A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Caatatiové
  (Caatati)
  Humanoidé z delta kvadrantu, kteří byli asimilováni Borgy v roce 2372. Přežilo pouze několik tisíc jedinců na 27 lodích. Jejich lodě byly těžce poškozeny a jejich obyvatelé hladověli. Kapitán Janeway jim poskytla humanitární pomoc ve formě jídla, lékařských zásob a zejména technologie replikace thoria, kterou Caatatiové ztratili při střetnutí s Borgy. Thorium slouží jako zdroj jejich energie.
  (VOY: Day Of Honor)

 • Cairnové
  (Cairn)
  Humanoidní telepatická rasa, která neměla mluvený jazyk, dokud se nesetkala s Federací, ve které požádali o členství v roce 2370. Pochopení mluveného slova je pro ně velmi složité, protože při telepatickém spojení komunikují spíše obrazy než výrazy. Jako Betazoidé mohou komunikovat pouze s jinými telepatickými druhy. Při jednání pomáhala Cairnům překonat komunikační bariéru Lwaxana Troi.
  (TNG: Dark Page)

 • Calamariané
  (Calamarian)
  Inteligentní plynná životní forma, která existuje jako energetický mrak ionizovaného plynu. Q jim provedl cosi "bizarního" a když ztratil svou všemohoucnost, chtěli se mu pomstít. Nadporučík Dat byl při ochraně smrtelného Q před Calamariány vážně poškozen. Calamariané dokáží emitovat Bertholdovy paprsky.
  (TNG: Deja Q)

 • Caldoniané
  (Caldonians)
  Velmi vysocí dvouprstí humanoidé s velkým zájmem o výzkum všeho nového. V roce 2366 se ucházeli o práva na Barzanskou červí díru.
  (TNG: The Price)

 • Camorité
  (Camorites)
  Humaniodní obyvatelé Camoru V, kteří se od lidí liší natolik, že se od nich dají rozeznat i z oběžné dráhy. Údajný Picardův syn Jason Vigo žil na Camoru.
  (TNG: Bloodlines)

 • Camusané
  (Camusian)
  Zaniklá technologicky vyspělá civilizace z planety Camus II, která sestrojila zařízení, díky kterému si může jeden člověk vyměnit tělo s jiným.
  (TOS: Turnabout Intruder, TNG: Legacy)

 • Capellané
  (Capellans)
  Primitivní humanoidní válečnická rasa z planety Capella IV. Společnost je rozdělena do kmenů, které dodržují přísný válečnický kodex. Boj je pro ně víc než láska a nevěří v sílu léků, protože podle nich slabí mají zhynout. Kmeny podléhají vládci, kterému se říká "teer". Klingoni v roce 2267 způsobili na Capelle chaos, když byl na jejich popud zabit Teer Akaar a vláda padla do rukou jeho rivala Maaba.
  (TOS: Friday's Child)

 • Cardassiané
  (Cardassians)
  Technologicky vyspělí humanoidé z Cardassie, velkého státního uspořádání nepřátelské vůči Federaci. V minulosti byli Cardassiané pokojní a duchovní lidé. Ale protože se na jejich planetě nenachází dostatek přírodních zdrojů, aby to uživilo celou populaci, rozmohl se hlad a nemoce, které zabily milióny lidí. Vzrůstala tak moc vojska, které získávalo nová území a technologie za každou cenu. Spravedlnost je u Cardassianů chápána pouze jako prostředek k ujištění veřejnosti, že dobro vítězí nad zlem. Nikdo tak nepředstoupí před soud, aniž by nebyl předem shledán vinným. Přelíčení je pak vysíláno po celé planetě. Cardassiané válčili i s Federací, ale roku 2366 bylo dosaženo velmi křehkého míru. Cardassiané okupovali planetu Bajor, ale po uzavření smlouvy s Federací se museli Bajoru i stanice Terok Nor (Deep Space 9) vzdát. Cardassiané ještě dlouho po válce drželi v zajetí bajoranské bojovníky. Když byla ustanovena nová hranice jejich území, pronásledovali všechny, kteří se nechtěli vzdát svého domova - z nichž se později stali Makisté. Cardassiané roku 2373 utvořili alianci s Dominionem a snažili se převzít vládu nad celým alfa kvadrantem. Jejich rasa byla v dominionských válkách velmi zdecimována.
  (TNG, DS9, VOY)

 • Cerebiané
  (Cerebus)
  Rasa z planety Cerebus II, která vyvinula prostředek proti stárnutí. Lék je kombinací léčivých rostlin a drog, aplikace je velmi bolestivá a má vysokou úmrtnost.
  (TNG: Too Short Season)

 • Catuallané
  (Catuallan)
  Rasa z planety Catualla, která požádala o členství ve Federaci roku 2269. Tongo Rad, následovník doktora Sevrina, byl z Catually.
  (TOS: Way To Eden)

 • Cestovatelé
  (The Traveller)
  Humanoidé z Tau Ceti C, kteří mají schopnost manipulovat s časem, prostorem a myšlenkou a fungují jako "čočka", kdy se v nich hromadí energie z ostatních. Ani věda 24. století je nedokáže vysvětlit. Jeden z nich studoval lidstvo tím, že se připojil ke specialistovi na pohonné systémy Kosinskimu. Díky malé chybě ve výpočtech skončila Enterprise-D v galaxii M-113. Cestovatel dostal Enterprise domů, ale při tom se jeho tělo rozfázovalo a zmizel z naší reality. O několik let později se vrátil, aby Wesleymu řekl, že by mohl mít podobné schopnosti jako Cestovatelé a Wesley zanechal Akademie a odešel s ním studovat...
  (TNG: Where No Ona Has Gone Before, TNG: Remember Me, TNG: Journey's End)

 • Chalnoth
  [Čalnot]
  Divocí a nepřátelští humanoidé z planety Chalna. Jejich společnost nemá žádné zákony ani vládu. Zabíjejí ty, kteří je ohrožují.
  (TNG: Allegiance)

 • chameleoid
  Životní forma schopna měnit svoji podobu. Jeden chameloid pomohl kapitánu Kirkovi z Klingonského vězení.
  (STVI: The Undiscovered Country)

 • bytosti z Chaotického prostoru
  Životní forma, která žije v prostoru, kde neplatí známé fyzikální zákony. Nedá se v něm určit směr ani vzdálenost. Když v něm roku 2375 uvízl Voyager, obyvatelé se s ním snažili komunikovat a říci mu, že Voyager poškozuje jejich říši. Jediný, kdo s nimi byl schopen komunikovat, byl Chakotay, a to díky svému vrozenému latentnímu genu šílenství, který je v jejich rodině dědičný. Když se Chakotayovi podařilo navázat kontakt, cizinci mu sdělili, jak dostat Voyager z jejich prostoru.
  (VOY: The Fight)

 • Chellick
  Příslušník neznámé rasy a ředitel lékařského střediska na planetě v delta kvadrantu, která trpěla klasickými příznaky přelidnění. Lékařská péče byla určena jen pro ty, kteří jsou užiteční pro společnost a určuje se podle TC (LK) - léčebného koeficientu. Chellick koupil od Draliana Gara ukradený Holodoctorův mobilní emitor, aby Doctora přinutil "otročit" ve své "nemocnici".
  (VOY: Critical Care)

 • Chenarové
  (Chenari) [Čenarové]
  Rasa, kterou podle Q2 Kirk zachránil před vyhubením.
  (VOY: Q2)

 • Cheroňané
  (Cheron)
  Humanoidé z planety třídy M, která se nachází v nejjižnější části naší galaxie. Společnost je rozdělena na dvě etnika, které mezi sebou bojovaly a vyhladily se navzájem. Jedna rasa má jednu polovinu obličeje černou a druhou bílou. Druhá rasa to má pouze obráceně.
  (TOS: Let That Be Your Last Battlefield)

 • Chessuané
  (Chessu)
  Humanoidní obyvatelé delta kvadrantu, kteří po dlouhá staletí válčili s Aksanii, Imhotepy a Terrelliány. Roku 2377 se účastnili Antarianské mezihvězdné rally, která měla upevnit křehký mír mezi všemi rasami. Chessuané měli pořádat oslavu po závodě, ale nakonec ji uspořádali neutrální Antariané.
  (VOY: Drive)

 • Chokuzané
  (Chokuzans) [Čokuzané]
  Humanoidní technologicky vyspělá rasa z delta kvadrantu, za jejíhož příslušníka se v roce 2377 vydával Q, aby svého syna Q2 naučil odpovědnosti. Chokuzanům zřejmě patří systém Clevari. Velmi žárlivě si chrání své hranice. Když Q2 na jejich loď vystřelil, Chokuzané opětovali palbu, při které byl těžce raněn Icheb. Podle jejich práva odpovídají za činy svých dětí rodiče nebo ti, co jsou za ně odpovědní. Tím byla v tomto případě Janeway a proto měla být uvězněna, mučena a zřejmě nakonec popravena.
  (VOY: Q2)

 • Chrysaliané
  (Chrysalians)
  Politicky neutrální rasa, na jejichž planetě údajně už po generace vládne mír. V roce 2366 projevili zájem o koupi práv na Barzanskou červí díru, a poté je i získali. Nakonec se ale ukázalo, že červí díra je nestabilní.
  (TNG: The Price)

 • Colyusané
  (Colyus)
  Myslící holografická životní forma z Yadery II.
  (DS9: Shadowplay)

 • Companion
  [Společník]
  Nehmotná myslící forma života z planetoidu v oblasti Gamma Canaris. V roce 2117 objevil zestárlého těžce raněného vědce Zeframa Cochrana v poškozené lodi. "Companion" ho přenesl na svůj planetoid a vyléčil. Cochran získal nesmrtelnost, protože se jeho tělo neustále obnovovalo. Později Companion unesl raketoplán Galileo s Kirkem a několika členy Enterprise na palubě, aby Cochran nebyl sám. Companion Cochrana miloval/a a nakonec převzala podobu členky raketoplánu Galileo Nancy Hedford, která byla smrtelně nemocná a poté žila s Cochranem spokojeně až do smrti... a pokud nezemřeli, žijí podnes.
  (TOS: Metamorphosis)

 • Coridané
  (Coridan)
  Obyvatelé planety velmi bohaté na minerály, kteří roku 2267 požádali o členství ve Federaci, ale na Babelské konferenci byla žádost napoprvé odmítnuta kvůli možnosti snadné ilegální težby. Nakonec do Federace vstoupili díky velvyslanci Sarekovi.
  (TOS: Journy To Babel, TNG: Sarek)

 • Corvallané
  (Corvallan)
  Mezihvězdní obchodníci. Jeden z nich byl svědkem svatby Nooniena Soonga a Juliany O'Donnell. V roce 2370 Corvallané údajně zásobovali Yridiány magnesitovou rudou. Corvallanská loď měla tajně dopravit romulanského prokonzula M'Reta do prostoru Federace, ale byli zničeni subkomandérem N'Vekem poté, co Deanna Troi poznala, že nemají v úmyslu dohodu splnit.
  (TNG: Inheritace, TNG: Face Of The Enemy, TNG: Firstborn)

 • Cos
  Příslušník neznámé humanoidní rasy, který trpěl velkou smůlou díky neobyčejnému hráčskému zařízení. Sdílel celu na DS9 s Martusem Mazurem a když Cos zemřel, Martus mu jeho zařízení vzal.
  (DS9: Rivals)

 • Cosimo
  Člen rasy cestovatelů v čase, jehož podoba i původ jsou neznámé. Jejich domovem jsou časové inverzní zlomy v časoprostorové matrici, které se rozprostírají po celé galaxii.
  (VOY: Non Sequitur)

 • Coveriané
  (Coverians)
  Blíže neurčená rasa, jejichž tři lodě se jednou hádaly o stejný přistávací port na Deep Space 9.
  (DS9: The House Of Quark)

 • Cravicové
  (Cravics)
  Vyhynulá civilazace v delta kvadrantu, která válčila prostřednictvím svých myslících robotů s Pralory. Celá civilizace byla zničena, když se pokusili deaktivovat své robotické vojáky a ti se obrátili proti nim.
  (VOY: Prototype)

 • Cygnetiané
  (Cygnetian)
  Rasa z planety Cygnet XIV, jejíž vládě dominují ženy. Enterprise zakotvila u jejich planety kvůli opravám v roce 2267. Technici z Cygnetu měli pocit, že počítači Enterprise chybí osobnost a tak mu ji dali - samozřejmě ženskou a se sklonem k flirtování a chichotání.
  (TOS: Tomorrow Is Yesterday)

 • Cytheriané
  (Cytherians)
  Humanoidé, kteří žijí poblíž středu naší Galaxie. S ostatními rasami se nekontaktují tak, že by se za nimi vydávali v lodích, ale přitahují si cizí lodě ke své planetě pomocí vyslaných sond, které přeprogramují mozek vhodné oběti na cizí lodi a postižený jedinec je pak schopen dostat loď k Cytherianům díky neuvěřitelně vylepšenému intelektu. Všechny jeho vědomosti jsou ale posléze zapomenuty, jako se to stalo Reginaldu Barclaymu.
  (TNG: Nth Degree)

 • Cytoplazmatická životní forma
  Inteligentní technologicky vyspělá nehumanoidní stvoření. Jejich těla se skládají z hlavy, trupu, ocasu a chapadel. Jejich fyziologie je tak bizarní, že standardní trikordér nepozná, kde má stvoření hlavu a kde ocas. Jejich lodě jsou kontrolovány chemicky a piloti jsou přímo napojeni na systémy své lodi a rozkazy pak vydávají pomocí biochemických sekrecí. V roce 2375 odpověděl Voyager na nouzový signál tohoto stvoření, které po přenosu na ošetřovnu proskočilo silovým polem a přisálo se na B'Elannu Torres, kterou pak využívalo ke svému přežití, protože bylo zraněné. Do těla Torres byl vypuštěn paralyzující prostředek a stvoření se přímo napojilo na životní fuknce své oběti, takže nemohlo být odstraněno bez toho, aby B'Elanna zemřela...
  (VOY: Nothing Human)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?