A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Ubeané
  (Ubeans)
  Rasa z delta kvadrantu, v jejichž vězení strávil Talaxian Wixiban rok za pašování.
  (VOY: Fair Trade)

 • Ulliané
  (Ulians)
  Humanoidní telepatická rasa, která ačkoliv může číst myšlenky spousty jiných ras, je ona sama nečitelná pro jiné telepatické druhy jako například Betazoidy. Před rokem 2068 byla jejich společnost nakažena násilím a často se objevovaly případy násilného telepatického vniknutí do mysli jiné osoby. Během 21. století se z Ullianů stali pokojní lidé a podobné barbarské činy téměř vymizely. Během 24.století byli někteří Ulliané trénováni, aby shromažďovali telepatické vzpomínky ostatních a sloužili něco jako knihovna vyprávěných příběhů. V roce 2368 shromáždili Ullianští historici vzpomínky z 11 planet, ale výzkum byl pozastaven, když se u jednoho ze skupiny objevil případ násilného telepatického vniknutí do myslí členů posádky Enterprise-D.
  (TNG: Violations)

 • Únosci
  (Kidnappers)
  Humanoidní telepatická rasa allasomorfů, která v roce 2366 unesla kapitána Picarda, Mizariana a Chalnotha, aby je mohli studovat jako pokusné králíky a naučili se od nich smysl pro velení, který postrádali.
  (TNG: Allegiance)

 • Ux-malové
  (Ux-Mal)
  Skupina nehmotných životních forem, kteří byli za své zločiny uvězneni v anionické energii na měsicí planety Mab-bu v 18. století. Pokusili se neúspěšně uniknout na lodi Essex roku 2167 a o dvě století vstoupili do myslí důstojníků Enterprise-D a snažili se převzít kontrolu nad lodí.
  (TNG: Power Play)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?