A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • V'Ger
  Obrovská umělá forma života vystavěná ze sondy NASA Voyageru VI, která byla vyslána ze Země ve 20. století, proletěla černou dírou a vynořila se na opačném konci galaxie poblíž planety živých robotů. Obyvatelé planety strojů dali sondě schopnosti dokončit svou misi: Prozkoumat vše, co je možné a vrátit vědomosti tvůrci. Naneštěstí mu dali i takovou moc, aby ničil studované objekty. Když dorazil k Zemi, kde jak věřil sídlí jeho tvůrce, spojil se s Williamem Deckerem a Illiou a zmizeli neznámo kam.
  (STI: The Motion Picture)

 • Vaadwaurové
  (Vaadwaur)
  Stará válečnická rasa v delta kvadrantu, která byla před tisíci lety metlou delta kvadrantu. Ke svým loupeživým výpravám používali subprostorové koridory, které sahaly po celém kvadrantu. Nakonec byli ale přemoženi rasou Tureů, kteří si poté přisvojili jejich koridory. Několik set Vaadwaurů se zachránilo ve stázových kapslích v podzemí, kde je po devíti stech letech probudila posádka Voyageru, když se snažila uniknout před útoky Tureů. Vaadwaurové tvrdili, že už chtějí jen založit novou společnost, ale ve skutečnosti chtěli získat kontrolu nad Voyagerem a jeho technologiemi. Když to kapitán Janeway zjistila, kontaktovala Turee a podařilo se jí vysvětlit situaci a Tureové Vaadwaury rozprášili. Jen několik málo jich uniklo do subprostorových tunelů. Jedna jejich loď uvízla v anomálii zvané Prázdnota, ze které nebylo úniku a nevyskytoval se tam žádný zdroj energie. Vaadwaurská loď byla první, kdo zaútočil na Vyoager, když se do anomálie také dostal.
  (VOY: Dragon's Teeth, VOY: The Void)

 • Valeriáni
  (Valerians)
  Rasa, která zřejmě dodávala Cardassianům čistý dolamid pro výrobu zbraní během okupace Bajoru. Když roku 2369 valeriánská transportní loď požádala o zakotvení u DS9, Kira Nerys žádala o svolení jim to nedovolit, kvůli jejich minulosti s Cardassiany, ale komandér Sisko odmítl.
  (DS9: Dramatis Personae)

 • Valtesané
  (Valtese)
  Humanoidé z Valt Minoru, hvězdného systému sousedícím s Kriosem, se kterým dlouhá staletí válčili. Spor byl vyvolán dvěma bratry, kteří se zamilovali do stejné empatické metamorfky. Spor byl urovnán až roku 2368, kdy byla další metamorfka oddána se zástupcem Valtesanů.
  (TNG: The Perfect Mate)

 • Vanobenané
  (Vanoben)
  Vanobenská loď byla roku 2369 napadena pouze dva světelné roky od DS9, když byl ukraden artefakt podobný tomu, který nabízala Miradornská dvojčata.
  (DS9: Vortex)

 • Varn
  Příslušník neznámé rasy z delta kvadrantu, který byl ošálen trojicí podvodníků Dalou, Mobarem a Zarem vydávajícími se za kapitána Janeway, Chakotaye a Tuvoka. Dala nabídla Varnovi členství ve Federaci výměnou za cenné zboží. Když Varn zjistil, že dodaná fotonová torpéda nemají vůbec žádný účinek, zaútočil na Dalinu loď a posléze i na nevinný Voyager.
  (VOY: Live Fast And Prosper)

 • Varrové
  (Varro)
  Kočovná humanoidní rasa, jejichž moduly byly spojeny do jednoho obrovského komplexu, který cestoval vesmírem. Takto cestovali po čtyři století, kdy se jejich komplex pomalu začal rozpadat. V té době se setkali s U.S.S. Voyagerem, který se jim snažil pomoci vyřešit jejich problémy. Varrové jsou ale velmi xenofobní a tak pomoc přijali až po krátkém přemlouvání. Mezi dvěma milenci Varrů se vytváří velmi silné pouto nazývané "sdílená srdce", které se utvoří ve chvíli, kdy jejich kůže začne světélkovat. Pokud je pouto přerušeno, trpí zřejmě nespavostí a bolestmi. V jejich společnosti se objevily tendence se od komplexu odpojit a hledat svůj vlastní osud v menších skupinách. Vyrobili proto parazita, který narušoval spoje mezi moduly, který ale napadl také Voyager. Když to vůdci Varrů objevili, snažili se komplex zachránit, ale bylo pozdě. Voyager poskytl komplexu své strukturální pole integrity, aby mohli evakuovat nebezpečná místa. Poté bylo mezi stranami dosaženo dohody, že ten, kdo bude chtít, se může od komplexu odpojit. Většina z nich si zvolila, že zůstane s ostatními, ale příslušníci disidentského hnutí odešli.
  (VOY: Desease)

 • Vaskané
  (Vaskans)
  Technologicky vyspělá humanoidní rasa z delta kvadrantu, kteří žijí spolu s rasou Kyrianů, kteří se kolem roku 2374 cítili Vaskany utiskováni. Kyrianští radikálové zaútočili proto na U.S.S. Voyager, který právě vedl obchodní jednání s Vaskany. Tato událost začala Velkou válku mezi Vaskany a Kyriany. Napětí mezi oběma rasami přetrvalo ještě do 31. století, kdy bylo odhaleno, že byly zfalšovány historické záznamy o počátku války. Spor se ale podařilo urovnat a roku 3080 už obě rasy žily v míru.
  (VOY: Living Witness)

 • Vekor
  Příslušnice neznámé rasy a členka Baranovy skupiny, která se snažila najít mýtickou vulkanskou telepatickou zbraň Kámen Golu.
  (TNG: Gambit)

 • Vekové
  (Vek)
  Rasa, která v roce 2373 válčila s Minnobiany.
  (DS9: Business As Usual)

 • Velarané
  (Velarans)
  Mikroskopická jednobuněčná životní forma založená na silikonu z planety Velara III. Je to první objevená anorganická forma života. Žili v půdě a energii vstřebávali ze slunečního záření. Pouhému oku se jevili pouze jako blyštící se krystaly. Kominukovali pomocí podzemních vod, které sloužily jako elektrické cesty a vytvářely tak jejich vědomí. Životní forma byla členy posádky Enterprise-D pojmenována "mikromozek". Byla objevena na planetě, která byla připravena k teraformaci. Jejich "tělo" se skládá ze silikonu, germania, arsenitu galitého, kadmia, sulfidu selenového, vody, nečistot a sodné soli.
  (TNG: Home Soil)

 • Vensiddiané
  (Vensiddians)
  Blíže nespecifikovaná rasa z delta kvadrantu. Několik Vensiddianů bylo roku 2376 bojovníky v Tsunkatse.
  (VOY: Tsunkatse)

 • Ventaxiané
  (Ventaxians)
  Humanoidní obyvatelé planety Ventax II, kterou před tisíci lety sužovaly války a ekologické katastrofy. Podle jejich legend vše ukončila smlouva s mýtickou postavou Ardrou, která slíbila přinést planetě tisíciletý mír a prosperitu výměnou za to, že se po tisíci letech stanou jejími otroky. O tisíc let později roku 2367 se opravdu Ardra vrátila a žádala vyplnění smlouvy. Byla to ale jen chytrá podvodnice, která si díky vyspělé technologii hrála na ďábla. První kontakt s Ventaxiany učinila klingonská expedice roku 2297.
  (TNG: Devil's Due)

 • Ventuové
  (Ventu)
  Primitivní domorodci na planetě Ledos v delta kvadrantu, které se kdysi ostatní Ledosiané snažili vyhladit, dokud na jejich planetu nepřiletěla cizí rasa, která vztyčila kolem oblasti Ventu neproniknutelné silové pole, aby Ventuové mohli v klidu a míru žít dál. V roce 2377 dovnitř pronikli Chakotay se Seven Of Nine, když jejich raketoplán narazil do bariéry a byl zničen. Ačkoliv se snažili vyhnout kontaktu s před-warpovou kulturou, nakonec byli nuceni přijmout jejich pomoc, aby se dostali zpět na Voyager. Ventu žijí v kmenové struktuře a vývojově byli na úrovni amerických indiánů 14. století. Žili ve shodě s okolní přírodou, dokud nebyla bariéra deaktivována a do jejich oblasti nevnikli Ledosiané, aby jejich půdu využili ke komerčním účelům, což jim ale Voyager nakonec překazil.
  (VOY: Natural Law)

 • Verathané
  (Verathans)
  Humanoidní rasa z gama kvadrantu, která vzkvétala před 30 000 lety, kdy oládali přes dvacet hvězdných systémů propojených obchodní a komunikační sítí. Jejich řemeslníci byli zruční a jejich artefakty jsou snadno datovatelné.
  (DS9: Q-Less)

 • Veridiáni
  (Veridians)
  Humanoidní obyvatelé planety Veridian IV, kteří se v roce 2371 vývojově nacházeli v před-průmyslovém období. V té době jejich populace čítala 230 miliónů a jejich svět byl ohrožen vědcem Soranem, který v jedné alternativní linii zničil jejich slunce, aby k sobě přitáhl Nexus.
  (STVII: Generations)

 • Verilliané
  (Verillians)
  Stará kultura. V roce 2373 chtěli Verilliané nakoupit nejnovější zbraně a nakonec udělali obchod s Konsorciem Metron.
  (DS9: Business As Usual)

 • Verin
  Příslušník neznámé rasy v delta kvadrantu, která v roce 2377 trpěla po-jadernou zimou ze záření antihmoty. Jejich těla byla tak nasycena radiací, že je senzory Voyageru z orbity nedokázaly rozlišit od okolního prostředí. Všichni přeživší trpěli nemocí z ozáření v pokročilém stádiu a děti se většinou rodily mrtvé. Kdysi byla jejich planeta idylickým modrým světem. Pak ale přiletěla mírumilovná sonda ze Země, která patřila k prvním sondám s warp pohonem a která měla za úkol kontaktovat další neznámé rasy. Obyvatelé planety ale využili technologii ze sondy ke konstrukci antihmotových zbraní, které nakonec jejich svět zničily. Ti co přežili, přišli s teorií, že vše bylo odpočátku naplánováno lidmi, kteří jistě zanedlouho přiletí, aby jejich planetu zabrali. Proto není divu, že když planetu našel U.S.S. Voyager a potvrdil obyvatelům, že pochází ze Země, vinili ho za zkázu jejich světa a žádali po kapitánu Janeway, aby všech pět a půl tisíce přeživších přepravili na jinou palnetu, což by Voyageru zabralo nejméně 3 roky. Janeway navrhla jiné řešení, ale Verin nechtěl o ničem takovém slyšet a hrozil, že zabije některého ze členů posádky Voyageru, které držel jako rukojmí.
  (VOY: Friendship One)


 • Vhnoriové
  (Vhnori)
  Technologicky vyspělá humanoidní rasa, která věřila v posmrtný život a posílala tam své mrtvé prostřednictvím přemísťovacího rituálu. Věřili, že v posmrtném životě dosáhnou vyššího vědomí a opět se setkají se svými mrtvými příbuznými. Jejich těla ale končila v prstenci jedné planety v delta kvadrantu, i když je možné, že jejich duše přece jen do Příštího vyzařování dorazily. Místo jejich planety zůstává záhadou a může být v jiné galaxii nebo i v jiné dimenzi.
  (VOY: Emanations)

 • Viané
  (Vians)
  Vyspělá rasa humanoidů neznámého původu, kteří poskytli pomoc obyvatelům hvězdného systému Minaran, když se jejich slunce změnilo v novu. Mohli ale zachránit obyvatele pouze jedné planety z tohoto systému a proto provedli na vybraných Minaranech experiment, zda jsou hodni záchrany. Nakonec se rozhodli pro lid empatičky Gem, která pro druhé dokázala obětovat svůj život.
  (TOS: The Empath)

 • Vidiiáni
  (Vidiians)
  Humanoidé z delta kvadrantu, kteří jsou postiženi smrtelnou neléčitelnou nemocí zvanou Phage. Kdysi byli rasou učitelů, umělců a průzkumníků, ale vše se změnilo, když před dvěma tisíci lety postihl jejich svět virus Phage, který jeden po druhém likviduje jejich vnitřní orgány. Přežili jen díky transplantacím z mrtvých těl ostatních ras. V případě nouze neváhají zaútočit i na cizí loď, aby orgány obdrželi. Mají proto také velmi vyvinuté lékařství. Ulovené jedince pak používají pro těžké práce a poté k výměně orgánů. Zdá se, že klingonská DNA dokáže podstatně zpomalit postup nemoci.
  (VOY: Phage, VOY: Faces, VOY: Lifesigns, VOY: Deadlock, VOY: Resolutions, VOY: Coda, VOY: Fury)

 • Vilmorané
  (Vilmorans)
  Vyhynulí obyvatelé planety Vilmor II, jejíž povrch nyní tvoří vyschlý oceán. Genetický materiál z fosilií na Vilmoru se stal posledním kusem do skládačky původu humanoidů v naší galaxii.
  (TNG: The Chase)

 • Vok'sha
  Civilizace z planety Rakella Prime. Věřili, že nenávist je bestie, která žije v břiše. Jejich největším hrdinou je muž, který po 23 dnů jedl kameny, aby bestii zabil. Posléze byl uctíván jako svatý.
  (VOY: Heroes And Demons)

 • Vorgoni
  (Vorgons)
  Humanoidé, kteří dokáží cestovat časem. Jednou cestovali ze 27. století do roku 2366, aby vyhledali Jean-Luca Picarda, který měl získat mocný Tox Uthat. Kapitánu Picardovi se ale Tox Uthat povedlo zničit.
  (TNG: Captain's Holiday)

 • Voriové
  (Vori)
  Rasa humanoidů, která sdílela svůj svět s Kradiny. Roku 2364 mezi nimi propukla válka. Obě strany nazývaly tu druhou bestiemi, aby získaly podporu obyvatelstva. Voriům se příliš nedařilo rekrutovat nové vojáky a tak své vlastní lidi i prolétavající cizince podrobili procesu vyplachování mozku. Umístili je do tréningové oblasti s tak propracovanými psychometrickými projekcemi, že oběti uvěřily, že jsou pouze partyzány, kteří brání svůj domov. Poté byli brutálně zabiti jeho fiktivní kamarádi, což mělo vzbudit vztek proti nepříteli. Po skončení výcviku byli umístěni na skutečnou frontu, aniž si toho povšimli. Voriúm padl roku 2374 do rukou i komandér Chakotay.
  (VOY: Nemesis)

 • Vortové
  (Vorta)
  Humanoidní civilizace z gama kvadrantu a součást Dominionu. Velí Jem'Hadarským vojákům a rozdělují jim i Ketracel bílý. Jsou podřízeni pouze měňavcům, které pokládají za své bohy. Rozmnožují se klonováním a každému z nich je geneticky vštípena poslušnost a bázeň k měňavcům. Stejně tak jim byly naprogramovány všechny schopnosti, které potřebují ke svým úkolům. Nemají například cit pro estetiku a nemají ani hudební sluch, téměř žádnou chuť a horší zrak. Ale mají velmi dobrý sluch. Pokud je Vorta zajat, očekává se od něj, že spáchá sebevraždu pomocí implantátu. Kdysi byli Vortové ustrašená opicím podobná stvoření, která žila v lesích na své rodné planetě. Jednou ale poskytli úkryt jednomu měňavci, kterého pronásledovali "pevní". Měňavec jim za to slíbil, že se jejich rasa stane součástí největšího mezihvězdného impéria, což splnil.
  (DS9)

 • Vostigyové
  (Vostigye)
  Civilizace v delta kvadrantu. V roce 2373 je kontaktoval U.S.S. Voyager, ale setkání s jejich vědeckou stanicí se neuskutečnilo, protože byla zničena vesmírným vírem.
  (VOY: Real Life)

 • Vothové
  (Voth)
  Technologicky vyspělá ještěří rasa z delta kvadrantu, podle jejichž doktríny byli první inteligentní rasou v galaxii. Pravdou je, že se vyvinuli z dinosaurů na planetě Zemi, kterou opustili před milióny lety. Před dvaceti milióny lety se po dlouhém putování usadili v delta kvadrantu a vzpomínky na jejich planetu původu byly zapomenuty.
  (VOY: Distant Origin)

 • Vulkanci
  (Vulcans)
  Humanoidé se zelenou krví, špičatýma ušima a menšími telepatickými schopnostmi z planety Vulkan. Byli první rasou, která kontaktovala Zemi v roce 2063. Kdysi byli velmi vášniví a jejich svět sužovaly války. Pak se ale objevil filozof Surak, který postavil novou kulturu na potlačování emocí ve prospěch čisté logiky. Někteří se Surakovým učením nesouhlasili, odešli z Vulkanu a kolonizovali mnoho světů v kvadrantu. Jedna skupina se usadila na planetách Romulus a Remus a stali se z nich Romulané, kteří pak s Vulkanci i válčili. Za své potlačování emocí ale museli zaplatit. Každých sedm let procházejí emocionální nerovnováhou zvanou Pon farr, čas páření. Vulkanci jsou díky větší gravitaci své planety a řidší atmosféře fyzicky silnější než lidé. Jejich telepatické schopnosti jsou velmi omezené, ale dokáží se telepaticky spojit s jiným jedincem při Prolnutí myslí. Jejich pozdravem je zvednutá pravá ruka s prsty rozevřenými do písmena V. Borgské označení je 3259.
  (TOS, VOY, DS9, VOY)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?