A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • Sakarové
  (Sakari)
  Humanoidé z delta kvadrantu. V polovině 24. století na jejich planetu zaútočili Borgové, kteří jejich civilizaci prakticky vyhladili. Jen několik jich skrytě přežilo v podzemních jeskyních. Vyvinuli velké usilí na vývoj maskovací technologie, ale U.S.S. Voyager zachytil známky galicitu, kterým jsou pokryty jejich rozvody energie a pomohl jim je zamaskovat.
  (VOY: Blood Fever)

 • Saliniané
  (Salinians)
  Obyvatelé planety Salinie Prime v delta kvadrantu, kteří ve 24. století válčili s Druody. Na jejich svět bylo zaměřeno několik smrtících inteligentních bomb, které by jejich planetu patrně zničilo, kdyby nebyly na poslední chvíli zastaveny.
  (VOY: Warhead)

 • Saltah'nové
  (Saltah'na)
  Životní forma z gama kvadrantu, jejichž planetu objevila kligonská válečná loď Toh'Kaht v roce 2369 při rutinním bio-průzkumu. Na povrchu objevili energetické koule, které obsahovaly telepatický archív. Popisovaly dávný boj o moc, který zničil jejich civilizaci. Když je vyzvedly na palubu, smísily se tyto záznamy se vzpomínkami členů posádky a na lodi propukla vzpoura. Poslední Klingon zemřel těsně poté, co se mu podařilo přenést na DS9, čímž nakazil i členy stanice.
  (DS9: Dramatis Personae)

 • Sarpeidoniané
  (Sarpeidonians)
  Vyspělá humanoidní civilizace z planety třídy M Sarpeidon, jejíchž hvězda se změnila v novu roku 2269. Sarpeiodnianům se povedlo vyvinout časový portál, který nazývali atavachron a kterým všichni unikli do své minulosti a mohli tak dožít své životy.
  (TOS: All Our Yesterdays)

 • Sarthongiané
  (Sarthongians)
  Obyvatelé planety Sarthong V, na které se nacházejí velké archeologické vykopávky a kam chtěla zamířit Vash, až odletí z Risy. Kapitán Picard poznamenal, že se Sarthongiané k vetřelcům nechovají zrovna vlídně.
  (TNG: Captain's Holiday)

 • Satarrané
  (Satarrans)
  Humanoidé, kteří po desetiletí válčili s Lysiany. Satarrané se pokusili převzít kontrolu nad Enterprise-D tím, že vymazali vzpomínky její posádce. Zaútočili s ní na Lysianské centrální velení. Satarrané nesnášejí záhady.
  (TNG: Conundrum, TNG: The Chase)

 • Satler
  Příslušník neznámé rasy a člen teroristické skupiny, která se v roce 2369 pokusila ukrást z Enterprise-D trilithiovou pryskyřici. Satler pronásledoval kapitána Picarda Jeffreysovými průlezy a byl zabit baryonovým proudem.
  (TNG: Starship Mine)

 • Scalosiané
  (Scalosians)
  Humanoidé ze Scalosu, kteří byli biochemicky urychleni dlouhodobým vystavením vulkanické radiaci, která snížila i plodnost žen a úplně sterilizovala muže. Aby přežili, museli plodné ženy hledat partnery mimo svou planetu. Vyslali tedy nouzový signál, který mohli zachytit prolétavající lodě a poté její posádky vtáhli do svého "zrychlení". Tak se to dělo až do roku 2368, kdy se Enterprise podařilo útok Scalosianů odrazit a planetě Scalos se pak vyhýbala každá loď Federace.
  (TOS: Wink Of An Eye)

 • Scathosané
  (Scathos)
  Civilizace. Pokud Scatosanka otěhotněla dříve než ve 40-ti letech, byla popravena.
  (VOY: Elogium)

 • Selayové
  (Selay)
  Inteligentní hadovití obyvatelé planety Selay v systému Beta Renna. Jejich největšími nepřáteli jsou Anticané, kteří pocházejí z druhé obyvatelné planety v jejich systému. Jak Selayové tak Anticané podali žádost o přijetí do Federace v roce 2364.
  (TNG: Lonely Among Us)

 • Seriliané
  (Serilians)
  Serilianský velvyslanec měl přiletět na DS9 krátce po hvězdném datu 48423.2 a konstábl Odo pracoval na bezpečnostních opatřeních.
  (DS9: Meridian)

 • Serosiané
  (Serosians)
  Humanodiní rasa z delta kvadrantu, která používala na svých lodí izomorfní projekce (hologramy) pro životu nebezpečné práce.
  (VOY: Revulsion)

 • Gary Seven
  Člověk, jehož předkové byli uneseni ze Země neznámou rasou na vzdálenou planetu. Gary se vrátil na Zemi v roce 1968 jako Kontrolor 194. Měl pomoci Zemi přežít jadernou hrozbu - překazit vyslání atomových zbraní na oběžnou dráhu. Při tom ale narazil na Kirka a Spocka, kteří se snažili jeho počínání překazit, dokud nezjistili, že jedná ve prospěch lidstva. Gary Seven zůstal ve 20. století, kde má plnit další úkoly ve prospěch lidstva.
  (TOS: Assignment: Earth)

 • Sheliakové
  (Sheliaks)
  Životní forma třídy R-3 se samotářskými sklony a vzdáleně připomínající humanoidy. Vyhýbají se kontaktu s Federací, jak je to jen možné, zřejmě kvůli tomu, že považují lidi za podřadné. Mezi Sheliaky a Federací byla podepsána Smlouva Armenu v roce 2255, kterou bylo Sheliakům předáno několik planet. Od té doby o nich sto let nikdo neslyšel, dokud nepožádali o odstranění kolonie Federace z Tau Cygna V.
  (TNG: The Ensigns Of Command)

 • Shivoliané
  (Shivolians)
  Roku 2376 pobývalo několik Shivolianů na Markonianské obchodní stanici v delta kvadrantu. Borgské označení je 521.
  (VOY: Survival Instinct)

 • Shreakové
  ([Šříkové] - Takto je pojmenovali členové týmu vizuálních efektů, kteří je vytvořili)
  Inteligentní nukleogeničtí tvorové z jiné dimenze, kteří se do našeho vesmíru dostávají skrz prostorové trhliny. Ankariové je považují za své duchy štěstěny a mají technologii na jejich přivábení. Shreakové dokáží v našem vesmíru přežít pouze několik sekund a pokud jsou zde nuceni zůstat déle, pak umírají. Vyzařují vysoku hladinu antihmoty a posádka Equinoxu objevila, že by se mrtvá těla Shreaků dala konvertovat na zdroj energie, který několikanásobně zvyšuje účinnost warp pohonu. Shreakové ale přešli do útoku a skrz své prostorové trhliny se snažili posádku Equinoxu zlikvidovat. To se jim téměř podařilo, dokud Equinoxu nepomohl Voyager. Když Janeway zjistila pravdu, snažila se se Shreaky vyjednávat prostřednictvím Ankarianů, kteří rozumí jejich řeči. Dohodla se s nimi na tom, že nechají Voyager na pokoji, pokud jim vydá Equinox.
  (VOY: Equinox)

 • Sikariané
  (Sikarians)
  Technologicky vyspělá humanoidní rasa z delta kvadrantu. Byli známí svým požitkářstvím a neuvěřitelnou pohostinností. Sikariané měli trajektorovou technologii, která využívala skládání prostoru a mohli se tak přemísťovat na tisíce světelných let daleko během okamžiku. Ačkoliv jsou známí svou vřelostí, jejich zákony jim zakazují sdílet svou technologii s jinými rasami. Velmi si cení nových neznámých příběhů.
  (VOY: Prime Factors)

 • Siral
  Příslušník neznámého druhu, který byl asimilován Borgy a byl jedním z těch, kteří měli přístup do Unimatice nula. Byl přítelem Seven Of Nine.
  (VOY: Unimatrix Zero)

 • Skrreeané
  (Skrreea)
  Humanoidé z gama kvadrantu, kteří po osm století byli otroky T-Rogoranů. Když byli T-Rogorané v roce 2370 dobiti Dominionem, 3 milióny Skrreanů uniklo a proletělo červí dírou do alfa kvadrantu. Věřili, že červí díra je Okem vesmíru z jejich legend a Bajor musí být Kentannou, jejich původním domovským světem a proto se chtěli na Bajoru usadit. Jejich žádost byla ale bajorskou vládou odmítnuta a tak se Skrreeané usadili na Draylonu II.
  (DS9: Sanctuary)

 • snící rasa
  Telapatičtí humanoidé z delta kvadrantu, kteří se uchýlili do jeskyní do snové stáze. Po staletí útočili na prolétající lodě ve snech členů posádky a uspávali je. Aktivovali kolem své planety umělé neurogenové pole, které uspávalo všechny vetřelce. Ve snovém světě už si s větřelci mohli dělat, co chtěli.
  (VOY: Waking Moments)

 • Solaisané
  (Solaisans)
  Obyvatelé planety třídy M Solais V, kteří mezi sebou bojovali po patnáct století, dokud nedosáhli míru v roce 2365. Solais požádal o pomoc vyjednavače Federace Rivu, protože došel k vývoji laserových zbraní. Ačkoliv nebyl Riva příliš úspěšný, zůstal na planetě, aby obě frakce naučil znakové řeči a tím jim dal společné základy. Kapitána Kasidy Yates letěla s nákladem duridia na Solais V.
  (TNG: Loud As A Whisper, DS9: Adversary)

 • solanagenové bytosti
  Životní forma, která existuje v oblasti "hlubokého" subprostoru. Tyto bytosti se dostali do našeho vesmíru v roce 2369, když Geordi LaForge modifikoval senzory, které nechtěně dovolily solanagenovým bytostem, aby si v našem vesmíru vytvořili kapsu svého vesmíru. Násilně pak unášeli spící členy posádky Enterprise-D a prováděli na nich lékařské pokusy.
  (TNG: Schisms)

 • Son'a
  Humanoidé, kteří kdysi patřili k rase Ba'ku, ale kolem roku 2275 se nad jejich idylickou společností snažili převzít kontrolu. Starší Ba'ku je poté vyhostili a vyhnanci se nazvali Son'a. V roce 2325 dobili a zotročili Tarlacy a Ellorany. Díky genetickým manipulacím se jim podařilo neuvěřitelně si prodloužit svůj život, ale také svou rasu sterilizovat. Věděli, že umírají a proto se pokusili převzít kontrolu nad svým starým světem, kde obyvatelé nestárnou. Získali pro svůj plán podporu admirála Flotily. Vše jim ale překazila Enterprise-E. Ti ze Son'a, kteří přežili, byli akceptováni zpět do rasy Ba'ku. Son'a také vyráběli pro Dominion drogu Ketracel bílý.
  (STIX: Insurrection, DS9: Penumbra)

 • android typu Soong
  Umělá inteligentní forma života založena na práci Dr. Nooniena Soonga. Patří k nim Data, Lore nebo Lal.
  (TNG: Datalore
  , TNG: Offspring, TNG: Brothers, TNG: Inheritance)

 • Sorm a Traidy
  Příslušníci neznámé rasy a členové Orionského zločineckého syndikátu, kteří měli na DS9 získat od Idanianky Arrisy datový krystal a poté jí zabít.
  (DS9: A Simple Investigaitons)

 • Srivaniové
  (Srivani)
  Technologicky vyspělá hermafroditní rasa z delta kvadrantu, která skrytě prováděla lékařské pokusy na posádce Voyageru. Testy zahrnovaly i genetické mutace. Následkem některých pokusů byla smrt. Měli propracovanou maskovací technologii, díky které se mohli volně pohybovat po lodi, aniž by to její členové zpozorovali. Své jednání omlouvali tím, že tento výzkum pomůže miliónům lidí. Jakmile byli jednou odhaleni, posádka se odmítla dále podílet na testech. Janeway zamířila s Voyagerem k binárnímu pulsaru, aby se vetřelců zbavila, ačkoliv je to všechny mohlo stát život.
  (VOY: Scientific Method)

 • Starší
  (Old Ones)
  Dávno vyhynulá technologicky vyspělá civilizace na planetě Exo III, jejichž slunce sláblo po půl miliónu let. Byli přinuceni přesídlit pod zem, kde se postupně odlidšťovali a mechanizovali. Nakonec se svých vlastních propracovaných androidů začali obávat. Androidi si opravdu vyvinuli pud sebezáchovy a zničili své stvořitele.
  (TOS: What Are Little girls Made Of)

 • Steth
  Bezohledná bytost schopná selektivně měnit svou DNA. Je schopen absorbovat DNA své oběti a vložit na její místo svůj genetický materiál. Může si tak se svou obětí vyměnit tělo. Roku 2374 si vyměnil tělo s Tomem Parisem a jeho uvěznil ve svém těle na lodi poháněné experimentálním koaxiálním warp pohonem. Poté si ještě vyměnil tělo s kapitánem Janeway. (Jeho skutečnou původní podobu jsme neviděli)
  (VOY: Vis A Vis)

 • Strážce věčnosti
  (Guardian Of Forever)
  Časový portál, který vystavěla neznámá civilizace na vzdálené planetě před více než pěti miliardami let. Byl sice umělý, ale bylo mu dáno i vědomí, aby mohl odpovídat na všechny otázky, ačkoliv některé odpovědi byly tak složité, že jim lidé nerozumněli. Původ a účel strážce zůstavá záhadou, ale on sám se popsal jako svůj vlastní začátek a konec.
  (TOS: City On The Edge Of Forever)

 • Stvořitelé
  (Makers)
  Inteligentní bytosti z galaxie Andromeda, kteří si před staletími postavili kolonii v naší galaxii. Když se jejich slunce změnilo v novu, přežilo jen několik kolonií, včetně jedné, která byla zabydlena pouze propracovanými androidy, a která se později stala Muddovou planetou.
  (TOS: I, Mudd)

 • Styrisané
  (Styrisans)
  Obyvatelé planety Styris IV, které ohrožovala Anchillesská horečka, ale díky vakcíně z Ligonu II, bylo zachráněno milióny životů.
  (TNG: Code Of Honor)

 • Subyttané
  (Subyttans)
  Nákladní loď Subyttanů pašovala přes DS9 vadné isolineární moduly na Bajor. Quark to nahlásil Odovi, který zavřel tři členy její posádky.
  (DS9: Homecoming)

 • Sutok
  Příslušník neznámé rasy, který se vyskytoval na Nekritské zásobovací stanici v delta kvadrantu, kde na černo prodával Rhulidianské krystaly. Sutok byl zabit Talaxianem Wixibanem při nepovedené předávce drog v roce 2373.
  (VOY: Fair Trade)

 • symbiont
  Malá slepá inteligentní forma života, která koexistuje v těle svého hostetele - Trilla. Symbionti se rodí v podzemních jeskyních Mak'ala na planetě Trillů. Dorůstají v jezírku a dokáží mezi sebou komunikovat, což se projevuje viditelnými elektrickými výboji. Když je symbiont připojen k hostiteli, získává od něho živiny a vnější pohyblivou schránku. Osobnost symbionta je sice dominující, ale zůstává i osobnost hostitele, která se smísí se všemi předchozími. Symbionti se dožívají velmi vysokého věku a za svůj život vystřídají několik hostitelů. Naopak Hostitel už bez symbionta přežít nedokáže. Každým novým připojením vzniká nová jiná osobnost, která si uchovává vzpomínky z předchozích životů.
  (TNG: The Host, DS9)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?