A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • T'Laniové
  (T'Lani)
  Humanoidé, kteří až do roku 2370 válčili s Kelleruny. T'laniové utrpěli během války velké ztráty, včetně celé populace planety T'Lani III, která byla vyhlazena biologickou zbraní zvanou harvestr.
  (DS9: Armageddon Game)

 • T-Rogarané
  (T-Rogarans)
  Civilizace z gama kvadrantu. Po celých osm století zotročovali rasu Skrreeů a to až do roku 2370, kdy byli poraženi Dominionem a několik miliónů Skrreeů uprchlo.
  (DS9: Sanctuary)

 • Tagané
  (Tagans)
  Obyvatelé malé planety Tagus III, jejichž civilizace vzkvétala před dvěma miliardami let. Ačkoliv už dávno vyhynuli, stala se jejich planeta bohatým archeologickým nalezištěm, ale jejich civilizace zůstává zahalena tajemstvím.
  (TNG: QPid)

 • Tagranové
  (Tagrans)
  Obyvatelé Tagry IV, ekologicky zdevastované planety v mlhovině Argolis. V roce 2369 dopravovala Enterprise-D na Tagru tolik potřebné zásoby.
  (TNG: True Q)

 • Tak Takové
  (Tak Tak)
  Humanoidé z delta kvadrantu, kteří ke komunikaci používají zejména rituální gesta. Mají kostní výrůstky, které spojují bradu s nosem. Tak Taky sužovaly útoky makrovirů a proto jakmile byla tato nákaza objevena, bylo zničeno celé místo nákazy. Jednou z největších urážek v jejich jazyce je dát si ruce v bok.
  (VOY: Macrocosm)

 • Takarané
  (Takarans)
  Humanoidé s roztroušenou vnitřní fyziologií a ještěřími znaky. O Takarianech se příliš nevědělo až do roku 2369, kdy doktorka Beverly Crusher provedla nepovolenou pitvu. Zjistila, že nemají orgány v klasickém slova smyslu, ale že je jejich vnitřní fyziologie homogenní - proto je velmi těžké je zabít nebo zranit. Poškození by muselo být na buněčné úrovni. Takarané se také dokáží přivést do stavu, který vypadá jako smrt.
  (TNG: Suspicions)

 • Takariané
  (Takarians)
  Humanoidní pre-industriální civilaze na úrovni doby bronzové z delta kvadrantu. V takarianské mytologii se objevují Velcí mudrci, kteří přišli z nebe, aby jim vládli. Jejich společnost vzkvétala, dokud nepřiletěli dva Ferengové, kteří se začali vydávat za Velké mudrce. Tyto falešné polobohy vypudil až U.S.S. Voyager.
  (VOY: False Profits)

 • Takrité
  (Takrits)
  Civilizace z delta kvadrantu. Několik Takritů pomohlo Trabům při plánování vraždy vůdců hlavních kazonských sekt v roce 2372.
  (VOY: Alliances)

 • Talariané
  (Talarians)
  Válečnická civilizace s dlouhou historií násilností proti Federaci. Přísně dodržují své tradice a zvyky. Garak poznamenal, že Talariané nikdy při jídle nespěchají. Talariané špatně reagují na raktajino a stávají se po něm nezvladatelní. (Vzhled Talarianů se v TNG liší od vzhledu v DS9)
  (TNG: Heart Of Glory, TNG: Suddenly Human, DS9: Improbable Cause, DS9: A Simple Investigations)

 • Talaviané
  (Talavians)
  Civilizace. Kapitán Livara, romulanský špeh, se vydával za talavianského pašeráka v bajorském sektoru.
  (DS9: Things Past)

 • Talaxiané
  (Talaxians)
  Humanoidé z planety Talax v delta kvadrantu. V roce 2356 se jejich planeta vzdala Haakonianskému řádu po dlouhotrvající válce- poté, co byla použita metreonová kaskáda na Rinax, měsíc Talaxu, kde zemřelo na 300 000 Talaxianů. Podle talaxianské tradice se musí sdělit postup výroby jídla před tím, než se sní. Je to způsob, jak zlepšit kulinářské schopnosti. Neelix je Talaxian. Borgské označení je 218.
  (VOY)

 • Talloniané
  (Tallonians)
  Rasa z alfa kvadrantu, jejichž Tallonianské krystaly nejsou zakázány pouze na jejich světě.
  (DS9: Hippocratic Oath)

 • Talosiané
  (Talosians)
  Humanoidé z planety Talos IV, kteří téměř vyhynuli při atomové válce a těch několik, co přežilo, se uchýlilo do podzemí, kde se stali závislými na technologii vytvářející iluze, kterou sestrojili jejich předkové. V polovině 23. století to zašlo tak daleko, že odchytávali prolétávající lodě, aby jejich posádku využili jako dalších zdrojů pro své iluze. V roce 2236 takto byla chycena členka lodi S.S.Columbia Vina, která na Talosu ztroskotala. V roce 2254 polapili kapitána Pika z U.S.S. Enterprise a chtěli ho přinutit, aby s Vinou založil novou komunitu lidí, kteří by pak byli dalším zdrojem pro jejich iluze. Pike ale ukázal, že odpor k věznění je tak velký, že se pro jejich potřeby nehodí. Nicméně roku 2266 ho Talosiané pozvali na svůj svět, protože utrpěl nehodu, při které ochrnul téměř na celé tělo. Na Talosu tak Pike mohl prožít zbytek svého života bez toho, aby musel myslet na své fyzické tělo.
  (TOS: The Cage, TOS: Menagerie)

 • Talura
  Příslušnice blíže nespecifikované humanoidní rasy, která byla společnicí obchodníka se zbraněmi Hagatha při jeho cestě na DS9.
  (DS9: Business As Usual)

 • Tamariané
  (Tamarians)
  Humanoidé, kteří se poprvé střetli s Federací roku 2268. Jejich vzhled vykazuje mírné ještěří znaky a jejich řeč je čistě založena na metaforách z mytologie. První setkání se obešlo bez incidentu, protože si navzájem vůbec nerozumněli. Podstata jejich jazyka byla objevena až kapitánem Picardem díky tomu, že ho tamarianský kapitán přenesl na planetu El-Adrel IV, kde spolu bok po boku bojovali proti neviditelné příšeře.
  (TNG: Darmok)

 • Tanugané
  (Tanugans)
  Humanoidé z Tanugy IV. Tanugané mají vystouplé obočí a výrůstky na čele. Podle jejich spravedlnosti je obžalovyný vinen dokud nedokáže svou nevinu, což způsobilo problémy komandéru Rikerovi, když byl obžalován z vraždy tanuganského vědce doktora Nela Apgara, který se pokoušel vytvořit Kriegerovy vlny v roce 2366.
  (TNG: A Matter Of Perspective)

 • Tarahongiané
  (Tarahongians)
  Velmi důvěřivá rasa - alespoň podle Quarka, který jejich vládě prodal dva vadné warp motory. Trestem za zločiny je u nich vězení.
  (DS9: The Nagus)

 • Tarelliané
  (Tarellians)
  Humanoidé z Tarelly, kteří byli téměř zničeni biologickými zbraněmi v Tarellianské válce. Ti, co přežili, trpěli nevyléčitelnou nemocí a roznášeli ji po okolních planetách. Byli proto ostatními rasami loveni jako přenašeči chorob a mnoho z nich bylo zabito těmi, kteří se báli kontaminace. Posledních osm Tarelliánů mířilo k planetě Haven v roce 2364.
  (TNG: Haven)

 • Taresiané
  (Taresians)
  Technologicky vyspělá humanoidní civilizace z planety Taresie v delta kvadrantu, ve které tvořily 90% ženy. Aby jejich rasa dokázala přežít, vytvořili retrovirus, kterým infikovali několik planet v delta kvadrantu. Retrovirus měl vniknout do DNA náhodného hostitele a zmutovat jeho tělo na taresianské. Retrovirus také do hostitele vložil silnou touhu vrátit se na Taresii, aby mohla být jejich těla denukleována (=smrtelná extrakce DNA).
  (VOY: Favorite Son)

 • Tarchaneané
  (Tarchenneans)
  Životní forma, která se vyskytuje na planetě třídy M Tarchannen III. Rozmnožuje se tak, že implantuje svou DNA do humanoidního těla. Nová DNA postupně eliminuje původní a hostitel se promění do neinteligentního plazovitého stvoření, které je pouhým okem neviditelné.
  (TNG: Identity Crisis)

 • Tarkannané
  (Tarkannans)
  Civilizace. Komandér Chakotay se podílel na prvním kontaktu s Tarkannany při své první misi ve vesmíru. Muži a ženy Tarkannanů používají odlišné gestikulace a proto když chtěl Chakotay pozdravit, požádal vlastně velvyslance Tarkannanů o ruku.
  (VOY: Innocence)

 • Tarlacové
  (Tarlacs)
  Civilaze, která byla zotročena Son'y. Ve 24. století už byli včleněni do jejich společnosti jako pracovní síla a jejich ženy pak Son'ům posluhovaly.
  (STIX: Insurrection)

 • Tash
  Příslušník neznámé rasy z delta kvadrantu, který se podobně jako Voyager ztratil daleko od svého domova. Postavil proto katapultové zařízení, které dokáže přemísťovat lodě mnohem rychleji než warp. Neváhal se o svůj katapul podělit s U.S.S. Voyagerem, který si díky němu ušetřil tři roky cesty.
  (VOY: Voyager Conspiray)

 • Tavniané
  (Tavnians)
  Humanoidé, kteří věří ve striktní oddělení pohlaví. Podle jejich tradice jsou chlapci vychováváni muži a dívky ženami. O existenci druhého pohlaví se dozví až v šestnácti letech. Jeden z nich - Jeyal - se oženil s Lwaxanou Troi, která s ním v roce 2372 otěhotněla. Protože to byl syn, nemohla by ho vychovávat a proto uprchla na DS9, kde se vdala za svého přítele Oda, aby tak Jeyal podle tavnianských zvyklostí neměl nárok na svého nenarozeného syna.
  (DS9: The Muse)

 • Tau
  Příslušník neznámé rasy, který vládl sedmé provincii na severním kontinentu jedné planety v delta kvadrantu. Jeho vlastnictvím byly malé rychlé lodě, které kradly vyspělé technolige z jiných lodí pomocí vysokoenergetického translokátoru. Tau poté tuto ukradenou technologii rozprodával na černém trhu. Jedním z jeho cílů se stal i Voyager, kterému ukradl počítačové jádro, Doctorův mobilní emitor nebo hologram Leonarda Da Vinciho.
  (VOY: Concerning Flight)

 • Taurusané
  (Taurusans)
  Primitivní humanoidní obyvatelé planety třídy M Taurus II, kde roku 2267 ztroskotal raketoplán z Enterprise Galileo. Taurusané byli čtyři metry velcí, rozložití a chlupatí. Jako zbraně používali hrubé kamenné oštěpy.
  (TOS: Galileo Seven)

 • Teldariané
  (Teldarians)
  Geordi LaForge se měl roku 2367 přepravit na teldarianském křižníku na konferenci na Rise, ale byl při cestě unesen Romulany, kteří mu změnili paměť.
  (TNG: The Mind's Eye)

 • Tellarité
  (Tellarites)
  Humanoidé s robustní postavou a velkým rypákem. Jejich velvyslanec Gav byl mezi delegáty konference na Babelu v roce 2267. Účastnili se i sněmu rady Federace. V roce 2370 unikl Kono v tellaritské lodi. Kormidelník kapitána Laporina byl Telleriťan.
  (TOS: Journey To Babel, STIV: Voyage Home, DS9: Shadowplay, DS9: Apocalypse Rising)

 • Telsiané
  (Telsians)
  Humanoidní rasa v delta kvadrantu, která těžila bolomit. V roce 2376 byli okradeni trojicí podvodníků, kteří se vydávali za kapitána Janeway, Chakotaye a Tuvoka. Telsiané pak žádali náhradu škod po Voyageru.
  (VOY: Live Fast And Prosper)

 • stvoření z Temné hmoty
  (Dark Matter creature)
  Blíže nespecifikovaná rasa na bázi temné hmoty. V roce 2376 se Deltaplán srazil s jejich lodí, protože byli přitahováni antihmotou v jejich warp jádře. Jedno ze stvoření uvízlo na palubě Deltaplánu a snažilo se změnit životní prostředí, aby v něm mohlo existovat. Stvoření bylo zabito Mortimerem Harrenem a Deltaplánu se nakonec podařilo stvořením uniknout bez ztráty na životech.
  (VOY: Good Shepherd)

 • Teplanité
  (Teplanites)
  Humanoidní obyvatelé planet v systému Teplan v gama kvadrantu, tesně za hranicemi Dominionu. V roce 2172 se obyvatelé jedné planety postavili Dominionu a proto byl jejich svět zamořen nemocí nazývanou "teplanská sněť". Sněť po dvě staletí ničila teplanskou společnost a její obyvatelé si mnoho vytrpěli. V roce 2372 se doktoru Bashirovi podařilo vyvinout protiléčbu - ale pouze pro ještě nenarozené děti.
  (DS9: The Quickening)

 • Terelliané
  (Terellians)
  Humanoidé se čtyřmi pažemi. Jejich nákladní loď, která ztroskotala na planetě poblíž domovského světa Iyaaranů, použil kapitán Picard s Annou jako přístřeší.
  (TNG: Liaisons)

 • Terrelliané
  (Terellians)
  Humanoidní technologicky vyspělá rasa z delta kvadrantu, která po dlouhá staletí válčila s třemi okolními rasami - Aksanii, Chessuany a Imhotepy. Jejich bojovníci patřili ve válce k těm nejkrutějším. Zástupce Terreliánů Assan se účastnil Antarianské mezihvězdné rally v roce 2377, která měla upevnit křehký mír mezi všemi čtyřmi rasami. Assan byl rozhodnut závod vyhrát za každou cenu, což se mu nakonec podařilo.
  (VOY: Drive)

 • Terrelliané
  (Terrelians)
  Vyspělá civilizace. V roce 2371 hrál Jake s Nogem dom-jot s trojcí Terrellianů, kteří se chlubili svým mistrovstvím. Chakotayův holografický protivník v boxerském ringu byl Terrelian.
  (DS9: Life Support, VOY: The Fight)

 • Thasiané
  (Thasians)
  Záhadná nehmotná životní forma z planety Thasus. Starali se o Charlese Evanse poté, co byli jeho rodiče zabiti při ztroskotání. Dali mu neobyčejné telekinetcké schopnosti, aby dokázal přežít, ale už pak nemohl žít v lidské společnosti a tak ho Thasiané odvlekli na Thasus.
  (TOS: Charlie X)

 • Tholiané
  (Tholians)
  Inteligentní velmi teritoriální rasa s dlouhou historií nepřátelství vůči Federaci. Napadli U.S.S. Enterprise jen proto, že vstoupila do jejich oblasti kvůli zachranné misi. Konflikt znovu zaplál roku 2353, kdy Tholiané zaútočili a téměř zničili základnu Federace. Jediný, kdo přežil, byl civilní poradce Kyle Riker. Bitvy s Tholliany byly součástí výcviku na Hvězdné akademii i ve 24. století. V roce 2367 se velvyslankyně K'Ehleyr obávala, že se do klingonské občanské války zapletou Tholiané a to i přesto, že mezi Federací a Tholiany už existovaly diplomatické styky. V roce 2371 navštívil Tholianský velvyslanec DS9. Thoilianský pozorovatel se účastnil nešťastné konference v Antwerpách na Zemi hvězdného data 49170.65. (Tholiany jsme mohli vidět pouze v epizodě Tos: Tholian's Web)
  (TOS: Tholian Web, TNG: Icarus Factor, TNG: Reunion, DS9: Life Support, DS9: Indiscretion, DS9: The Way Of The Warrior, DS9: Homefront)

 • Tiburoné
  (Tiburons)
  Tiburoné jsou humanoidní rasou. Od lidí se liší velmi složitými a členitými ušními boltci. Tiburonští muži mají holé hlavy. Někteří z nich mívají na čele hřeben drobných výrůstků. Jde podle všeho o geneticky podmíněné kožní deriváty, protože u řady Tiburonů se vůbec nevyskytují. V minulosti, ještě před vstupem do Federace, padlo mnoho Tiburonů za oběť šílené tiburonské vědkyni Zoře, která na nich prováděla biochemické experimenty.
  (TOS: Way To Eden, TOS: Savage Curtain, DS9: The Ship)

 • Tilonusané
  (Tilonusians)
  Humanoidní obyvatelé planety třídy M Tilonus IV. V roce 2369 byla vláda na Tilonu ve stavu totální anarchie. V té době se William Riker pokusil zachránit výzkumný tým Federace, ale byl chycen a podroben neurální manipulaci, kdy se z něj Tilonusané pokoušeli dostat taktické informace.
  (TNG: Frame Of Mind)

 • Tiron
  Příslušník neznámé rasy, který navštěvoval Quarkův bar a kterému padla do oka Kira Nerys. Když ale zjistil, že o něj Kira nemá ani ten nejmenší zájem, požádal Quarka o její holografickou repliku. Pořízení takové repliky bez souhlasu dotyčného je nelegální a proto se Quark musel dostat do Kiřiných osobních souborů. Když to Kira s Odem zjistili, trochu Quarkovu repliku vylepšili a místo hlavy Kiry se na jejím těle objevila hlava Quarka. Tiron přísahal, že Quarka zruinuje.
  (DS9: Meridian)

 • Tkonské impérium
  Zaniklé mezihvězdné impérium, které vzkvétalo před šesti sty tisíci lety. Počet jeho obyvatel šel do bilionů a byli tak vyvinutí, že dokázali přesouvat planety. Impérium bylo zničeno, když se jejich hvězda proměnila v novu a přežilo jen několik vzdálených stanic, na kterou roku 2364 narazila Enterprise-D při pronásledování Ferengů.
  (TNG: The Last Outpost)

 • Torat
  Příslušník neznámého druhu, jejichž lodě jsou poháněny tekutou sloučeninou, která se těžko shání (izochromatické merkurium). Torat je vědec a astronom, který se pohybuje v Devorském prostoru a má detailní informace o anomáliích v tomto sektoru. Výměnou za palivo na jeden rok podal Voyageru informace o meziprostorovém zakřivení, kterým dostanou pronásledované Brenary z Devorského prostoru.
  (VOY: Counterpoint)

 • Tosk
  Plazovitý humanoid, který byl úplně prvním návštěvníkem z gama kvadrantu. Jméno Tosk patří těm, kteří byli vypěstováni a vytrénovani jako kořist pro Lovce. Potřebují pouze 17 minut spánku denně, dokáží si ve svém těle uchovat tekuté živiny pro pozdější použití. Tosk je plně soběstačný a na stanici DS9 zavítal jen proto, že jeho loď byla poškozena a on musel uniknout Lovcům.
  (DS9: Captive Pursuits)

 • Trabové
  (Trabe) [Trejbové]
  Technologicky vyspělá humanoidní civilizace z delta kvadrantu, která si podmanila Kazony a poté mezi nimi podnítila rozepře, aby byli snadněji kontrolovatelní. Kazonská technologie pochází od Trabů. Nakonec se ale Jalu Sankurovi povedlo jednotlivé sekty sjednotit a vymanit se z područí Trabů. Ještě mnoho let poté používali trabské lodě. Ti z Trabů, kteří přežili, byli rozprášeni a pronásledováni Kazony, kteří je nechtěli nechat usadit ani na jediné planetě. V roce 2372 přesvědčil vůdce Trabů Mabus kapitána Janeway, aby se společně pokusili svolat mírovou konferenci s Kazony. Mabus měl ale od počátku v úmyslu pouze vyvraždit vůdce Kazonů, kteří by se na konferenci dostavili. Pokus selhal a vše jen prohloubilo nenávist Kazonů vůči Trabům.
  (VOY: Alliances)

 • Trajok
  Příslušník neznámé rasy a přítel Jadzie Dax. Byl jejím trenérem při zápasu ve stylu Galeo-Manada.
  (DS9: Playing God)

 • Trelane
  [Trelejn]
  Životní forma neznámého původu s neobyčejnou mocí. Ve skutečnosti je dosud malým dítětem z civilizace nehmotných bytostí. Svými schopnostmi, měnit hmotu v energii, vytvořil planetu Gothos a gotický hrad ze Země na jejím povrchu. Zjevil se v podobě zemana z 18. století. Trelane polapil v roce 2267 několik členů posádky Enterprise. Tak dlouho si s nimi pohrával, až mu jeho rodiče vzali jeho moc, aby se naučil, že nemá trápit podřadné formy života. (Podle neoficiálních zdrojů, patří Trelane k druhu Q)
  (TOS: The Squire Of Gothos)

 • Triangulané
  (Triangulians)
  Obyvatelé idylické planety s tropickým klimatem Gama Triangulis. V atmosféře nebyla nalezena žádná škodlivá bakterie a sama atmosféra chránila před negativními účinky slunečného záření. Humanoidní obyvatelé uctívali složitý počítač jménem Vaal, který kontroloval počasí na planetě. Obyvatelé se průměrně dožívali deseti tisíc let. Potřeba plození byla proto velmi potlačena a téměř nevědí, co jsou to děti. Vše se změnilo poté, co Enterprise počítač zničila a společnost se musela vrátit do normálu.
  (TOS: The Apple)

 • Tribblové
  (Tribbles)
  Malé měkké chlupaté zvířátko. Jsou hermafroditní a pokud mají dost potravy, rozmnožují se geometrickou řadou. Vyznačují se jemným předením, kterým si získají náklonost svého majitele. V roce 2267 zamořili svými těly stanici Federace K-7 i U.S.S. Enterprise. Díky nim byla ale objevena otrávená kvadropšenice. Tribblové nemají rádi Klingony a svou nelibost projevují podrážděním a vrčením. Klingoni je proto považují za ekologickou hrozbu a jakou takové se je snaží zabíjet kdekoli na ně narazí. Koncem 23. století byla vyslána stovka klingonských válečníků, aby vypátrali domovský svět Tribblů, což se jim nakonec podařilo. Tím, jak se zdálo, Tribblové ukončili svou existenci, dokud posádka Defiantu nepřitáhla Tribbly z minulosti do roku 2373. Koncem 23. století jsme je také mohli vidět v baru na Zemi.
  (TOS: The Trouble With Tribles, DS9: Trials And Tribble-ations, STIII: The Search For Spock)

 • Trillové
  (Trills)
  Rasa spojená z humanoidního hostitele a malého, bezmocného, ale dlouhověkého symbiota. Větší část osobnosti a vzpomíek dodává symbiont, zatímco osobnost hostitele se prolne s ostatními a vytvoří nového člověka. Pokud hostitel umírá, symbiont přejde do jiného hostitele. Pokud zemře nebo je odejmut symbiont, hostitel umírá. Spojení se symbiontem je mezi Trilly velkou poctou a dostává se jen těm nejlepším, protože symbiontů není tolik, jako hostitelů. Děti jsou vychovávány k tomu, aby se jednou staly hostitely. Ačkoliv vzpomínky z minulého hostitele přetrvávají, je zakázáno, aby se nový hostitel stýkal s rodinnými příslušníky předchozího hostitele.
  (TNG: The Host, DS9)

 • Troglyté
  (Troglytes)
  Část humanoidních obyvatel planety Ardana, kteří žijí pod povrchem, kde otročí v dolech nebo při jiných těžkých pracech. Pracují pro menší privilegovanou část obyvatel, která žije v mracích v oblačném městě Stratos. Troglyté musejí v dolech dýchat zenit, čímž se snižuje jejich inteligence. V roce 2269 se jejim aktivistům podařilo přinutit obyvatele Stratosu, aby jim poskytli ochranné prostředky. Měli ale v úmyslu dosáhnout politické a ekonomické rovnoprávnosti.
  (TOS: The Cloud Minders)

 • Troyiané
  (Troyians)
  Humanoidé z planety Troyius, kteří po mnoho let válčili s Elasiany. V roce 2268 bylo proto ujednáno, že si vládce Troyianů vezme za manželku Dohlman z Elasu, aby to tak oboum světům přineslo mír.
  (TOS: Elaan Of Troyius)

 • Tureiové
  (Turei)
  Vyspělá humanoidní rasa s šedou kůží, která si činila nárok na subprostorové koridory, které se rozprostíraly po celém kvadrantu. Každého, kdo náhodou nějakým způsobem do tunelu vstoupil, okamžitě vypudili a pokud jim nepovolil vymazat všechna data o koridorech z jejich počítače, zaútočili na něj. Koridory před stovkami let vybudovali Vaadwaurové, kteří je využívali k loupěživým výpadům proti jiným rasám. Tureiové ale koridory špatně udržovali a tak se v nich začaly vyskytovat díry. Jednou z nich do koridorů pronikl i U.S.S. Voyager. Tureoivé věděli o hrozbě Vaadwaurů a proto, když jich několik set bylo probuzeno, okamžitě na ně zaútočili a většinu z nich rozprášili.
  (VOY: Dragon's Teeth)

 • Tygariané
  (Tygarians)
  Rasa se zelenou šupinatou kůží a dvěma tupými rohy na čele, kteří se pohybovali po DS9. V roce 2370 odletěla tygarianská loď Nanut na dvouletou misi do gama kvadrantu.
  (DS9: The Homecoming)

 • Tzenkethiové
  (Tzenkethi)
  Civilizace z alfa kvadrantu z planety Tzenkethi. Elim Garak byl kdysi Tzenkethii vhozen do kobky, ve které se sužovaly stěny, což u něj poté vyvolalo záchvaty klaustrofobie. Benjamin Sisko kdysi bojoval ve válce proti Tzemkethiům jako výkonný důstojník na lodi Okonawa pod velením kapitána Leytona. V roce 2371 se málem Zakladatelům (Měňavcům) podařilo vyvolat novou válku s Tzenkethii, když jeden z nich převzal kontrolu nad Defiantem a měl v úmyslu zaútočit na jejich svět. Odovi se ho podařilo zabít.
  (DS9: The Adversary, DS9: Paradise Lost, DS9: By Inferno's Light)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?