrokratická a xenofobní. V druhé polovině 24.století začala voda pomalu mizet. Roku 2375 už bylo jasné, že jejich svět nevydrží déle jak pět let. Důvodem byla nepřiměřená težba, které se ale vláda nechtěla vzdát a i když chtěl U.S.S. Voyager pomoci, nemohl jednat proti přání vlády a porušit tím Základní směrnici, i když by to bylo pro jejich dobro a záchranu...
  (VOY: Thirty Days)

 • Mordanané
  (Mordanans)
  Humanoidní obyvatelé planety třídy M Mordana IV, kteří po 40 let trpěli občanskou válkou. Konflikt začal roku 2319, když důstojník Flotily Mark Jameson poskytl zbraně jedné z bojujících frakcí výměnou za rukojmí Federace.
  (TNG: Too Short Season)

 • Morgové
  (Morg)
  Označení pro mužskou populaci na planetě Sigma Draconis VI. Jejich vyspělost byla na úrovni doby kamenné a byli kontrolovaní ženskou populací Eymorgy, které žily v podzemí vybaveném nejmodernější technologií, kterou řídil počítač Kontrolor. Eymorgové a Morgové byli opět spojeni do jedné společnosti po selhání Kontrolního počítače v roce 2268.
  (TOS: Spock's Brain)

 • Mornův gang
  Skupina několika emzáků, kteří v roce 2365 vykradli Lissepianskou banku, když celá planeta slavila Den matek. Morn ukradených 1000 prutů latinia před ostatními ukryl a předstíral svoji smrt. Do skupiny patřili bratři Nahsk a Krit, Hain a Larell, která předstírala, že je Mornovou exmanžekou.
  (DS9: Who Mourns For Morn?)

 • Moropané
  (Moropans)
  Civilizace, se kterou Boliané udržují křehký mír.
  (TNG: Allegiance)

 • Myleané
  (Myleans)
  Humanoidé obývající prostor poblíž Talaxu v delta kvadrantu. Jsou Talaxianům příbuzní, ale po těle mají tmavohnědé tečky. Jsou navzájem geneticky kompatibilní a mohou tvořit smíšená manželství. Neelixova praprababička byla Myleanka.
  (VOY: Scientific Method)

 • Myrmidoniané
  (Myrmidonians)
  Obyvatelé z planety Myrmidon, kteří požadovali vydání Vash za to, že ukradla Korunu První Matky.
  (DS9: Q-Less)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?