A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • N'Kreeové
  (N'Kree)
  Rasa z delta kvadrantu, která se počátkem roku 2375 pokoušela naverbovat do své Flotily duplikovaný U.S.S. Voyager.
  (VOY: Course: Oblivion)

 • Nacenové
  (Nacene)
  Nehmotná forma života založená na sporocystní energii. Jejich původ je mimo naší galaxii a subprostorem cestují jako nehmotní, ale mohou převzít i humanoidní formu. Skupina Nacenů před tisíciletími navštívila naši galaxii a nechtěně zdevastovali povrch planety Ocampa. Dva Naceni zůstali, aby se o bezbranné Ocampy postarali - Ochránce a Suspiria.
  (VOY: Caretaker)

 • Nagilum
  Mimodimenzionální životní forma. Enterprise-D se s ním setkala při mapování sektoru Morgana v roce 2365. Nagilum ohrožoval životy posádky, čímž chtěl pochopit koncept života a smrti.
  (TNG: Where Silence Has Lease)

 • Nahmové
  (Nahmi)
  Obyvatelé planety Nahmi IV, kde roku 2366 propukla Correlliumská horečka. Enterprise-D měla dopravit vzorky tkání Mikulaků na Nahmi IV s nadějí, že vzorky pomohou při potlačování nemoci.
  (TNG: Hollow Pursuits)

 • Nakané
  (Nakans)
  Humanoidé z delta kvadrantu. Kdysi v době války mělo být 82 kolonistů evakuováno z válečné zóny. Při evakuaci ale kdosi vystřelil a to spustilo řetezovou reakci - vojáci začali naslepo střílet po všem, co se pohlo, tedy včetně kolonistů, které měli zachránit. Vypukla panika, při které byli všichni kolonisté zabiti. Když bylo po všem a vojáci si uvědomili, co udělali, velitel jednotky Saavdra odpařil těla kolonistů phasery. Několik vojáků se snažilo protestovat, ale vzpomínky na tuto událost se nikdy neměly dostat na veřejnost. Později neznámá rasa postavila památník této události na planetě Tarakis, který po sekvencích posílal do vesmíru vzpomínky jednotlivých vojáků na Nakanský masakr. Po několika stoletích se emitor porouchal a posílal všechny informace najednou. V té době prolétal Voyager poblíž a byl zasažen plnou dávkou krvavých vzpomínek. Kapitán Janeway, když zjistila pravdu, se rozhodla památník opravit, aby tak vzdala poctu nevinně zavražděným obětem masakru.
  (VOY: Memorial)

 • Nanité
  (Nanites)
  Sub-mikroskopická kybernetická forma života, která byla navržena na to, aby plnila své funkce v krevním řečišti živých organismů. Funkce mohou zahrnovat vnitrobuněčné operace, odstraňovaní nemocných buňek nebo odstraňovaní nečistot z krve. Byli vyrobeni v Dakaru v Senegalu. Mají v sobě gigabyty informací. Měli operovat pouze uvnitř buněčných jader a většinou byli vypnuté, když jich nebylo potřeba. Wesley Crusher tyto nanoroboty vylepšil a vytvořil samoreplikující se inteligentní nanity. Nanité vstoupili do počítače Enterprise-D a poté je málem posádka zničila, než zjistila, že získali vědomí. Nanitům byly dány práva na kolonizaci planety Kavis Alfa IV. Nanity mělo být zaútočeno na Borgy, ale účinek by se dostavil až za několik týdnů. Holodoctor z Voyageru použil nanity, aby oddělil cizí DNA z mrtvého těla Franka Darwina a zjistil tak jeho vraha - Lona Sudera.
  (TNG: Evolution, TNG: The Best Of The Both Worlds, VOY: Meld)

 • Napeané
  (Napeans)
  Humanoidní rasa s částečně empatickými schopnostmi. Matka Daniela Kwana byla Napeanka.
  (TNG: Eye Of The Beholder)

 • Nar Shaddanové
  (Nar Shaddan)
  Rasa, u které byli v roce 2377 na obchodní misi Chakotay, Harry Kim a Neelix v Deltaplánu. Mise byla úspěšná a po pěti dnech se na Voyager vraceli s plným nákladovým prostorem a také parazitem v žaludku Harryho Kima, který ochutnal masový nektar falah, který je Nar Shaddany považován za delikatesu.
  (VOY: Workforce)

 • Nara
  Příslušnice neznámé rasy, pravděpodobně patřící k Federaci, která pracovala na Enterprise jako nadřízená Daniela Kwana v místnosti kontroly gondol v roce 2370.
  (TNG: Eye Of Beholder)

 • Narik
  Člen Baranovy loupeživé skupiny, která pátrala po telepatické zbrani Kámen Golu a šéfinženýr jejich lodi. Byl jako ostatní členové posádky pod kontrolou neurálního zařízení a byl zabit na Vulkánu, když Tallera aktivovala psyonický rezonátor.
  (TNG: Gambit, Part I, II)

 • Nasarové
  (Nasari)
  Technologicky vyspělá humanoidní civilizace v delta kvadrantu. Považovali Taresiany za nepřátele a na všechny jejich lodě bez varování útočili. Kapitán Alben byl Nasari.
  (VOY: Favorite Son)

 • Nassordiné
  (Nassordins)
  Rasa z delta kvadrantu, která obchodovala s B'omary.
  (VOY: The Raven)

 • Nausicaané
  (Nausicaans)
  Vysoká humanoidní rasa známá svou velmi malou trpělivostí a sklony k násilí. Jean-Luc Picard se hned po dokončení Akademie střetl v boji s třemi Nausicaany, kteří mu probodli srdce. Dva Nausicaany si najal likvidátor FCA Brunt jako svou tělesnou stráž, když Quarkovi stávkovali zaměstnanci jeho baru. Nausicaani ztloukli Quarka, aby tak dali Romovi důvod k ukončení stávky.
  (TNG: Samaritane Snare, TNG: Tapestry, DS9: Bar Association, DS9: The Sound Of Her Voice, VOY: Q2)

 • Nechanové
  (Nechani)
  Humanoidní civilizace z delta kvadrantu. V roce 2373 pozvali posádku Voyageru na svou planetu, aby si tam odpočinuli. Když ale Kes vstoupila do svatyně Nechistického řádu, byla smrtelně raněna a upadla do komatu. Kapitán Janeway proto musela projít Nechistickým rituálem, aby její život zachránila.
  (VOY: Sacred Ground)

 • Neuralané - horalé
  (Neural - hill people)
  Primitivní obyvatelé planety Neural - Tyreeho planety. James Kirk jako poručík prováděl v roce 2354 průzkum této planety a při tom se s přátelil s příslušníkem kmene horalů Tyreem a stal se jeho bratrem. O několik let později dodali Klingoni vesničanům na Tyreeho planetě primitivní střelné zbraně a Kirk musel Tyreeho přemlouvat, aby bránil svou zem. Odmítl mu ale předat vyspělé zbraně Federace, protože nemohl porušit Základní směrnici.
  (TOS: Private Little War)

 • Nezuové
  (Nezu)
  Technologicky vyspělá civilizace humanoidů z delta kvadrantu. Měli pět kolonií na planetách třídy M. Spojení kolonií s vesmírem bylo prováděno pomocí orbitálních zdviží, které jezdily mezi povrchem a stanicí na orbitě. Život na jedné kolonii byl ohrožen dopadem meteoritů, které jak se ukázalo, vyslali jejich nepřátelé - Etanianský řád. Etaniané chtěli, aby to vypadalo jako přírodní katastrofa a když by se obyvatelstvo evakuovalo, zabrali by vylidněnou planetu. Při odhalení tohoto plánu pomohl U.S.S. Voyager.
  (VOY: Rise!)

 • Nihydronové
  (Nihydrons)
  Civilizace z delta kvadrantu, která se v alternativní linii spojila s Voyagerem proti Krenimům.
  (VOY: Year Of Hell)

 • Nocona
  Příslušník neznámé humanoidní rasy v delta kvadrantu, který vedl težbu minerálu v pásu asteroidů, ve kterém si zbudovali kolonii Talaxiané. Před několika lety uprchlo 500 Talaxianů z rodné planety okupované Haakoniany, aby našli nový domov. Po jednom neúspěšném pokusu usadit se na jiné planetě se konečně usadili v tomto poli asteroidů, které si ale chtěli přisvojit lidé Nocony. Kapitán Janeway se snažila mezi Noconou a Talaxiany dosáhnout dohody, ale bezúspěšně. Nocona rozkázal Talaxianký asteroid zničit.
  (VOY: Homestead)

 • noční tvorové
  Vyspělá rasa obývající Prázdnotu v delta kvadrantu. Přišli do delta kvadrantu před milióny lety a byli téměř vyhlazeni díky tomu, že si z jejich prostoru Maloni udělali skládku toxického odpadu.
  (VOY: Night)

 • Noophiané
  (Noophians)
  Rasa, která preferuje výkonnost a modernost před úctou k minulosti a starým věcem.
  (TNG: Brothers)

 • Norcadiané
  (Norcadians)
  Humanoidní obyvatelé planety Norcadia v delta kvadrantu s dvěma slunci a 260 milióny obyvatel. Norcadian Penk provozoval bojové zápasy zvané Tsunkatse, které byly přenášeny na mnoho okolních světů. Své bojovníky nehledal jen mezi dobrovolníky, ale spoustu z nich sám unesl a přinutil bojovat. Mezi jeho vězně patřil jeden Hirogen i Seven Of Nine. Když se to Norcadianská vláda dozvěděla, slíbila, že podnikne co bude v jejích silách, ale pravdou bylo, že měla z provozování Tsunkatse tučné zisky. Penk provozoval své podnikaní na obrovské nedobytné lodi, se kterou létal mezi planetami, na kterých byly zápasy holograficky vysílány. Jedno z borgských dětí Mezotti je také Norcadianka, ačkoliv byly její čelní výrůtky potlačeny při asimilaci.
  (VOY: Tsunkatse, VOY: Collective
  ... VOY: Imperfection)

 • Noss
  Příslušnice neznámé rasy z delta kvadrantu, která ztroskototala v gravitačním subprostorovém sifónu, který obklopoval celou hvězdu se třemi planetami, kde čas plynul mnohem rychleji než v okolním vesmíru a ze které nebylo úniku. Když o několik měsíců později na planetě ztroskotal Tuvok, Tom Paris a Doctor, Noss jim poskytla přístřeší a úkryt před jinými nepřátelskými cizinci, kteří zde ztroskotali už před dlouhou dobou. Noss se po několika týdnech do Tuvoka zamilovala, ale Tuvok nebyl schopen její lásku opětovat. Když byli zachráněni, Voyager dopravil Noss na její domovskou planetu.
  (VOY: Gravity)

 • Nukleogenová mlhovinová bytost
  Bytost podobná obrovské mlhovině v delta kvadrantu. U.S.S. Voyager se s jedincem tohoto druhu střetl roku 2371 a svým vstupem dovnitř ji těžce zranil. Mlhovina měla 7 astronomických jednotek v průměru a byla složena hlavně z vodíku, helia a hydroxylových radikálů. Posádce Voyageru se podařilo mlhovinové stvoření nakonec vyléčit.
  (VOY: The Cloud)

 • Numiriové
  (Numiri)
  Vyspělá civilizace v delta kvadrantu, která byla roku 2371 ve válce s Baneany, i když mají společnou minulost. Numirisjký agent, který se vydával za Baneana, obvinil Tomase Parise z vraždy, což bylo součástí propracovaného plánu, jak v jeho paměťových engramech doručit tajné taktické informace o Baneanech na domovský svět Numiriů.
  (VOY: Ex Post Facto)

 • Nuu'barové
  (Nuu'bari)
  Rasa z kvadrantu delta, která na svých lodích využívá hologramy jako dělníky. Tyto hologramy ale nejsou schopni samostatně myslet. Tři nuu'barské hologramy "zachránil" rebel Iden tím, že zničil loď jejich majitele, ale pak zjistil, že nové přírůstky jsou opravdu jen nástroje.
  (VOY: Flesh And Blood, Part II)

 • aliance Nyberrite
  Civilizace. Aliance vždy hledala zkušené důstojníky. Když nadporučík Worf uvažoval nad tím, že opustí Flotilu, chtěl přejít právě k této alianci.
  (DS9: The Way Of The Warrior)

 • Nygeané
  (Nygeans)
  Technologicky vyspělá civilizace v delta kvadrantu, pod jejíž jurisdikci spadají například i jejich sousedé Benkarané. Jejich právní systém je založen na tom, že rodina oběti rozhodne o rozsudku nad obžalovaným. Jestli je obžalovaný dostatečné bohatý, může se s touto rodinou dohodnout o finančním odškodnění a nemusí pak nastoupit k odpykání trestu. Pokud se odsouzený nemůže vyplatit, může rodinu oběti požádat o odpuštění. Nygeané podporují trest smrti a v roce 2377 se několik odsouzenců k smrti dostalo na Voyager, když byla jejich loď poškozena. Nygeanský velitel trval na tom, že Voyager musí dopravit trestance na nygeanskou planetu, kde budou popraveni. Kapitán Janeway něco takového odmítla, ale protože nemohla porušit Základní směrnici, dovolila jim zůstat na palubě, dokud si je nevyzvedne nějaká jejich loď.
  (VOY: Repentance)

 • Nyriané
  (Nyrians)
  Technologicky vyspělá humanoidní rasa z delta kvadrantu, která používala translokátorů s dosahem několika světelných let k výměně posádky cizí lodi za svou vlastní. Původní posádku přenesli do vězení. Získávali tak cizí lodě bez ztráty jediného vojáka. Ačkoliv kradli cizí lodě, považovali se za velmi laskavý národ, protože nezabili žádného nepřítele a každý mohl dožít v jejich pohodlném vězení. V roce 2373 unesli posádku Voyageru a získali nad lodí kontrolu. Kapitánu Janeway a Tuvokovi se ale podařilo vniknout do nitra stanice, kde je věznili a přinutili Nyriany se Voyageru, a vůbec všech svých vězňů, vzdát.
  (VOY: Displaced)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?