A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • P'Chan
  Příslušník druhu 571, který uctívá boha jménem Brothara a chová úctu k tělům svých mrtvých. Kdysi byl Čtvrtým z Devíti ze stejné unimatrice jako Seven Of Nine. Když spolu jednou ztroskotali v borgské kouli, zachránili se pouze čtyři Borgové - Druhý, Třetí, Čtvrtý a Sedmá z Devíti. Seven se jako jediná chtěla vrátit ke Společenstvu a proto ostatní tři vzpurné jedince propojila do minispolečenstva. Všichni byli opět asimilováni Borgy, ale minispolečenstvo pořád existovalo, a díky němu se této trojici podařilo uprchnout a vyhledat Seven Of Nine na palubě Voyageru.
  (VOY: Survival Instinct)

 • Pah-wraiths
  Životní forma založená na energii, která žila v bajoranské červí díře. V dávných dobách byli Pah-Wraits vypuzeni Proroky do Ohňových jeskyní na Bajoru a bylo jim zakázáno se vrátit. V roce 2373 se prostřednictvím Keiko O'Brien pokoušeli Proroky zabít chronitonovým paprskem. Pah-wraith Kosst Amojan [v těle Jaka Siska na obrázku], se v roce 2374 vrátil, aby s Proroky bojoval podle dávného bajoranského proroctví. Později Gul Dukat vyvolal Pah-wraiths a zavřel tak červí díru a při tom zabil Jadzii Dax. Siskovi se podařilo červí díru opět otevřít, ale zmizení Proroků dalo vzniknout sektám uctívající Pah-wraiths. Mladý stoupenec této sekty se pokusil zabít Benjamina Siska. Kosst Amojan svedl gula Dukata a kai Winn, aby obrátili své úsilí osvobodit Pah-wraiths z ohňových jeskyní. Kosst Amojan uspěl a Pah-wraiths byli uvolněni, ale Sisko coby Vyslanec je opět dokázal uvěznit.
  (DS9: Assignment..., DS9: What You Leave Behind)

 • Pakledové
  (Pakleds)
  Podsadití humanoidé, kteří jsou vysoce inteligentní i když na první pohled nemají schopnosti na to, aby uřídili vlastní loď. Vlastní magnezitový důl na Kalle III, ve kterém v roce 2370 nelegálně težily Durasovy sestry - Lursa a B'Etor. Pakledská loď zachránila androida Lora, když byl transportován do vesmíru roku 2364. Od té doby se oblékal jako Pakledové.
  (TNG: Samaritane Snare, TNG: Brothers, TNG: Firstborn)

 • Palamariané
  (Palamarians)
  Humanoidé, které ovládal diktátorský režim. Když chtěl vladař Palamaru předat svou armádu generálce Nassuc, která byla jeho nejvěrnějším vojákem, zradila ho a veřejně vyhlásila svobodu. V roce 2373 navštívil vladař stanici DS9, aby nakoupil biologické zbraně, kterými by Nassuc porazil.
  (DS9: Business As Usual)

 • Paradové
  (Paradas)
  Humanoidé ze systému Parada, kteří vypadají mírně plazovitě. Na Paradě probíhala občanská válka od roku 2358 až do roku 2370, kdy požádali o pomoc Federaci. Nejprve byl vyslán Miles O'Brien, aby připravil bezpečnostní opatření k rozhovorům, ale byl uvězněn. Vláda Parady, která má k dispozici vyspělou klonovací technologii, vytvořila repliku O'Briena, která byla vyslána na DS9 s cílem pokazit mírové rozhovory. Tento plán byl odhalen paradanskými rebely a ohlášen Flotile. A tak když se na stanici dostavil falešný O'Brien, všichni dělali, jakože se nic neděje, ale při tom ho k ničemu důležitému nepouštěli.
  (DS9: Whispers)

 • parazit vědomí
  Nehmotná životní forma, která vstupuje do vědomí své oběti těsně před smrtí. Jakmile se tam dostane, snaží se dostat vědomí hostitele do matrice, kde bude postupně zkonzumováno. V roce 2373 se do mozkové kůry kapitána Janeway dostal jeden z těchto parazitů a vytvořil pro ni falešnou realitu, ve které představoval jejího otce, který jí má dovést do posmrtného života [Na obrázku parazit v těle admirála Janeway]
  (VOY: Coda)

 • Pareinové
  (Parein)
  Civilizace obývající planetu plnou bývalých borgských vojáků, kteří se opět vrátili k válčení.
  (VOY: Unity)

 • Paxanové
  (Paxans)
  Civilizace, která zůstává Federaci utajena. Protože jsou schopni manipulovat s energií na mnoha úrovních, žijí na teraformované protoplanetě v mlhovině Ngame. Paxané jsou extrémně xenofobní a chrání svou planetu silovým polem, které vypadá jako nestabilní červí díra. Když loď tímto polem proletí, upadne její posádka do neočekávané biochemické stáze, a tak může být loď odtažena mimé prostor Paxanů. Enterprise-D se s Paxany střetla roku 2367, ale všechny záznamy a vzpomínky posádky z toho kontaktu byly vymazány, kromě Data, který musí zachovat mlčení.
  (TNG: Clues)

 • Peliar Zelané
  (Peliar Zel)
  Obyvatelé planety Federace třídy M Peliar Zel s dvěma obydlenými měsíci. Obyvatelé planety jsou humanoidním druhem s nosním výrůstkem. Měsíce byly kolonizovány v 18. století a vlády měsíce Alfa a Beta byly v dlouhotrvajícím sporu. V roce 2337 se velvyslanci Federace podařilo dojednat mír. Ale o třicet let později se vztahy mezi obyvateli obou měsíců opět přiostřily, a to když na Alfě vyvinuli zdroj energie, který poškozoval životní prostředí na Betě.
  (TNG: The Host)

 • Peljenité
  (Peljenite)
  Rasa, která byla v roce 2371 vyzvána komandérem Siskem, aby si navzájem vyměnili své velvyslance.
  (DS9: Family Business)

 • Pelosiané
  (Pelosians)
  Rasa, kterou podle Q2 kapitán Kirk zachránil před vyhubením.
  (VOY: Q2)

 • Pendarové
  (Pendari)
  Humanoidní civilizace, která sousedí s Norcadiany. Jsou známí svou velkou silou a nesnášenlivou povahou. Jeden z nich byl šampiónem v bojových zápasech Tsunkatse, které provozoval Norcadian Penk. Měl sklon házet své protivníky do diváků. Když byla Seven Of Nine přinucena bojovat v tsunkatse, Neelix se obrátil na Pendarijského velvyslance, který mu důvěrně sdělil, že Norcadie má z Tsunkatse tučné zisky a proto od nich nemůže čekat pomoc. Domovský svět Pendariů navštívila kapitán Janeway jako součást své dovolené.
  (VOY: Tsunkatse)

 • Pentarané
  (Pentarans)
  Obyvatelé planety třídy M Pentarus V, která je členem Federace. V roce 2367 vláda Pentaru požádala kapitána Enterprise-D Jean-Luca Picarda, aby jim pomohl vyřešit neshody s horníky salenitu. Kapitán se ale nemohl dostavit na první vyjednávání, protože ztroskotal s Wesley Crusherem při cestě na Pentarus V v raketoplánu Nenebek.
  (TNG: Final Mission)

 • Pentharané
  (Pentharans)
  Obyvatelé planety třídy M Penthara IV, která je členem Federace. V roce 2368, když jejich populace čítala dvacet miliónů, dopadl na jejich planetu asteroid typu C. Vznikl obrovský mrak prachu, který odrážel sluneční paprsky a teplota na povrchu brzy rapidně klesla. Enterprise-D se pokoušela pomoci svými phasery při uvolnění oxidu uhličitého z podzemí vytvořením skleníkového efektu.
  (TNG: Matter Of Time)

 • Persakané
  (Persakans)
  Blíže nespecifikovaná rasa z delta kvadrantu. Několik Persakanů bylo roku 2376 bojovníky v Tsunkatse.
  (VOY: Tsunkatse)

 • Petariané
  (Petarians)
  Vyspělá civilizace. Nákladní loď, jejímž kapitánem byla Kasidy Yates, byla ve vlastnictví Petarianů.
  (DS9: Family Business)

 • Phanosiané
  (Phanosians)
  Obyvatelé delta kvadrantu z planety Phanos, kde se chtěla usadit skupina 500 Talaxianů, kteří uprchli z rodné planety před Haakonianskou okupací. Phanosská vláda vykázala Talaxianům velmi malý kousek země, protože se údajně obávala cizích nemocí, které by Talaxiané mohli na jejich planetu zavléct. Pravdou bylo, že nechtěli, aby se Talaxiané smísili s jejich lidmi. Zanedlouho si Talaxiané uvědomili, že je tak malý kus půdy neuživí a snažili se farmařit mimo stanovenou zónu. Při potyčce byl jeden Talaxian zabit phanosianskou bezpečností a tak si museli hledat nový domov.
  (VOY: Homestead)

 • Platóňané
  (Platonians)
  Humanoidé, dřívější obyvatelé planety v systému Sahndara, kteří založili svou společnost na Platónově učení. Když před tisíciletími jejich hvězda Sahndara explodovala, třiceti osmi jedincům se podařilo uniknout a usadit se na Zemi právě v době Platóna. Když řecká kultura upadla, Platóňané se přesunuli na jinou planetu, kterou nazvali Platonius. Tady se u nich začaly vyvíjet psychokinetické schopnosti díky přítomnému kironidu, vzácnému prvku, který byl součástí jídla. Navíc se zdálo, že na povrchu ani nestárnou. Nikdo o nich nevěděl až do roku 2268, kdy byla zavolána U.S.S. Enterprise, aby poskytla vládci Platóňanů Parmenovi lékařskou péči.
  (TOS: Plato's Stepchildren)

 • Pomet
  Příslušník neznámé rasy, který byl členem teroristické skupiny, která chtěla roku 2369 ukrást trilithiovou pryskyřici z Enterprise-D. Pomet byl střelen Worfovou kuší kapitánem Picardem a byl později zabit při dekontaminaci lodě baryonovým proudem.
  (TNG: Starship Mine)

 • Poslové z nebes
  (Sky Spirits)
  Technologicky vyspělá civilizace z delta kvadrantu, která používá ke svému ukrytí maskovací technologii a dokáže kontrolovat i počasí. Kdysi cestovali vesmírem a narazili i na Zemi - stali se součástí mytologie amerických indiánů.
  (VOY: Tattoo)

 • Pralorové
  Technologicky vyspělá rasa z delta kvadrantu, která byla v roce 2372 vyhlazena už několik desetiletí. Pralorové stvořili složité automatické personální jednoky (roboty) [obrázek], aby za ně bojovali ve válce s Cravicy, kteří si také postavili své roboty. Pralorové byli vyhlazeni svými vlastními výtvory, když se je snažili deaktivovat.
  (VOY: Prototype)

 • Preservers
  [Ochránci]
  Starodávná civilizace, která zachraňovala ohrožené kultury, jako třeba americké indiány a přemísťovala je na vzdálené světy, kde se mohli nerušeně rozvíjet a udržet si tak svou jedinečnou kulturu. Jsou známí také pod jménem Moudří.
  (TOS: The Paradise Syndrom)

 • Promelliané
  (Promelians)
  Technologicky vyspělá ještěří civilizace, která sebe sama zahubila ve válce s Menthary. Jejich technologie je sice oproti standardům Federace primitivní, ale stále je příkladem elegantní jednoduchosti.
  (TNG: Booby Trap)

 • Proroci
  (Prophets)
  Životní forma založená na energii obývající červí díru u DS9. Bajorané je považují za ztělesnění svých bohů a podle jejich přesvědčení Proroci vytvořili devět orbů, které sloužily pro Bajorany jako zdroj moudrosti. Pro proroky je naprosto cizí představa lineárního času, ve kterém žije většina ostatních bytostí ve vesmíru a Sisko se jim pokoušel tento aspekt Bajoranů a lidí vysvětlit. Ačkoliv komandér Sisko v proroky nevěřil, jeho role Vyslance byla dávno předpovězena a ačkoliv se mu to vůbec nezamlouvá, respektuje víru Bajoranů. V roce 2371 se Proroci setkali s Velkým Nagusem Zekem a protože se jim nelíbilo jeho chování, posunuli jeho osobnost o několik století do minulosti, kdy ještě u Ferengů nebyl na prvním místě zisk. Quark Proroky přesvědčil, aby vrátili Zeka do původního stavu a argumentoval tím, že tento incident zřejmě přiláká další bytosti z lineárního času, což se Prorokům zdálo nechutné. Respektovali také Benjamina Siska, který požádal roku 2374 jménem Bajoranů o pomoc v Dominionské válce. Proroci vyhověli jeho žádosti a zničili obrovskou Flotilu Dominionu dříve, než stačila vstoupit do alfa kvadrantu. Později Proroci vyslali jednoho svého zástupce, aby bojoval se zástupcem Pah-wraith v dlouho předpovězeném boji. Kai Winn ale souboj zmařila dříve, než mohl někdo z nich souboj vyhrát. Proroci zmizeli v roce 2374 poté, co byla uzavřena červí díra a vrátili se až o několik měsíců později, kdy Sisko objevil Orb Vyslance. Sisko nevěděl, proč si Proroci vybrali právě jeho, ale ve skutečnosti byl už od narození předurčen ke své roli. Proroci vstoupili do těla ženy Sarah, která se později stala jeho matkou. Sisko naplnil svůj osud roku 2375, když bojoval s Pah-wraiths v ohňových jeskyních na Bajoru. Sisko poté opustil lineární čas a vstoupil do Nebeského chrámu.
  (DS9)

 • Providers
  [Chlebodárci]
  Samotné humanoidní mozky, které sídlí pod povrchem na Triskelionu. V minulosti měli i humanoidní těla, ale jak se vyvíjeli spíše intelektuálním směrem, už nějakou schránku z masa a kostí nepotřebovali. Pro své pobavení chytají různé bytosti po celé galaxii a trénují je, aby pak mezi sebou bojovali a mohli si vsadit na vítěze. V roce 2268 souhlasili, že propustí svá rukojmí, pokud se o ně kapitán Kirk vsadí.
  (TOS: The Ganesters Of Triskelion)

 • Proxciniané
  (Proxcinians)
  Civilizace, která byla v roce 2373 ve válce. Quark jim prodal 7000 útočných "zbraní".
  (DS9: Business As Usual)

 • Pryttové
  (Prytt)
  Humanoidní obyvatelé planety Kesprytt, kteří tvoří jednu čtvrtinu obyvatelstva. Dělí se o svou planetu s Kesy, kteří tvoří 75 procent obyvatelstva a roku 2370 požádali o vstup do Federace. To se ale nelíbilo Pryttům, protože jsou od přírody silně xenofobní. Pryttové nemají ani komunikační zařízení, aby mohli mluvit s někým mimo své území a byli zodpovědní za únos kapitána Picarda a doktorky Beverly Crusher.
  (TNG: Attached)

 • Pygoriané
  (Pygorians)
  Mezihvězdní obchodníci. Quark seznámil Sakonnu s Pygoriany, kteří jí prodali pašované zbraně pro Makisty.
  (DS9: The Maguis, Part II)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?