A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?

 • L-S VI
  Bytost objevená na planetě L-S VI doktorem Morou Polem roku 2370 při pátraní po Odových kořenech. Je to jednoduchý roj mikroorganismů, který má schopnosti měnit tvar. Vzorek této životní formy byl dopraven na DS9 ke studiu, ale záhadně zmizel z vědecké laboratoře - nakonec byl nalezen "mrtev".
  (DS9: The Alternate)

 • Lansor
  Příslušník neznámé rasy, který byl kdysi Druhým z devíti ze stejné unimatrice jako Seven Of Nine.
  (VOY: Survival Instinct)

 • Ledosiané
  (Ledosians)
  Humanoidní technologicky vyspělá rasa z delta kvadrantu. Jejich lodě dodržují striktní letová pravidla a v případě porušení musí pilot absolvovat tří-denní pilotní školu. Kdysi na jejich planetě existovala etnická primitivní kmenová kultura zvaná Ventu. Ledosiané s nimi válčili a chtěli je vyhladit, dokud na jejich planetu nepřiletěla cizí vyspělá rasa, která kolem oblasti, kde Ventuové žili, vztyčila neproniknutelné silové pole s generátorem uvnitř. Když se Seven a Chakotayovi podařilo v roce 2377 pole vypnout, Ledosiané se z minulosti nepoučili a chtěli novou oblast využít ke komerčním cílům.
  (VOY: Natural Law)

 • Legarané
  (Legarans)
  Roku 2366 bylo dosaženo historické smlouvy s Legarany, se kterými díky zdlouhavému protokolu 93 let vyjednával velvyslanec Sarek. Závěrečné rozhovory se odehrály na palubě Enterprise-D nad planetou Legara IV. Přípravy na jednání byly rozsáhlé, včetně speciální vany naplněné mazlavou kapalinou pro pohodlí Legaranů. Federace si od této smlouvy slibovala nezměrné výhody.
  (TNG: Sarek)

 • Lenariané
  (Lenarians)
  V roce 2369 se výsadkový tým z Enterprise-D účastnil konference s Lenarany, jejichž disidentská frakce zaůtočila na jednání a téměř smrtelně zranila kapitána Picarda.
  (TNG: Tapestry)

 • Letheané
  (Lethean)
  Humanoidní rasa. Dokáží zaútočit na své nepřátele těžkými, většinou smrtelnými, telepatickými šoky. V roce 2371 zaútočil jeden z Letheanů na doktora Bashira, což ho ale pouze uvrhlo do dočasného komatu. Jeden z Toralových pomocníků byl Lethean.
  (DS9: Distant Voices, DS9: The Sword Of Kahless)

 • Leyroné
  (Leyrons)
  Obyvatelé planety Malkus IX. Narozdíl od většiny humanoidních ras se u nich nejprve rozvinul psaný jazyk a teprve poté mluvený a posunkový. Pro neverbální komunikaci také používají posunkovou řeč. Kapitán Janeway jejich "řeč" studovala.
  (TNG: Loud As A Whisper, VOY: Macrocosm)

 • Lidé
  (Humans)
  Humanoidní rasa z planety Země, zakládající člen Spojené Federace planet a nejrozšířenější rasa v alfa kvadrantu.
  (TOS, TNG, DS9, VOY)


  Podrobněji

 • Ligoniané
  (Ligonians)
  Humanoidní civilizace z Ligonu II. Jsou členy Federace, ačkoliv její pokročilou technologii nevyužívají. Velmi si ve svém životě váží rituální cti. V jejich společnosti jsou to ženy, které vlastní půdu a majetek, zatímco jejich manželé pouze jejich vlastnictví vládnou. Jejich svět je zdrojem vzácné vakcíny k léčbě smrtelné horečky Anchilles.
  (TNG: Code Of Honor)

 • Lissepiané
  (Lissepians)
  Humanoidé, kteří byli podezřelí, že pomáhali Cardassianům pašovat zbraně do Demilitarizované zóny. Jeden Lissepián prodal Quarkovi holoprogram, díky kterému mohl ve svém baru využívat holografické číšníky, když jeho zaměstnanci stávkovali.
  (DS9: The Maquis, DS9: Bar Association)

 • Lokirrimové
  (Lokirrim)
  Humanoidní technologicky vyspělá rasa v delta kvadrantu, která v roce 2377 válčila s fotoniky - jejich bývalými holografickými služebníky. Fotonici ale postupně nabyli vědomí, osvobodili se a začli proti svým bývalým pánům bojovat. Aby se Voyager dostal přes Lokirrimskou oblast, musel vypnout všechny holoprojektory. Lokirrimové ale zaútočili na Deltaplán, protože na jeho palubě zaznamenali fotonika - Holodoctora. Snažili se dekompilovat jeho holomatrici, ale Seven se podařilo jeho program ukrýt ve svých implantátech. Lokirrimové ale nevěřili, že neskrývají fotonika a proto Seven i Harryho Kima uvěznili. Kapitán lokirrimské lodi Ranek, se poté do Seven zamiloval, což se vůbec nelíbilo Doctorovi, který byl uvnitř.
  (VOY: Body And Soul)

 • lothra
  Inteligentní životní forma dýchající vodík.
  (DS9: Melora)

 • Lovci
  (Hunters)
  Rasa z gama kvadrantu, která ze sportu pronásleduje Tosky, inteligentní humanoidní kořist. Několik lovců zaútočilo na DS9 s požadavkem navrácení jejich Tosky, kteří jsou podle nich pěstováni právě jenom pro lov.
  (DS9: Captive Pursuit)

 • Lumeriané
  (Lumerians)
  Lumeriané mají empatické schopnosti, kterými dokáží přenést své negativní emoce na jiného člověka, což jim dává duševní sílu, díky které jsou skvělými vyjednavači. Tyto "shchránky" pak trpí rychlým stárnutím a brzy umírají. Jeden z vyjednavačů Federace Ves Alkar je Lumerian.
  (TNG: Man Of The People)

 • Luriané
  (Luriané)
  Humanoidi se dvěma žaludky, několika srdci a čtyřmi plícemi. Jejich zvykem je přinést na pohřeb jídlo a pití pro zesnulého, aby měl co jíst v posmrtném životě. Jejich světu vládne monarchie. Morn, stálý zákazník Quarkova baru, je Lurian.
  (DS9)

 • Lysiané
  (Lysians)
  Civilizace, která byla roku 2368 ve válce se Satarrany. Satarranský agent se pokusil převzít kontrolu nad Enterprise-D a zaútočit s ní na Lysianské centrální velení v systému Epsilon Silar. Posádce Enterprise-D byla vymazána paměť a proto uvěřila, že Lysiané vězní 14 lodí Federace. Lysianská technologie je oproti technologii Federace velmi primitivní.
  (TNG: Conundrum)

 • Lytasiané
  (Lytasians)
  273 Lytasianů zmasakrovalo deset Ferengů v bitvě o Prexnak, kterou někteří ferengští učenci považují za nejdůležitějsí bitvu v historii Ferengů.
  (DS9: The Magnificent Ferengi)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?